| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Tiskopis na oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Obecní úřad Hamry

340 22 Nýrsko

 

                               O Z N Á M E N Í

 

 o kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 2 zákony ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

1. Jméno a adresa žadatele ( oznámení podává vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka ) :

 

 

2. Doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele ( výpis z katastru nemovitostí, popř. nájemní smlouva ) :

 

 

 

3. V případě nájemního vztahu souhlas a podpis vlastníka se zamýšleným zásahem :

 

 

 

4. Specifikace zásahu ( zdravotní probírka, výchovná probírka, pěstební zásahy, kácení z důvodu výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů ) :

 

 

 

5. Rozsah kácení ( podíl odstraněných stromů k celkovému počtu, druh /y/ stromů popř. keřů nebo druh a počet stromů, obvod kmenů ve výšce 130 cm nad zemí, velikost plochy keřů a pod. ) :

 

 

6. Katastrální území :

 

7. Parcelní číslo : 

 

8. Jednoduchý situační nákres v případě nejasností ( zakreslit na druhou stranu oznámení )

 

9. Zdůvodnění žádosti :

 

 

V ……………………..  dne

                                                                                                          

                                                            ............................................

                                                                       podpis ( razítko )

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ