KAŠPERSKĚ HORY A OKOLÍ : HISTORIE, SOUČASNOST

Czech • Deutsch • English
Cesta: Titulní stránka > Historie, současnost

Historie, současnost

Historie, památky

Původně renesanční dům, ve kterém bydlíval zástavní držitel hradu Kašperka, tajemník krále Ferdinanda I., královský rada a místokancléř českého království, Jiří z Lokšan.
Arciděkanský kostel sv. Markéty je hlavní dominantou města. Jedná se o gotickou trojlodní baziliku z poloviny 14. století.
Místo je dějištěm četných lidových pověstí.
Jedna z nejvýznamnějších památek rané středověké architektury v jihozápadních Čechách - trojlodní bazilika sv. Mikuláše z počátku 14. století, která se do dnešní doby dochovala téměř v původní architektonické podobě.
Poutní kostel Panny Marie Sněžné byl vystavěn na jižním okraji města v novorománském slohu v letech 1850 - 1867. Tradice mariánských poutí je živá dodnes.
Pranýře byly místem veřejného trestání a hanby a připoutávali se k nim odsouzenci, na něž se nevztahovaly hrdelní tresty.
Mezi téměř zapomenuté stránky historie Šumavy patří podnikatelské úsilí kašperskohorské rodiny Watzlawicků a jejich podniku Bohemia-Werke. Tato továrna se v první polovině 20.století stala největším průmyslovým podnikem města Kašperských Hor a celého okolí.
Zlatá stezka patřila k nejvýznamnějším středověkým obchodním cestám střední Evropy.

Historické články, pověsti,…

Spravedlnost se v Kašperských Horách vykonávala na několika místech. Šibenice stávala na vrchu západně od města, který je dodnes nazýván Šibeniční (Galgenberg).
Vojenský střet ve Zhůří byl největším bojovým konfliktem americké a německé armády v oblasti horní Šumavy. V těžkém boji padlo deset Američanů.
Hudba v zimní čase, v době adventu a Vánoc měla vždy důležitou funkci. Na Šumavě pomáhala přežívat nepřívětivý čas dešťů, mrazů, zimních vánic i nemocí.
Po stopách letecké tragédie z Vánoc 1937 nedaleko Kašperských Hor.

Osobnosti

Dlouholetý duchovní správce v Kašperských Horách, pečoval o uchovávání kostelů, far, obrazů a plastik a pomáhal chránit duchovní tradici i v dobách nejtvrdšího útlaku komunistického režimu.

Historické fotografie

Fotogalerie v rámci šumavské fotogalerie.
Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Městským úřadem Kašperské Hory
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ