| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 2/2007 ZO ze dne 8.2. 2007

       Zápis z 2. mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry

           konaného dne 8.2. 2007 v 20.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

                                                             v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté

Omluveni :

                       

     Program jednání zastupitelstva obce

 

1)       Zahájení veřejného zasedání.

2)      Projednání programu „Oslav 15.výročí samostatnosti obce Hamry“

      3)  Informace a různé

4)  Závěr

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 2.veřejné mimořádné zasedání v roce 2007. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a zahájeno za přítomnosti 7 členů zastupitelstva tj. nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 7 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.2/2007: p. Nečásek, p. Coufal

 

 

2)  Projednání programu „Oslav 15.výročí samostatnosti obce Hamry“

      Mimořádné jednání ZO bylo svoláno na základě připomínek k návrhu programu  

      předloženém na třetí schůzce k Hamerským oslavám dne 25.1. 2007 a následných

      diskusích, abychom se vyhnuli případným problémům v realizaci projektu.

 

      ZO projednalo a rozhodlo, že průběhu oslav budou tyto akce  :

       - výstavy

       - doprava a výlety minibusem

       - turnaj v nohejbalu

       - zahájení

       - koncert v kostele Panny Marie Bolestné

       - vysvěcení poutního místa Kreutzwinkel se mší

       - lidová veselice

- ohňostroj  (zajistí podnikatelé )

- doprovodné akce místních  podnikatelů

 

      Hlasování : 6 pro

  

     ZO projednalo a rozhodlo, že oslavy budou probíhat takto  :

 

-         výstavy : areál Policie ČR od 13.7. – 15.7. 2007, dále po dobu 7 dní na základě    

                      domluvy s pracovníky PČR

                         : zahájení výstavy 13.7. 2007 v 16.00 hodin s malým občerstvením

 

      -    doprava a výlety minibusem : 14.7. 2007 doprava osob k Poutnímu místu  a výlety

                                                          : 15.7. 2007 výlety  

 

      -    zahájení  : 14.7. 2007 na sportovišti v 9.00 hodin

 

      -    turnaj v nohejbalu : 14.7. 2007 sportoviště  od 9.30 hod. po zahájení hudební

                                            reprodukce

 

      -     vysvěcení poutního místa Kreutzwinkel se mší : 14.7. 2007 od 11.00 hodin

 

      -    koncert v kostele PMB :  14.7. 2007 od 14.00 hodin v kostele

 

      -    lidová veselice : 14.7. 2007 od 14.00 hodin na sportovišti – hudba – občerstvení

                                    ( prase, klobásy, zajištění pódia, chemické WC)

 

      -    doprovodné akce místních podnikatelů

 

-         ohňostroj ( zajistí podnikatelé)

 

      Hlasování : 6 pro    

    

3) Informace a různé

 

a)      Do 30.3. 2007 potvrdit akce pořádané místními podnikateli.

b)      Ohňostroj zajistí podnikatelé.

c)      P. Koryťák – výpomoc při dopravě.

 

 

4)  Zasedání ukončeno ve 21.50 hodin.

 

 

      

                                                        Usnesení

        z 2. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne  

              8.2. 2007 od 20.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

 

 1) ZO projednalo a rozhodlo, že průběhu oslav budou tyto akce  :

 

       - výstavy

       - doprava a výlety minibusem

       - turnaj v nohejbalu

       - zahájení

       - koncert v kostele Panny Marie Bolestné

       - vysvěcení poutního místa Kreutzwinkel se mší

       - lidová veselice

- ohňostroj  (zajistí podnikatelé )

- doprovodné akce místních  podnikatelů

 

   2) ZO projednalo a rozhodlo, že oslavy budou probíhat takto  :

 

-         výstavy : areál Policie ČR od 13.7. – 15.7. 2007, dále po dobu 7 dní na základě

                       domluvy s pracovníky PČR

                         : zahájení výstavy 13.7. 2007 v 16.00 hodin s malým občerstvením

 

      -    doprava a výlety minibusem : 14.7. 2007 doprava osob k Poutnímu místu  a výlety

                                                          : 15.7. 2007 výlety  

 

      -    zahájení  : 14.7. 2007 na sportovišti v 9.00 hodin

 

      -    turnaj v nohejbalu : 14.7. 2007 sportoviště  od 9.30 hod. po zahájení hudební

                                            reprodukce

 

      -     vysvěcení poutního místa Kreutzwinkel se mší : 14.7. 2007 od 11.00 hodin

 

      -    koncert v kostele PMB :  14.7. 2007 od 14.00 hodin v kostele

 

      -    lidová veselice : 14.7. 2007 od 14.00 hodin na sportovišti – hudba – občerstvení

                                    ( prase, klobásy, zajištění pódia, chemické WC)

 

      -    doprovodné akce místních podnikatelů

 

-         ohňostroj ( zajistí podnikatelé)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce