ZÁPIS Č. 9/2008 ZE DNE 18.9. 2008 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ZÁPIS Č. 9/2008 ZE DNE 18.9. 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 9/2008 ze dne 18.9. 2008

 

                Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 18.9. 2008 od 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni : Miroslav Mára, Petr Przygrodski    

   Program jednání zastupitelstva obce

 

       1) Zahájení veřejného zasedání.

 2)      Kontrola zápisu č. 8/2008

      3)   Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pořízení pracoviště Czech POINT.

       4)   Nákup komunální techniky.

       5)   Financování komunální techniky.

       6)  Plán zimní údržby v obci Hamry.

       7)   Smlouva o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na zabezpečení lékařské 

             služby první pomoci v Nýrsku

       8)   Diskuse, různé

       9)   Závěr

1) Zahájení

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 9. veřejné zasedání v roce 2008. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

Hlasováni : 5 pro

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.9/2008 : p. Coufal, p. Koleňák

2) Kontrola zápisu č. 8/2008 z 21.8. 2008

    - bez připomínek.

3) Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pořízení pracoviště Czech POINT

    ZO přijímá neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na pořízení pracoviště Czech POINT

     ve výši 52.000,- Kč.

    ZO souhlasí s využitím dotace na zakoupení nového počítače, barevné laserové tiskárny a

     stolu pod PC.

    Hlasování : 5 pro

4) Nákup komunální techniky

    ZO byl předložen zápis finančního výboru, který provedl zhodnocení došlých nabídek

    na nákup komunální techniky a doporučil zakoupit techniku od firmy CSK AGRO s.r.o.

    Přeštice. ZO přihlédlo k vyhodnocení nabídek finančního výboru.

    ZO rozhodlo zakoupit  komunální techniku od firmy CSK AGRO

    s.r.o. se sídlem v Přešticích ul. Husova 1128 a to,

    traktor CASE IH JXU 95 AGRI CZ s čelním nakladačem CASE IH LRX1100 za cenu

    1.029.000,- Kč bez DPH ,

    Hlasování : 3 pro, 0 proti , 2 se zdrželi hlasování

    návěs NS 5 za cenu 149.000,- Kč bez DPH,

    Hlasování : 5 pro

    hubicové rozmetadlo PS 403 za cenu 56.972,- Kč bez DPH 

    v celkové

    Hlasování : 5 pro

    ZO rozhodlo zakoupit komunální techniku výši 1.469.617,- Kč i s DPH.

5) Financování  komunální techniky

    ZO rozhodlo, že nákup komunální techniky bude zčásti financován z vlastního rozpočtu a

    z části revolvingovým úvěrem od KB.

    Hlasování : 5 pro

    ZO souhlasí s uzavřením municipálního úvěru revolvingového ve výši 1.000.000,- Kč

    na dobu 1 roku u Komerční banky Klatovy pro zakoupení komunální techniky.

    Hlasování : 5 pro

6) Plán zimní údržby v obci Hamry

     ZO schvaluje předložený plán zimní údržby obce Hamry na zimní období 2008/2009.

     Hlasování : 5 pro

7) Smlouva o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů na zabezpečení lékařské 

   služby první pomoci v Nýrsku

   ZO souhlasí s uzavřením smlouvyo poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů

   na zabezpečení lékařské služby první pomoci s městem Nýrskem s příspěvkem obce

   ve výši 4.000,- Kč.

   Hlasování : 5 pro

8) Informace a různé

a)      Lentikulární pohlednice

ZO souhlasí s nákupem 500 ks lentikulárních pohlednic v ceně 16,- Kč/ks.

Hlasování : 5 pro

b)      Obnova kulturního a historického centra obce – informace o přípravě k podání žádosti na dotaci z Programu rozvoje venkova

c)      Cena hejtmana za občanskou statečnost - nebyl nikdo nominován

d)     Připomínky občanů

- P. Przygrodská – žádost o svítidlo VO

- P. Konečný , Konečná, Szabó žádost o urychlené řešení situace vzniklé úpravou pozemku ppč. 2391/1.

e)      Zvýšení pokladního limitu

ZO souhlasí se zvýšením limitu pokladního zůstatku na 40.000,- Kč.

Hlasování : 5 pro

9) Zasedání ukončeno ve 22.30 hod.

                                                                 Usnesení

          z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného dne 18.9. 2008

                       od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

1) ZO přijímá neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na pořízení pracoviště Czech POINT

     ve výši 52.000,- Kč.

    ZO souhlasí s využitím dotace na zakoupení nového počítače, barevné laserové tiskárny a

     stolu pod PC.

2) ZO rozhodlo zakoupit komunální techniku od firmy CSK AGRO

    s.r.o. se sídlem v Přešticích ul. Husova 1128 a to,

    traktor CASE IH JXU 95 AGRI CZ s čelním nakladačem CASE IH LRX1100 za cenu

    1.029.000,- Kč bez DPH ,

    návěs NS 5 za cenu 149.000,- Kč bez DPH a

    hubicové rozmetadlo PS 403 za cenu 56.972,- Kč bez DPH, 

    v celkové výši 1.469.617,- Kč i s DPH.

   ( přílohu zápisu tvoří zápis finančního výboru)

3) ZO rozhodlo, že nákup komunální techniky bude zčásti financován z vlastního rozpočtu a

    z části revolvingovým úvěrem od KB.

    ZO souhlasí s uzavřením municipálního úvěru revolvingového ve výši 1.000.000,- Kč

    na dobu 1 roku u Komerční banky Klatovy pro zakoupení komunální techniky.

4) ZO schvaluje předložený plán zimní údržby obce Hamry na zimní období 2008/2009

5) ZO souhlasí s uzavřením smlouvyo poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů

   na zabezpečení lékařské služby první pomoci s městem Nýrskem a s úhradou příspěvku

   ve výši 4.000,- Kč.

6) ZO souhlasí s nákupem 500 ks lentikulárních pohlednic v ceně 16,- Kč/ks.

7)  ZO souhlasí se zvýšením limitu pokladního zůstatku na 40.000,- Kč.

Zapsal : Miroslav Kroupa         

Ověřovatelé zápisu č.9/2008 : p. Coufal a p. Koleňák

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce