VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20.9. 2012 OD 20.00 HODIN | OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20.9. 2012 OD 20.00 HODIN

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 20.9. 2012 od 20.00 hodin

 

                  O B E C   H A M R Y

__________________________________________________________________________

340 22 Nýrsko                                                                               okres Klatovy    

                       

tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058

e-mail : obechamry@nextra.cz

 

 

                                                                                            Všem občanům ve správním

                                                                                                obvodu Obce Hamry

 

                                                                                                 V Hamrech 12. 9. 2012

 

Věc :  Oznámení občanům

 

     Obec Hamry v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

( obecních zřízeních ), v platném znění, oznamuje občanům, že dne 20. 9. 2012 bude veřejné zasedání zastupitelstva obce Hamry od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

v Hamrech.

 

Navržený program :

     

1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.      Schválení programu

3.      Kontrola zasedání z 23. 8. 2012

4.      Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 6/2012

5.      Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Ekoregionu Úhlava

6.      Odřeknutí dotace na výměnu mostku přes řeku Úhlavu

7.      Úprava veřejného prostranství okolo kašny

8.      Prodej vytěženého dřeva

9.      Odkanalizování obcí

10. Technické zázemí pro obec

11. Informace o možnosti převodu majetku ČD na obec

12. Diskuse, ostatní, připomínky

 

 

 

 

 

                                                                                         Miroslav Kroupa

                                                                                                                                                      Starosta obce                                                                                                  

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce