ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2010 - 2011 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2010 - 2011

Publicita projektu

Tento projekt

Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota na ČOV Nýrsko, část Hamry – II. Etapa

byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočtový výhled 2010 - 2011

Obec Hamry, 340 22 Nýrsko
          Rozpočtový výhled na rok 2010 - 2011
Příjmy:                  paragraf   v Kč
daňové příjmy       4500000
nedaňové příjmy - místní poplatky         420000
Lesní hospodářství   1032   33000
Komunikace       2212     35000
Pitná voda - vodojem   2310   48000
Bytové hospodářství     3612     470000
Nebytové hospodářství   3613   756000
Sběr a odvoz komunál. odpadů   3722     90000
Sběr tříděného odpadu   3723   11000
Recyklace tř. odpadu EKO -KOM   3725     60000
Činnost místní správy     6171     198500
               - prodej pozemků            1500000
Příjmy z úroků       6310   20000
                 
Celkem příjmy :             8 141 500
Výdaje :                
Lesní hospodářství       1032     10000
Vnitřní obchod - kamerový systém   2141     25000
Cestovní ruch       2143     100000
Komunikace   2212     1500000
Odstavná plocha pod č.p. 27     2219     90000
Pitná voda   2310     130000
Odkanalizování obce   2321     2 000 000
Základní školy   3113     1000
Ost. záležitosti kultury - vedení kroniky   3319     4000
Prostranství u kostela   3322     800000
Hamerský list       3349     500
Ost. záležitosti kultury - Ham. sekyra, živ. výročí   3399     35000
Sportoviště       3412     100000
Bytové hospodářství   3612     150000
Veřejné osvětlení       3631     50000
Nebezpečný odpad   3721     32000
Komunální odpad       3722     185000
Tříděný odpad   3723     170000
Přírodní rezervace       3742     9000
Požární ochrana   5512     100000
Zastupitelstvo obce       6112     370000
Činnost místní správy     6171     2200000
Služby peněžních ústavů     6310     14000
Pojištění nemovitostí   6320     66000
                 
Výdaje celkem :             8 141 500
Rozpočtový výhled na rok 2010 - 2011 schválen zastupitelstven obce dne :   26.11. 2009
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce