| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 1/2007 - duben 2007

 

  Místní zpravodaj      číslo 01/2007       duben   2007

 

         Rozpočet na rok 2007

   

     Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání 22.2. 2007 schválilo rozpočet na rok 2007

 

Příjmy :     celkem  2.490.658,- Kč

daňové příjmy  1.095.000,- Kč , místní poplatky   148.700,- Kč, dotace na státní správu    6.958,- Kč, splátky půjček 19.000,- Kč, prodej řeziva a palivového dřeva  7.000,- Kč, vodné      19.000,- Kč, bytové a nebytové hospodářství  1.116.000,- Kč,  zajištění odvozu komunálního a tříděného odpadu  29.000,- Kč,  EKO-KOM recyklace odpadů 20.000,- Kč,   činnost místní správy  30.000,- Kč.

Výdaje :  celkem 2.490.658,- Kč

lesní hospodářství  5.000,- Kč, kamerový systém 12.500,- Kč, komunikace 697.200,- Kč,

úprava běžecké trasy  75.000,- Kč,  vodojem přední Hamry  43.500,- Kč, dotace školám

v Nýrsku  29.000,- Kč, vedení kroniky 2.000,- Kč, Poutní místo Kreutzwinkel 147.300,- Kč,

Hamerský list 200,- Kč, Oslavy 15. výročí samostatnosti obce Hamry  197.000,- Kč, sportoviště 1.000,- Kč, lékařská služba první pomoci v Nýrsku – příspěvek  2.000,- Kč, bytové a nebytové hospodářství  325.500,- Kč, veřejné osvětlení 19.500,- Kč, nebezpečný, tříděný a komunální odpad  101.000,- Kč, zastupitelstvo obce  170.000,- Kč, činnost místní správy 662.958,- Kč.                                                                          

    

    

                 Hudební skladatel Paul Stuiber

 

     Nedaleko od železniční stanice Hamry – Hojsova Stráž stojí vila č.p. 67, dříve č.p. 178

s velkou botanickou zahradou, která patřila hudebnímu skladateli německého původu Paulu Stuiberovi. Botanickou zahradu a arboreto nechal zřídil za spolupráce zahradního architekta N. Materny, do níž nashromáždil mnoho krásné, vzácné květeny a dřevin. Na rozloze 3 hektarů zde vybudoval přírodní rezervaci, v které se snoubí znalost zahradníka s vkusem architekta, aby tato umělost zapadla do přírodního rámce krajiny a vypadala přirozeně.

     Paul Stuiber pocházel z Nepomuka, okres Blovice, kde se narodil 6.10. 1887. Studoval filosofii a hudbu na univerzitě v Mnichově  a v Lipsku. Po odchodu z Lipska byl ve Vídni na univerzitě žákem dr. Guido Adlera, rodáka z Moravy. Později působil jako kapelník na operních scénách v Detmoldu, Trieru, Norimberku, Lübecku. Od roku 1919 byl sbormistrem Singvereinu v Praze a od roku 1927 ředitelem hudební školy německé v Liberci. Psal skladby komorní – smyčcový kvartet, houslovou sonátu, klavírní sonátu, dva písňové cykly s klavírem, ženské sbory, pro klavír a orchestr napsal koncert A moll. Některé jeho písně byly uvedeny po květnu r. 1945 v plzeňském rozhlasu. V té době žil již trvale Paul Stuiber

v Hamrech. Úředně jeho domovská obec Hamry byla od roku 1929.

     Náhle zemřel ve své vile v Hamrech  dne 20.3. 1967 u klavíru značky Förster.

                                                                                                                   Jiří Červinka

        Jak třídit?    

    

     Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat. Proto chceme  připomenout, co patří do nádob na tříděný odpad a co by tam rozhodně nemělo být.

Do modrých nádob na papír můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby                                                                                     

Obaly z papíru bývají označeny:

 Do zelených nádob na sklo můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo                                

 Prosím, nevhazujte:  keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.                     

Obaly ze skla bývají označeny:

 Do žlutých nádob na plast  můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén                                                                                                  

Prosím, nevhazujte:  novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)                                                                                                     

Obaly z plastů bývají označeny

        

           Sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu

 

      Obec Hamry ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s.

pořádá sběr nebezpečných odpadů, který se uskuteční  5. května 2007 v časovém rozmezí   9.oo – 12.oo hodin  v areálu Policie ČR v Hamrech.

Přijímány budou následující druhy odpadů :

-          Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků

-          Zbytky starých barev, obaly z plastů a plechovky od barev

-          Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky

-          Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní

-          Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách

-          Lednice

-          Pneumatiky – osobní

 Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob komunálního odpadu rozmístěných v naší obci.    

     

Dále pořádáme  sběr železného šrotu, který lze ukládat do 8.5. 2007

na těchto sběrných místech :

1)      Přední Hamry – naproti č.p. 23

2)      Odstavná plocha – naproti č.p. 27 ( Tauer )

3)      Odstavná plocha – za mostem vlevo směr k Hotelu Královský Dvůr ( Przygrodski )

Žádáme občany, aby byl ukládán pouze železný šrot.

 

        Hoteliéry čekají snad lepší časy

 

     Článek tohoto názvu vyšel 27. března 2007 v Klatovském deníku  a poodhaluje část problému s nakládáním s odpadními vodami v obci, který se dotýká všech občanů. Pro aktuálnost tohoto článku jej uveřejňujme v plném znění.

Hamry – Chceme spravedlnost. Ať úředníci konrolují všechny a nejen nás poctivé. Rozčilují se majitelé penzionů a hotelů v Hamrech.,,Máme zde problémy s vypouštěním odpadních vod, protože jsme nad nýrskou přehradou. Mrzí nás, že kontrola z odboru životního prostředí městského úřadu v Klatovech se vždy zaměří jen na nás, kteří podnikáme legálně. Ti, kteří  tak činí načerno, mají pokoj, ty nikdo nekontroluje. Trpíme za to, že jsme poctiví,” je rozhořčen majitel hamerského penzionu, který si nepřál uvést své jméno. Ten dostal několikatisícovou pokutu za to, že v jeho čistírně odpadních vod bylo naměřeno o několik miligramů fosforu více, než je norma.,,Nechápu, jak je možné, že tam máme fosfor, když se prodávají bezfosfátové prací prostředky a mycí přípravky. Navíc my jako podnikatelé pereme v prádelně, abychom nezamořovali vodu, ale ti, kteří podnikají na černo, či domácnosti s větším počtem lidí perou doma. Ať mi nikdo neříká, že ti vodu v přehradě fosfáty nezamořují. Ti, ale mají tu výhodu, že je nikdo nekontroluje,” řekla podnikatelova manželka.

     Libuše Špačková z odboru životního prostředí Městského úřadu v Klatovech nám sdělila, že Hamerští jsou kontrolováni častěji, neboť se nacházejí nad nýrskou přehradou. ,,Kontrolujeme všechny, nejen podnikatele,” tvrdí Špačková. S tím, ale podnikatelé z Hamrů nesouhlasí.,,Nám jde o spravedlnost. Ať nás nechají na pokoji všechny a ať nás, kteří podnikáme legálně, neterorizují,” vyjádřil se další majitel hotelu v Hamrech a dodal, že problém by vyřešila kanalizace, která měla být v obci vybudována již v loňském roce. ,,O té se mluví již deset let, ale nejsou na ni peníze. Hodnota díla má být třicet čtyři milionů a rozpočet obce na rok je jeden a půl milionu. Ze strany životního prostředí byla obec nahnaná do toho, aby investovala do projekční činnosti za mnoho peněz. Projekty ale nejsou k ničemu, protože ŽP jednou řekne, že to bude takto, zpracuje se studie, ale pak to zase vymyslí úplně jinak,” dodal majitel hotelu.

     Hamerští podnikatelé by se již brzy mohli zbavit problému. Podle starosty Hamrů Miroslava Kroupy by se mohla kanalizace začít budovat již v příštím roce. ,,Kanalizace je pro nás existenční nutností. Odkanalizování obce se řeší již od doby samostatnosti obce, tedy od roku 1992. Ale zatím jsme jen utratili sedm set tisíc korun za různé studie a projekty, které stejně kvůli nařízením úřadů byly nakonec k ničemu,” vysvětlil Kroupa a dodal, že po neúspěchu v roce 2004 hodlá obec Hamry letos opět zažádat o dotaci na vybudování tlakové a gravitační kanalizace. ,,Doufáme, že vše dobře dopadne a my budeme moci již příští rok začít stavět. Pokud ne, bude to obrovský problém, protože čističky zde životní prostředí nedovolí a jímky jsou finančně velice náročné,” dodal starosta.

     Hamerským občanům se nelíbí, že kanalizace ještě není postavena.,,To by nás zajímalo, co starosta dělal na úřadě doteď, když kanalizace měla být vybudována již loni,” ptají se hamerští občané a dodávají: ,, Pokud tedy náš problém nikoho nezajímá a nemají zájem jej řešit, bude nejlepší, když z Hamrů udělají rezervaci a nám dají odstupné, abychom si mohli postavit jinde.”

 

     K článku jen mé krátké doplnění na otázku, co dělal starosta na úřadě doteď.

,,Doteď “ ohledně odkanalizování obce se snažili všichni starostové, zastupitelstva i obecní úřad udělat vše, co by bylo v jejich možnostech a silách. Bylo věnováno mnoho času, úsilí i peněz řešit tento problém. Od získání všeobecné podpory k záměrům způsobu řešení, který se průběhem času měnil. Přes překonávání negativních stanovisek a postojů, ale i snahy tento proces narušovat ze soukromých a skupinových zájmů. I ty jsou z jedním z důvodů dnešního stavu. Bohužel o přidělení tak velkých investičních prostředků nerozhoduje starosta ani zastupitelstvo. Ti mohou pouze za podpory občanů vytvořit podmínky pro realizaci.

     V současné době čeká, nejenom naše obec, na domluvu vlády ČR s Evropskou komisí na dohodnutí podmínek jednotlivých dotačních titulů. Vyhlášení se předpokládá na podzim letošního roku. Teprve potom bude následovat podání žádosti svazku obcí ,,Důl pod Ostrým” o přidělení dotačních prostředků. V rámci tohoto svazku se již část projektu realizuje v Dešenicích, neboť z důvodu snížení celkové částky projektu byly hledány možnosti jeho rozdělení a  k postupnému získávání finančních prostředků. V únoru tohoto roku obec zažádala o příspěvek 200.000,- Kč u Plzeňského kraje na dopracování projektové dokumentace a její částečnou změnu. Není pravdou, že náš problém nikoho nezajímá a není zájem jej řešit. Jen to není podle našich potřeb a představ. Možná, že jsme neudělali vše, možná udělali mnoho chyb, něco zanedbali, možná že poukazování jednoho nebo jedné skupiny na druhé je to správné řešení. Nevím. Každý může posoudit sám, podle svého názoru, jeden nám přiblížil Klatovský deník.

                                                                                  Miroslav Kroupa, starosta obce

 

    

   Jak hamerské ženy o 50 korun přišly

 

     Dne 3. března 2007 pořádal Hotel Královský Dvůr oslavu k MDŽ. Obecní zastupitelstvo neváhalo a přidalo se. Do schránky jsem dostala pozvánku. Měla jsem radost, konečně se zase něco v obci děje. Den oslavy nastal a pořadatelé oslavy nás vítali širokými úsměvy. Pan starosta nás přivítal krátkým proslovem a předal nám dárek – poukázku na 50,- Kč a květinu. Objednali jsme si a hudba spustila zvesela.  Večer se slibně rozvíjel. Personál hotelu nás obsloužil a zapsal vše na účtenku. Do té doby bylo vše v naprostém pořádku. Ale ejhle! Účtenka měla také rubovou stranu. Nevěřila jsem vlastním očím a poprvé v životě mne zamrzelo, že umím číst. Stálo tam, že každý zaplatí 50,- Kč vstupného na tuto oslavu. Byl to šok, prostě rána pod pás a to bez varování. Zastupitelé dali – majitelé hotelu vzali. Ještě, že jsme si  tu květinu mohli odnést s sebou domů. Děkujeme mnohokrát, příště se určitě sejdeme zase v tak hojném počtu.

                                                                                                    Jana Wolfová

 

 

                        Blahopřejeme jubilantům   

 

                   Březen           :          Antonín Kliment                       -      60 let

                                                     Ing. Josef Šabatka                  -      60 let

 

                   Duben           :           Jaroslav Jelínek                         -      75 let

                                                     Věra Jelínková                         -       55 let

                                                     Jiřina Sýkorová                        -       50 let

 

                  

 

              Oslavencům přejeme hodně zdraví, dobré pohody a radosti ze života  

 

___________________________________________________________________________

           

Hamerský list - místní noviny, vychází 6x za rok, povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14115, redakce Obec Hamry, kontakt Zdeňka Coufalová,  Obecní úřad Hamry,  340 22 Nýrsko,  okres Klatovy,  tel. 376390180, fax 376390180, e-mail  obechamry@nextra.cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ