HISTORIE POUTNÍHO MÍSTA KREUTZWINKEL | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

HISTORIE POUTNÍHO MÍSTA KREUTZWINKEL

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Historie Poutního místa Kreutzwinkel

              Poutní místo Kreutzwinkel – Křížkov

 

     Poutní místo Kreutzwinkel – Křížkov bylo vybudováno obcí Hamry ve spolupráci se sdružením rodáků německé národnosti Künische Gemeinde Hammern ( Královská obec Hamerská ) a bavorskou obcí Lam. Tento projekt  byl spolufinancován z prostředků EU  v rámci iniciativy Společenství INTERREG III.A .

     V rámci projektu byla odstraněna suť na původních základech  kaple zbourané v roce 1958, kde bylo odhaleno zachovalé obvodové zdivo do výšky cca 2m, část kamenné podlahy, dále se našly žulové zárubně vchodových dveří, drobné kovové předměty a kamenná deska  s vypouklým znakem erbu Krakovských z Kolovrat s letopočtem 1731. Byl vztyčen dřevěný šest metrů vysoký kříž a informační tabule.

     Pár fotografií a vzpomínek zůstalo z kaple v zadních Hamrech, opodál původní silnice do Železné Rudy, uprostřed skupinky domů – Křížkov ( Kreutzwinkel ). Tato mešní kaple byla založena a vystavěna v roce 1730 - 1731 svobodníkem Janem Tornerem, jako prostá nevelká stavba bez vnějších ozdob, v půdoryse založeném do kříže. Střed kaple tvořil čtverec s kosími rohy, k západní straně přiléhala předsíň s kruchtou. Nad vchodem byla kamenná deska se znakem a letopočtem 1731, která byla nalezena při odstraňování sutě a uložena v místním kostele Panny Marie Bolestné. Tato deska je tesaný žulový kvádr o rozměrech 100 x 60 x 15 cm  s vypouklým znakem – jednoduchou variantou erbu Krakovských z Kolovrat, svobodných pánů z Újezda, kteří jej používali od roku 1725. Kostelní stavbu inicioval a financoval patrně Vilém Albrecht II. z Kolovrat (1678 – 1738 ), proto byl erb umístěn na kapli. Pod znakem vytesaný nápis „Desenitz“ značí panství Dešenické, které Kolovrati vlastnili pravděpodobně od roku 1668 a Hamry k němu v té době náležely.

     Uvnitř kaple byly tři rokokové oltáře s bohatě řezanými akantovými rozvilinami. Nad šindelovou střechou byla cibulová vížka. Na oltáři byl stříbrný pacifikál s autentizovaným ostatkem svatého Kříže ( odtud také název osady odvozený od patrocinia zasvěcení kaple), který darovala roku 1736 Kateřina Knittlová.

        Z poutního místa je malebný výhled do Úhlavského údolí, protější stráně zvané Knížecí Dvůr s jednou z pěti opravených Hamerských kapliček. Strání stéká Koutský potok (Winkelbach) tvořící mokřady jako součást Přírodní památky Královského Hvozdu.

     Vznik obce Hamry započal těžbou železa na Šumavě ve 14. století a jedna z nejstarších železných hutí je připomínána roku 1422 právě v dnešních Hamrech. První zmínky o obci pochází z roku 1429, jméno dostala podle hamru, který vedl k založení obce. Zpracování železné rudy postupem času vystřídala výroba skla a tím spojené sklářské hutě, které po jejich zániku vystřídaly sedlácké dvorce. Třicettři dvorců tvořilo Hamerskou rychtu, jednu z největších z osmi králováckých  rychet správního celku Královský Hvozd zaniklého roku 1860.

     Obec se rozkládá na svazích Úhlavského údolí. Po roce 1948 se obec ocitla v hraničním pásmu a řada usedlostí zanikla. Výstavbou Nýrské vodní nádrže byla část obce zatopena. Významnou památkou je kostel Panny Marie Bolestné z roku 1773, který po druhé  světové válce postupně pustl. Počátkem devadesátých let minulého století byl díky darům německých rodáků a aktivitě sdružení Künische Gemeinde Hammern opraven a 16.7. 1993 vysvěcen.

Ke kostelu vede  pěší stezka s osmi zastaveními „Společné cesty Panny Marie s Ježíškem“.“ realizována obcí a vysvěcena Plzeňským biskupem v roce 2004.Do původních žulových kamenů z bývalé křížové cesty byly osazeny keramické plastiky od klatovského keramika Gustava Fifky, vyjadřující sedm bolestí Panny Marie. Další 4 plastiky zdobí prostory kostela.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ