Kůrovec a NP Šumava – několik zajímavých názorů
Autor : jozef albert , 05.10.13  09:59

Je pravda, že od našich předků se máme co učit jak se má hospodařit v Šumavských lesích, jak povídají někteří oponenti Národního parku?

Bojovat proti kůrovci, zejména pomocí insekticidů, je totální nesmysl. Kůrovec má asi 50 potenciálních nepřátel či chorob. Chemickou cestou se tedy zahubí nejen kůrovec, ale i jeho predátoři z říše hmyzu. Přiotrávený hmyz pozřou ptáci nebo někteří hmyzožraví savci a tak může potravní řetězec pokračovat až k masožravcům – šelmám, dravcům a sovám. S úbytkem hmyzu ubude i řada rostlin, které jsou závislé na opylení či rozšiřování semen hmyzem. Otráví se voda v potocích a v ní žijící živočichové. Lidé už asi zapomněli na tragické následky používání DDT. Zásah proti kůrovci tedy poškodí celý lesní ekosystém, čímž dojde k jeho oslabení, jež ovšem vede ke zvýšení náchylnosti k ještě většímu napadení. Z fyziky známe Newtonův zákon akce a reakce – každá akce vyvolá stejně velkou reakci. V přírodních dějích však může být reakce i několikanásobně větší, už jen proto, že neznáme všechny souvislosti a nedovedeme všechny následky domyslet až do konce. Člověk tak svou hlubokou neznalostí napáchá nedozírné škody. Nemá význam proti kůrovci likvidačně zasahovat, ale zakládat a udržovat lesy přírodě blízké, s co nejbohatší rozmanitostí druhovou, věkovou i genetickou. To znamená věnovat se prevenci a nechtít napravovat chyby našich předků a prapředků chybami ještě většími, chybami vedoucími k devastaci přírody. Člověk by se měl z těchto chyb poučit a vyvarovat se jich, nikoliv je opakovat. Nezbytnou nutností je však studovat, pozorovat, zkoumat a odhalovat přírodní zákony, zjišťovat, jak to v tak složitém ekosystému, jako je les, funguje. To je jedním z důvodů, proč se národní parky a rezervace zakládají, tam se chodí pro vědomosti, nikoliv pro hospodářské zisky. Příroda nepotřebuje pomoc člověka. Ta se bez něj obešla 360 mil. let a poradí si bez jeho neodborné „pomoci“ i nadále. Když už pomáhat, tak jedině napodobováním přírody samé, bez všelijakého fantazírování.

více na http://www.albert-sd.cz/kurovec-a-np-sumava-nekolik-zajimavych-nazoru/
ZpětReakce