USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 16.2. 2004 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 16.2. 2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva ze dne 16.2. 2004

                                                   Usnesení

z 1. veřejného zasedání zastupitelstvo obce Hamry konaného dne 16.2. 2004

                       od 18.OO hod. v zasedací místnosti OÚ Hamry

 

1) ZO rozhodlo na akci „ Společná cesta P. Marie Bolestné s Ježišem ”  příspět

     ve výši 20.000,- Kč.

2) ZO schvaluje rozpočet na rok 2004. který je přílohou zápisu.

3) ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na dětskou lékařskou službu první pomoci ve výši 

    1.357,- Kč Městu Klatovy.

4) ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na pojízdnou prodejnu na rok 2004 ve výši

    1.440,- Kč.

5) ZO souhlasí s Plánem akcí obce Hamry v rámci Programu obnovy vesnice do roku 2005.

6) ZO schvaluje rozpočet Dobrovolného svazku „ Úhlava ” , který tvoří přílohu k zápisu. 

7) ZO souhlasí , aby obec vstoupila do jednání ohledně vypracování projektu strategie

    rozvoje Obce Hamry Regionální rozvojovou agenturou Šumava  Stachy .

8) ZO souhlasí se zakoupení softwerového programu v ceně cca 15.000,- Kč

9) ZO souhlasí s převodem pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR na Obec Hamry

     a to pozemků :  st.p.č. 210/1, 133 a 469,  ppč. 1472/2, 2000/7, 2636, 2461, 1531, 1534,

     2293/4, 2483/3, 2289/1, 1291/3, 598/3 a 1609/5, PK 1473,  PK 1544, PK 1538,

     PK 1472/2, GP 1554 v k.ú. Hamry na Šumavě

10) ZO rozhodlo uhradit  ½ faktury za geometrické zaměření ppč. 2556/2 v k.ú. Hamry

      v ceně 2.791,- Kč

11) ZO rozhodlo, že sazba za zajištění svozu komunálního odpadu pro právnické a

      podnikající osoby na území obce Hamry bude činit 1.000,- Kč / 1 popelnici .

12) ZO souhlasí s darem ve výši 1.000,- Kč k 95. narozeninám p. Šabatkové .

13) ZO rozhodlo, že pohledávka za rok 1998 ve výši 1363,- Kč již nebude vymáhána, a bude

      účetně odepsána z důvodu nevymahatelnosti.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce