| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 2/2004 - červen 2004

 

   Místní zpravodaj      číslo 2/2004       červen  2004

 

          Znak a prapor pro obec Hamry

 

     V druhém čísle Hamerského listu v dubnu 2003 jsme občany informovali o rozhodnutí obecního zastupitelstva zpracovat návrh na znak a prapor obce. Návrh byl zpracován a začátkem letošního roku byly předloženy 2 varianty, které mohli občané posoudit na obecním úřadě v květnu tohoto roku.

     Obě varianty vystihují příslušnost obce ke Královskému hvozdu i důležitý způsob obživy původních obyvatel – hamerské kolo. Zklamáním bylo pouze to, že nelze použít stejné barevné řešení jako na Králováckém znaku – červený lev v zeleném poli – kombinace 2 barev odporuje heraldickým pravidlům. Obecní zastupitelstvo schválilo variantu se stříbrným lvem v zeleném poli, ke které se kladně vyjádřili i občané, kteří si návrh na obecní úřad přišli prohlédnout. Návrh bude předložen

ke schválení komisi pro heraldiku při Parlamentu ČR.

 

     Odkanalizování obce

 

     Po vydání územního rozhodnutí na projekt tlakové kanalizace z obcí Hamry, Zelená Lhota, Stará Lhota, Milence – Dešenice byla zpracována projektová dokumentace akce pro stavební povolení.

     Svazek obcí „ Údolí pod Ostrým „ který bude investorem celé akce požádal Komisi ministerstva životního prostředí o dotaci na tuto akci a současně byla vypsána veřejná soutěž na zhotovení jednotlivých etap celé akce.

     Svoje nabídky na provedení první etapy ( Zelená Lhota, Přední Hamry , Stará Lhota, Nýrsko ) podalo 13 firem, ze kterých hodnotitelská komise měla vybrat vítěze soutěže. Celá soutěž však byla zrušena po zjištění , že Svazek obcí se žádostí o dotaci neuspěl.

     Po vstupu naší země do EU se bude Svazek obcí „ Údolí pod Ostrým „ ucházet

o dotaci z kohezních fondů EU. Znamená to však podání nové žádosti o dotace a nové vypsání veřejné obchodní soutěže již podle platných pravidel EU.

    O nových skutečnostech ohledně odkanalizování obce budeme občany informovat.

 

     Občanské sdružení Hamry na Šumavě informuje

     21.2. 2004 proběhla Valná hromada sdružení, která zhodnotila dosavadní práci. Schválila nové znění stanov sdružení, výkonný výbor a plán činnosti na rok 2004.

     Nové znění stanov se týká zejména oblasti hospodaření s finančními prostředky a zřízením běžného účtu u peněžního ústavu, který se stal předpokladem pro další fungování sdružení.

     Výkonný výbor sdružení byl Valnou hromadou zvolen v tomto složení :

Předseda Kroupa Miroslav, místopředseda Fajfrlík Karel, pokladník Koryťák Jan, revizní komise Wolf Jaroslav a Arendáš Štefan ml., který ze sdružení vystoupil.

Plán činnosti na rok 2004 byl schválen v této podobě

1. V oblasti kulturního a společenského života pořádat – den zvelebení našeho okolí, dětský den s turistickým pochodem, tématický výlet Passau – Linz – 5.6. 2004,

soutěžně – zábavná soutěž Hamerský Bivoj, Mikulášské posezení s nadílkou. 

2. V oblasti ochrany životního prostředí se dle možností podílet na vytváření důstojných a plnohodnotných podmínek života občanů, hájení jejich zájmů ve vztahu k CHKO Šumava a v této souvislosti dle potřeb vstupovat a zúčastňovat se jednání a správních řízení na základě občanské aktivity.

                                                                     Za  OS Hamry na Šumavě Miroslav Kroupa

 

    Den dětí na Hamrech

     Procházkou nově zřízené přírodní rezervace Úhlavský luh, začal celodenní program k oslavě Dne dětí.

     Na procházku rezervací se vydalo 18 dětí a 15 dospělých. Vedle starosty obce se procházky zúčastnil i pozvaný pracovník CHKO Šumava, spolu s odbornicí přes botaniku. Odborné slovo k významu rezervace, seznámení se s rostlinnými druhy, které se zde nacházejí zaujaly nejen děti. Nejstarší hrušeň na Klatovsku 100 – 120 let stará, výskyt orchidejí, jenž jsou zastoupeny v naší obci čtyřmi druhy, na dvanáct původních ovocných dřevin. Za slunného počasí procházka končí v chatě

„ Na Papírně „ kde vedle místní speciality „ domácí koblihy „ je dětem podána i svačina a občerstvení. Po krátkém odpočinku se děti vydávají lesem po turistické stezce za plněním úkolů, které jsou na trase cesty připraveny. Zkouška z vědomostí o přírodě, prověření fyzické zdatnosti a zručnosti, schopnost poskytnout první pomoc. Po vybraném obědě ( špagety nebo smažený sýr ) v Hospůdce pod lesem začíná pro děti zábavné odpoledne. Za doprovodu hudby děti pokouší své štěstí

při chytání ryb, shazování plechovek, házení míčkem, skákání na trampolíně

či pytlích, přetahování lanem, malování na asfaltu je odměněno sladkostmi, dárky, hračkami. Podvečerní táborák s opékáním vuřtů ukončuje náš Dětský den.

     Děkujeme těm, kteří se zúčastnili, pomohli či poskytli finanční nebo věcnou pomoc v podobě nanuků, hříček, hraček i těch dobrých koblih.

                                                      Za pořadatele z OS Hamry na Šumavě M. Kroupa

 

   Pozvánka

     Zveme všechny občany na  Hamerskou pouť , která se koná 3.července 2004.

Letošní setkání se koná v termínu,kdy se před válkou konaly hamerské poutě.

Je to datum vysvěcení kostela Panny Marie Bolestné v roce 1774 i datum prvního

setkání rodáků v Plattlingu v roce 1964.

 

Program  3.7.2004

11.00 hodin   -         Mše Svatá v kostele Panny Marie Bolestné

                                  (far. Josef Šimsa ,mons. Vladislav Sysel,                              

                                  Domkapitular Alois Ehrl, far.Wierer )

Následně po mši před kostelem promluví :

                                  Ervin Wierer, starosta  Petr Purkar – Hamry,

                                  Starosta Klaus Bergbauer –Lam.

14.30 hodin  -          procházka na Špirk

18.30 hodin  -          setkání s hudbou  - v hotelu u Jelena v Lamu

 

Poděkování

     Starosta obce vyslovuje poděkování paní ing Marii Heralové za nezištnou pomoc

při dohledávání historického majetku obce Hamry.

 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Hamry se konají :

Červen- 22.6., Červenec- 13.7., Srpen – 17.8., Září – 14.9., Říjen – 19.10.,

Listopad – 16.11., Prosinec – 14.12. roku 2004

Zahájení zasedání je vždy v 19.00 hodin.

         

 

          --------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                       Blahopřejeme  jubilantům

 

                  Červen        : Václav Hefler                        -  55 let

 

                  Červenec    :  Marie Kropáčková              -  65 let

 

                  Srpen          :  Věra Tauerová                     -  60 let

                                           Božena Nečásková            -   60 let

        

 

Česko vstupuje do EU

       1.5. 2004  byla pořádána oficielní oslava vstupu ČR do EU na hraničním přechodu Sv.Kateřina za účasti starostů všech  obcí ze Sdružení Královský Hvozd. Přítomné pozdravili starostové ing. Rubáš a p.Bergbauer,  oslava dále pokračovala v kostele v Neukirchenu b.Hl.Blut slavnostní mší za účasti biskupa Radkovského a biskupa Múllera z Rednsburku  a při české a německé muzice v prostorách místního kláštera. Za obec Hamry se setkání účastnil starosta obce Petr Purkar.

 

Vyjádření občanky:

      Velmi pěkná oslava vstupu naší republiky do EU se konal 1.5.2004 na vrcholu Ostrý. Přestože byla tato akce z německé strany velmi dobře zorganizována, zúčastnilo se jí z naší obce jen velmi málo občanů a ani ze zastupitelstva nebyl nikdo účastí pověřen.Za mikroregion Úhlava se dostavili starostové okolních obcí. Občané obce Hamry nebyli o těchto oslavách patřičně informováni,což je veliká škoda, vzhledem k dobrým vztahům s našimi sousedy.

                                                                                                              Kroupová

Vyjádření starosty:

     Při setkání česko-německé koodinační skupiny konané 6.4.2004 v Lohbergu

bylo na základě skutečností na straně německých kolegů rozhodnuto, že oslava

vstupu naší republiky do EU bude probíhat 1.5.2004 na hraničním přechodu Sv.Kateřina – Rittsteig.

     Na hraničním vrcholu Ostrý nebyla oficielní oslava pořádána, ani nebyli oficielně

pozváni zástupci obce. 

   

Ekoregion Úhlava

     V Hospůdce pod lesem se dne 24.5.2004 konalo setkání, které pořádala Rozvojová agentura Plzeň ve spolupráci s informačním střediskem v Nýrsku.

Jednalo se o projektech Ekoregionu Úhlava, které jsou zaměřeny hlavně na cestovní ruch a agroturistiku a na spolupráci se sousedními obcemi SRN ve sdružení Královský Hvozd.

Setkání se účastnil radní Plzeňského kraje ing.Rampas a předseda Ekoregionu

Úhlava ing.Rubáš, starostové obcí a řada podnikatelských subjektů z oblasti cestovního ruchu a zemědělství. Zúčastnění si vyměnili zkušenosti a  informace o společném postupu při uplatňování regionu v rámci EU. 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ