| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 3/2006 - září 2006

 

  Místní zpravodaj      číslo 03/2006       září   2006

 

 

         Soutěž Vesnice roku 2006

     V minulém čísle jsme psali o soutěži Vesnice roku 2006, které jsme se zúčastnili.

 V Plzeňském kraji se zúčastnilo 19 obcí. Vesnicí Plzeňského kraje roku 2006 se stala obec Kasejovice ( okr. Plzeň-jih), Cenu hejtmana Plzeňského kraje  obdržel Černíkov (okr. Domažlice), Cenu Rady Plzeňského kraje – Rozvadov (okr. Tachov), Modrou stuhu za péči

o spolkový život – Kozojedy (Plzeň-sever), Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí –

Němčovice (Rokycansko), Bílou stuhu za péči o mládež – Kostelec (Tachovsko).

Obec Hamry získala zvláštní ocenění za rozvoj a oživení obce. Děkujeme za snahu a úsílí

na rozvoji obce všem občanům, kteří se podíleli na dnešní podobě obce.

  

         Volby do zastupitelstva obce Hamry

     Ve dnech 20. a 21.října 2006 se uskuteční volby do zastupitelstva obce a zároveň

do Senátu Parlamentu České republiky. Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne ve dnech 27. a 28. října 2006. Volební místnost opět bude v zasedací místnosti obecního úřadu.

     Pro nové volební období 2006 až 2010 bylo stanoveno 7 členné zastupitelstvo.  Pro volby do zastupitelstva byla zaregistrována jedna kandidátní listina – Sdružení nezávislých kandidátů s 9 kandidáty:

 

Miroslav Kroupa, Miroslav Mára, Roman Coufal, Vladimír Nečásek,

Ing. Petr Przygrodski, Jiří  Arendáš, Pavel  Koleňák, Josef  Vlasák, Jaroslav  Wolf.

    

         Pozvánka

     Zveme všechny občany na  veřejnou schůzi, která se bude konat dne 7.10. 2006

od 19.00 v hotelu Královský Dvůr s programem : zhodnocení uplynulého volebního období, představení kandidátů a jejich programu.

 

        

          Přeshraniční zimní sportování pod Ostrým

     V rámci programu LEADER ČR z Ministerstva zemědělství nám byla přidělena dotace

na akci „Přeshraniční zimní sportování pod Ostrým“ ve výši 240.000,- Kč. Cílem projektu je vytvoření udržované a označené lyžařské běžecké stopy, běžeckého areálu pod Ostrým a propojení zimního střediska v Železné Rudě s lyžařským areálem v německém Rittsteigu přes Hamry a Zadní Chalupy. Běžecká trasa bude označena orientačními směrníky na dřevěných stojanech od hraničního přechodu Zadní Chalupy - Helmhof až k Černému jezeru. Budou zhotoveny informační panely pro umístění na české i německé straně a vydány propagační materiály. Celkové náklady na realizaci akce -  300.000,- Kč.

 

          Nové dopravní značení     

     V průběhu července osadila firma Silba Plzeň nové dopravní značení odpovídající předpisům EU na místních komunikacích. Na některých  značkách je z druhé strany umístěna i doplňující tabulka upozorňující na zimní údržbu vozovky jen pluhováním. Nově se instalovaly značky u železničního přejezdu ( Hamry – Hojsova Stráž). Projekt značení byl zpracován dodavatelskou firmou, schválen dopravním inspektorátem Policie ČR a odborem dopravy Městského úřadu Klatovy .

 

        Setkání německých rodáků na Hamrech

     2.7. 2006 proběhla každoroční  slavnostní mše u příležitosti setkání německých rodáků

na Hamrech pořádané sdružením Künische Gemeinde Hammern. Společnou česko-německou mši sloužili

 vedle Mons. V. Sysla němečtí kněží A. Ehrl a E.Wierer.

     Hlavní program letošního setkání německých rodáků se uskutečnil v německém Lamu, kterého se zúčastnili i zástupci obce. Zde byla u příležitosti šedesátého výročí odsunu instalována výstava, která přiblížila návštěvníkům nejen historickou minulost s dobovými fotografiemi a dokumenty, ale i dnešní podobu Hamrů a společnou vizi pro budoucnost v rámci sjednocené Evropy.

 

        Hamerský Bivoj 2006

     Pátý ročník sportovně - zábavné soutěže pořádané Občanským sdružením Hamry

na Šumavě se konal v sobotu 19.8. Tradičně pěkné počasí a bohaté ceny nejen pro vítěze letos nepřilákalo stejné množství startujících ani diváků jako minulé ročníky, ale zábavy, úsilí o překonání sama sebe a vůle po vítězství neubylo.

     V prvé části soutěže Šumavský běžec neobhájil V. Pašek ml. z Plzně své loňské vítězství a skončil na druhém místě, vítězem se stal Jarda Hrdlička z Nýrska, který nejenže skvělým výkonem vybojoval prvenství, ale utvořil i rekord tratě časem 28,5 s. Pro třetí místo si v čase 36,2 s vyběhl Martin Koryťák.

     Strhující boj provázel i druhou část soutěže, po loňském nezdolání mety sta metrů se zvyšovala motivace borců usilující o prvenství. Borci na třetím místě  Miloši Kreidlovi z Plzně scházelo 10,25 m. Domácí borec Jarda Wolf ml. sto metrovou hranici pokořil, ale časem o19 s pomalejším a na vítězství nedosáhl. Z toho se radoval Jiří Fric z Chomutova, ale tím jeho radost nekončila, součtem umístění z obou částí soutěže se stal absolutním vítězem a letošním Hamerským Bivojem.

     Nejmladším účastníkem byl Tomáš Wolf s výkonem 21,20 m obsadil sice poslední místo, ale kdo ví, jak za rok či dva.Vedle bratrů Wolfových se sobotního klání z Hamerských zúčastnili už jen Milan Novotný a Jan Koryťák st.

 

        Turnaj v minikopané – Hamry 7.8. 2006

     Hamerský dvůr přivítal první srpnovou sobotu účastníky šestého ročníku fotbalového turnaje v minikopané na Hamrech. O poháry za vítězství přišlo soupeřit sedm týmů. Naše obec byla zastoupena  družstvem předních Hamrů a Arendášteamem.

     Vítězem turnaje se stalo družstvo Buvolls Nýrsko, Přední Hamry obsadili pěkné čtvrté místo s oceněním pro nejlepšího brankáře, Arendášteam skončil po srdnatém boji na místě sedmém.Velké zpestření turnaje, zvláště pro diváky bylo družstvo Buvolls – děvčata, z jejich řad byl vyhlášen i nejlepší střelec turnaje.

 

__________________________________________________________________________

Hamerský list - místní noviny, vychází 6x za rok, povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14115, redakce Obec Hamry, kontakt Marie Kropáčková,  Obecní úřad Hamry,  340 22 Nýrsko,  okres Klatovy,  tel. 376390180, fax 376390180, e-mail  obechamry@nextra.cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ