Re:  Úpadok! Úpadok! A katastrofálny!
Autor : milan šupa , 20.12.12  16:36

Dobro, ktoré bolí

   Nech dobro, nech iba podporujúce a povzbudzujúce dobro prúdi ku všetkým ľuďom! Takéto prianie dobra, podpory a povzbudenia ostatným nech sa stane životným krédom každého človeka. Lebo iba vtedy, keď dobro prajeme iným, môže dobro prúdiť ku nám samotným a podporovať nás. Tak tomu bolo vždy a tak tomu bude v zvlášť zosilnenej miere v nadchádzajúcom období. V období, v ktorom nás iba dobroprajnosť voči iným môže ochrániť od zla.

Viac sa dozviete na:   http://kusvetlu.blog.cz/1212/dobro-ktore-boli
ZpětReakce