HAMRY A OKOLÍ : O ZMIZELÉM HISTORICKÉM ZNAKU NA HOŘE OSTRÝ

O zmizelém historickém znaku na hoře Ostrý

Při hraniční stezce Královského hvozdu z Ostrého na Svaroh míjíme vybarvené historické tzv. tereziánské hraniční kameny. Dominantou pohoří je nepochybně hora Ostrý, avšak tady historické znaky chybí!

V roce 2003 byly hraniční artefakty z 18. století přebroušeny do podoby tzv. Kamenů dotyků. Je otázkou, zda byly v té době artefakty čitelné (nebo poškozené), aby mohly být identifikovány. Tak i tak jsme přišli o historickou památku. 

Podle starých map se na Ostrém nacházel znak číslo 72 s letopočtem 1771. Antonín Bašta v šumavském průvodci z roku 1923 píše: „Tam, kde státní hranice horu přetíná, zříme do skály vtesány znaky Čech a Bavor s letopočtem 1771.“ Tereziánské hraniční znaky na Ostrém dokladuje stará fotografie, která rozluštila tajemství, kde se vlastně na hoře nacházely.

Později, při prvorepublikových rozhraničovacích pracích, sem byly umístěny hraniční znaky 23C a 23D, a to hned vedle tereziánského značení.

Text: Zdeněk Šmída

Jde o ukázku z knihy Tajemství šumavské hranice: http://www.zdeneksmida.cz/knihy-a-projekty/kniha-tajemstvi-sumavske-hranice.html 

Skalní soutěska na Ostrém s původními hraničními znaky 72 na staré fotografii (sbírka autora)
Skalní soutěska na Ostrém s původními hraničními znaky 72 na staré fotografii (sbírka autora)
Současná podoba soutěsky s „třiadvacítkami“
Současná podoba soutěsky s „třiadvacítkami“
Kámen dotyku – tady se nacházel český lev, letopočet 1771 a pořadové číslo 72
Kámen dotyku – tady se nacházel český lev, letopočet 1771 a pořadové číslo 72

Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Hamry
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Znak obce