OBEC DOLANY : SOUČASNOST

Cesta: Úvod > Současnost

Kontakty

Obecní úřad Dolany
Dolany 188
339 01 Klatovy
Tel.: 376 313 620, 376 323 620

Doporučujeme

Odběr SMS

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vyhledávání

Bezpečnost

Napište nám

Současnost

Obec Dolany nyní plánuje výstavbu Protipovodňové hráze v obci Svrčovec. Již v minulých letech obec zajistila projektovou dokumetaci, stavební povolení a majetkoprávní vypořádání pro dotčenou stavbu. Náklady na tuto akci činily 700 000,- Kč. Stavební práce budou zajištěny ze strany Povodí Vltavy, s. p.. Na tento projekt je uzavřena smlouva mezi obcí Dolany, Povodím Vltavy, s. p. a Ministerstvem zemědělství ČR. Cílem projektu je vybudování protipovodňové hráze na levém břehu řeky Úhlavy v obci Svrčovec.

Dále Obec Dolany dlouhodobě plánuje výstavbu nové budovy obecního úřadu. Současná budova je zastaralá, neodpovídá dnešním požadavkům na nové stavby. V současnosti má již obec zpracovanou studii a v letošním roce bude vydáno stavební povolení na novou stavbu. Současný úřad bude odstraněn demolicí a na stejném místě bude vystavěna nová budova obecního úřadu.

Nyní řešíme přemístění jednotlivých provozoven do náhradních prostor. S výstavbou nového obecního úřadu je počítáno v závěru letošního roku. Doba realizace výstavby je v plánu na 2 roky. V přízemí budovy se plánuje pošta, lékařské středisko a holičství. V patře pak bude obecní úřad, knihovna, veřejný internet a zasedací místnost. V podkroví budou dva byty. Celý objekt bude bezbariérový. Celkové náklady jsou spočítány na 12 milionů korun. Zatím však nemáme přislíbenu žádnou dotaci a tak budeme stavět za peníze z rozpočtu obce.

Máme čtyři hasičské sbory a to v Malechově, Dolanech, Svrčovci a Řakomi. Tam je sdruženo téměř 250 hasičů. V rámci zahraniční partnerské spolupráce s obcí Grafling se místní hasiči zúčastnili slavnosti ke příležitosti vysvěcení nového zásahového vozidla. Naopak hasiči z partnerské obce Grafling byli pozváni do Dolan na okrskovou hasičskou soutěž, na které se představily jednotlivé sbory.

V obci aktivně pracují tyto spolky: Červený kříž Dolany, TJ Sokol Dolany, ČZS ZO Dolany a Svaz včelařů, Myslivecké sdružení Svrčovec a Malechov. V Dolanech i Svrčovci je nově zřízen klub maminek a ve Svrčovci pravidelně funguje klub seniorů. Spolupráce s těmito spolky je na velice dobré úrovni.

Obec pořídila také mikrobus, který využívají jak spolky, tak se pronajímá sportovcům z Klatov. Jezdí s ním i místní škola i školka na plavání, do divadla, na výlety.

Obec Dolany vlastní a spravuje sportovní areál s koupalištěm. Na sportovním areálu se nachází mimo jiné nachází kiosek, který Obec Dolany nabízí každoročně k pronájmu. Kiosek je zpravidla otevřen již od koncem dubna do září. Návštěvníci areálu se mohou věnovat sportu, odpočinku, ale mohou se tam i občerstvit. Kurty mohou využívat nejen občané, ale i návštěvníci areálu koupaliště. Obec Dolany investuje nemalé prostředky do údržby a obnovy koupaliště. V r. 2012 obec zainvestovala do koupi nového vysavače, který čistí i stěny bazénu až na hladinu vody.

Dolany se mohou pochlubit bohatou ochotnickou a loutkářskou tradicí, která v obci sahá do třicátých let, kdy divadelní představení v obci organizoval Sokol i Sbor dobrovolných hasičů.

V obci se velmi aktivně hrálo vedle klasického divadla i divadlo loutkové a to až do roku 1954, kdy z důvodu poklesu zájmu veřejnosti soubor zanikl. Organizování loutkového divadla přešla proto nejprve pod Výbor žen, který byl v Dolanech založen v roce 1952 a později pod Český červený kříž. Ani tomu se však nepodařilo odvrátit konec tradice. Divadlo na dlouhých 25 let zaniklo.

K obnově loutkového divadla v Dolanech došlo opět v roce 1986 a to opětovně za přispění členů červeného kříže a jejich rodinných příslušníků. Díky občanům byla zrekonstruována scéna loutkového divadla a byl obnoven i soubor loutek. Nadšení a elán pro tento druh umění však ani tentokrát nevydržely a divadla se zde hrála tak jednou za dva tři roky.

Teprve od roku 1995, kdy se do čela souboru postavila paní Foltová, došlo k zásadnímu zvratu. Zatímco doposud tvořili loutkohereckou skupinu převážně lidé nad třicet let, vytvořila paní Foltová kolem sebe v roce 1997 skupinu mladých lidí. Ti se nejenže zapojili do práce po stránce loutkoherecké, ale sami také hry psali a režírovali. Během roku se vytvořil široký okruh příznivců divadla a i organizovaná divadelní představení měla velkou diváckou účast. V roce 1998 však paní Foltová zemřela.

Obecní úřad se dohodl s ČČK že převezme záštitu nad loutkovým divadlem, aby tradice znovu nezanikla., Obec se také dohoda s učitelkou z místní mateřské školy Jarmilou Kozákovou, která se zavázala, že převezme vedení loutkoherecké skupiny a bude nadále pokračovat s nácvikem her. Současný soubor má sedm mladých členů kteří jsou pro tuto práci doslova zapálení. Připravujeme dvě hry ročně. Loutkoherci hráli v poslední době například hry Čertův kvítek, Rusalka, Čarovný les a poslední hrou byl Honza doktorem. O pohádky je mezi veřejností zájem. Chodí děti i dospělý. Máme k dispozici kolem třiceti marionet. Díky obecnímu úřadu má loutkářský soubor své nové, moderní nové zázemí ve třídě družiny základní školy.

V obci je Základní a mateřská škola, jejich zřizovatelem je Obec Dolany. Obec Dolany se snaží obě školská zařízení modernizovat a podporovat. Výsledkem této snahy je například kompletní rekonstrukce školy i školky v r. 2009. V rámci úspory energií byly vyměněny okna, dveře a k celkovému zateplení obou budov. Obě budovy se mohou pyšnit novou fasádou, navíc školní budova i novou střešní krytinou. Ve škole byly nově upraveny interiéry a rozvody energií. Škola je poměrně dobře technicky vybavena. Díky finanční dotaci z Evropské unie a z rozpočtu obce jsou v obou třídách interaktivní tabule a patnáct nových počítačů.

Obec Dolany pravidelně sponzoruje řadu sportovních, kulturních i společenských akcí. Z akcí můžeme jmenovat Pouťový volejbal v Dolanech, Volejbalový turnaj Splav ve Svrčovci, Přespolní běh v Dolanech, maškarní pro děti, Možná přijde i Mikuláš, dětské dny, lampionový průvod.

Obec Dolany se pravidelně účastní každoročně pořádaných setkání Dolaňáků. V rámci těchto setkání naši občané se mohou nejen účastnit nejrůznějších soutěží, ale poznat i jiné Dolany a jejich okolí na nejrůznějších místech ČR. Každoročně je připraven bohatý doprovodný program.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Dolany | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
úvodtisk