GRANTOVÉ SCHÉMA NA PODPORU MALÝCH PROJEKTŮ PRO ROK 2016 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

GRANTOVÉ SCHÉMA NA PODPORU MALÝCH PROJEKTŮ PRO ROK 2016

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Grantové schéma na podporu malých projektů pro rok 2016

Grantové schéma pro NNO 2016

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje Grantové schéma na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2016.
Cílem programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava.
O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace s právní subjektivitou, které se zaměřují na tyto činnosti. Podporovány budou pouze neinvestiční projekty.

Projekty se přihlašují poštovním doručením vyplněného formuláře žádosti o grant v zalepené obálce do kanceláře MAS Ekoregion Úhlava nejpozději do 15.2.2016 nebo osobním doručením na detašované pracoviště MAS Ekoregion Úhlava rovněž do 15.2.2016.
Pro konzultaci před podáním žádosti se obraťte na:
Tomáš Havránek     tel.: 775 764 417, email: havranek@ekoregion-uhlava.cz

internetový odkaz:

http://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/grantove-schema-pro-nno/grantove-schema-pro-nno-2016

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ