Re:  Úpadok! Úpadok! A katastrofálny!
Autor : milan šupa , 03.01.13  17:44

Sexuálna výchova na školách! Áno? Nie?


   Z času na čas na verejnosti silnejšie zarezonuje problematika sexuálnej výchovy na školách. Mnoho hlasov je za a mnoho proti, pričom paradoxne, obe skupiny majú pravdu. Majú pravdu tí, ktorí cítia potrebu informovanosti v oblasti sexuálnej výchovy, pretože ide o zásadnú oblasť ľudského života, s ktorou sa je nútený každý z nás určitým spôsobom vysporiadať. Avšak zároveň majú pravdu aj tí, ktorí sa voči niečomu takémuto ostro búria. Sú to zväčša ľudia, hovoriaci o citlivom, morálno etickom probléme, ktorý  spomínaná problematika prináša.

Viac sa dozviete na:  http://kusvetlu.blog.cz/1212/sexualna-vychova-na-skolach-ano-nie
ZpětReakce