SPRÁVA PF ČR NA ODVODŇOVACÍCH ZAŘÍZENÍ OD 1.7. 2012 | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

SPRÁVA PF ČR NA ODVODŇOVACÍCH ZAŘÍZENÍ OD 1.7. 2012

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Správa PF ČR na odvodňovacích zařízení od 1.7. 2012

 

POZEMKOVÝ FOND PŘEVEZME SPRÁVU ODVODŇOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Praha, 28. června 2012 – Od 1. července 2012 bude pod správu Pozemkového fondu ČR převedeno téměř 19 tisíc staveb vodních děl a čerpacích odvodňovacích stanic, které byly ve správě Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS).

V rámci ukončení činnosti Zemědělské vodohospodářské správy převezme od počátku července letošního roku Pozemkový fond ČR správu nad 17 vodními nádržemi a přibližně 130 čerpacími odvodňovacími stanicemi. Dále bude PF ČR obhospodařovat téměř 9 tisíc kilometrů odvodňovacích kanálů, z nichž dvě třetiny představují otevřené a zbývající třetinu zatrubněné kanály.

„Transformace Zemědělské vodohospodářské správy byla velkým úkolem, který se podařilo úspěšně splnit. Tento krok přináší jednak stomilionové úspory a jednak kvalitnější péči o převedené drobné vodní toky zvýšením flexibility financování bez závislosti na státním rozpočtu,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Pozemkový fond ČR bude zajišťovat výkon odborných činností, které souvisejí se zajišťováním správy a péčí o hlavní odvodňovací zařízení a s tím související vodní díla.
„Hlavním úkolem Pozemkového fondu ČR bude v této souvislosti zejména zajištění funkčnosti a provozu staveb, provádění technického dozoru a zajištění údržby na spravovaných vodních dílech. Dále budeme spolupracovat se správci povodí, vodních toků, vodoprávními úřady a s územními samosprávnými celky,“ nastínil nové úkoly Pozemkového fondu ČR 1. náměstek ředitele Petr Šťovíček, pověřený vedením PF ČR.

Na plnění úkolů souvisejících se správou odvodňovacích staveb se budou podílet zkušení odborní pracovníci, kteří tuto činnost zajišťovali již v rámci Zemědělské vodohospodářské správy. V souvislosti s novou agendou v oblasti správy odvodňovacích zařízení počítá Pozemkový fond ČR s provozními náklady ve výši 40 milionů korun do konce roku 2012.

V tomto týdnu probíhají konečné předávací práce mezi PF ČR a ZVHS tak, aby od 1. července 2012 mohl Pozemkový fond plně převzít správu všech odvodňovacích zařízení a navázat tak plynule na zajištění nepřetržitého provozu těchto vodohospodářských staveb.

Monika Machtová, tisková mluvčí Pozemkového fondu ČR

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ