| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 3/2004 - srpen 2004

  

  Místní zpravodaj      číslo 3/2004       srpen  2004

 

 

          Společná cesta P. Marie Bolestné s Ježíškem

 

     Obec Hamry obdržela dotaci z Krajského úřadu v Plzni ve výši 98.500,- Kč na úpravu stávající křížové cesty, jejíž kameny jsou osazeny při schodech  ke kostelu.

     Protože kamenů je osazeno pouze 8 ks, a náš kostel je zasvěcen Panně Marii

Bolestné, navrhl keramik p. Fifka  z Klatov provést místo klasické křížové cesty -

Společnou cestu Panny Marie Bolestné s Ježíškem a osadit do kamenných sloupků keramické kachle s výjevy ze života P. Marie  a Ježíše.

     Kameny byly vyčištěny a keramické kachle včetně informační desky

o jednotlivých zastaveních budou osazeny v měsíci srpnu. Na podzim bude ještě

provedena sadová úprava svahu mezi kameny.

     Vysvěcení cesty se uskuteční dne 4. září 2004 v 16.00 hodin.  Slavnostní mši bude sloužit Msgr. František Radkovský, zpívat bude paní Lilka Ročáková -Rybářová,

na varhany bude doprovázet pan Vojtěch Novák.     

     Při této příležitosti pořádá Okresní výbor KDU – ČSL Klatovy setkání komunálních politiků na téma přeshraniční spolupráce za účasti poslance Parlamentu ČR

ing. Jaroslava Lobkowicze a dalších hostů českých i německých.

     Na vysvěcení Společné cesty Panny Marie Bolestné s Ježíškem zveme všechny

občany a příznivce naší obce.

 

 

     Poděkování za brigádnickou práci

 

 Obecní úřad děkuje p. Josefu Glaserovi za opravu a natření zábradlí při cestě

ke  kostelu, kterou provedl ve svém volném čase .

 

 

  

    

     „ Tenkrát na Šumavě „

 

     21. července  2004 se uskutečnilo přátelské setkání v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni při příležitosti slavnostního křtu krásné knihy fotografií Šumavy z let 1929 – 1939 s názvem  „Tenkrát na Šumavě“ autora

plzeňského publicisty pana Zdeňka Roučky. Setkání se konalo za účasti hejtmana našeho kraje p. Petra Zimmermanna, radních p. Olgy Kalčíkové a p. Pavla Stelzera, poslance p. Jiřího Bílého a starostů některých šumavských obcí. Hostem

za jihočeský kraj byl p. Jan Stráský, dále herec Pavel Nový a další.

     Starosta obce Horská Kvilda p. E. Hones zpestřil toto setkání několika

šumavskými písničkami, při kterých se doprovázel hrou na harmoniku.

     Z poutavého vyprávění autora knihy p. Roučky, při kterém byly promítány fotografie Šumavy z období před II. světovou válkou, ale i méně známé fotografie

z období totality, se přítomní dozvěděli zajímavé informace o přípravě knihy

a o následných reakcích na knihu po jejím vydání. Dozvěděli jsme se , že 240

fotografií, které tato kniha obsahuje, bylo vybráno z více než 1200 fotografií a pohlednic. Na fotografiích v knize je zachycena Šumava od Hamrů přes Horskou Kvildu až po Vyšší Brod. Mimo jiné bylo zajímavé i vyprávění o kostele v Prášilech,

o likvidaci zámečku Bedrník, o ničení hřbitovů a celých sídelních útvarů.

     V další části programu vystoupil hejtman p. Petr Zimmermann s přáním, aby i

dnešní Šumava se stala místem, kde budou žít a pracovat lidé a nestala se postupně  pralesem se zákazem vstupu.

     Herec p. Pavel Nový zavzpomínal na období svého života, které prožil

v Železné Rudě, kde jeho otec dělal sládka v pivovaru.

     Na samý závěr proběhl křest uvedené knihy „ Tenkrát na Šumavě“ a to vodou

přímo z naší obce Hamry a tato voda pak posloužila i pro slavnostní přípitek

přítomných význačných hostů, což je možno pro naší obec považovat za velké

vyznamenání. 

                                                                                                    Petr Purkar

 

Připomínáme, že knihu lze zakoupit v Hospůdce pod lesem a v chatě na Papírně.

                                                                                   

     Pozvánka na výstavu o Šumavě

 

     Zveme všechny občany na výstavu o historii Královského Hvozdu, kterou pořádá Občanské sdružení Královský Hvozd. Výstava bude umístěna  v penzionu Královský Hvozd ( Kroupovi ) ve dnech 24. srpna až 5. září 2004.

 

     Pozvánka na Hamerského Bivoje

 

     Pořádání Bivoje se v naší obci již stává tradicí. Letošní klání se uskuteční

28. srpna 2004 od 9.00 hodin.

Prezentace u startu.  Přijďte povzbudit místní borce.

 

 

      Turnaj v malé kopané

 

      Také tato akce má v Hamrech již svoji tradici. Letošní kolo proběhlo 31. 7. 2004

od 8.00 hodin. Akce se zúčastnilo 13 mužstev a skončilo vítězstvím  OLD BOYS

z Prahy. Druzí se umístili PUPÍNI z Nýrska a třetí NORTON – Milence.

      Obec Hamry reprezentovaly 2 družstva z Předních a Středních Hamrů.                Za organizaci akce patří poděkování Pavlu Koleňákovi.

Přejeme mnoho zdaru dalšímu kolu v roce 2005.

 

    

     Průvodce Šumavou

 

     Víte, že již v roce 1878 vznikl nejstarší Průvodce Šumavou od T. Cimrhanzla,

který byl vydán v Plzni ?

Osou příručky byla železniční trať z Plzně do stanice Eisenstein.  Byla v ní

popsána všechna sídla, která měla železniční stanici, v další části, pak  „Toury

z pohraniční stanice Eisenstein, Toury ze stanice Ostrohorské ( dnes Špičák ),

ze stanice Eisenstrasské,  Zelenolhotecké a Nýrské.“

     Pro zajímavost uvádíme tehdejší trasu ze stanice Eisenstrass na Oser.

„ Když jsme opustili stanici Eisenstrass, jdeme po silnici k nádraží vedoucí jen

malý kousek, dále pak průjezdem pod železnicí a polní cestou po stráni dolů

přes Fürstenhof do Petrova mlýna (Petermühl) na okresní silnici a podél Úhlavy.

Od Petrova mlýna držíme se od západu přitékajícího potoka  Oserského  a dostaneme se

ke dvorcům Donnerwinkel zvaným. U pramenů potoka Oserského jsou ještě v lese

ukryté zbytky zřícenin skláren Osserhütten  a v mýtinách založených selských

statků. Jdeme polní cestou kolem dvorců, poslední se nazývá Lenkenhof, přijdeme

do lesa, kterým vedou pohodlné pěšinky ke „kamenné bráně“ ( Steinernes Tor -

dva ohromné balvany)  a odtud se dostaneme po srázné pěšině přes skály a

pařezy na hrbole Oseru.

     V průvodci je též popsána historie Králováckých rychet v „ Hamrách a Eisenstrassu “ následuje pak současný pohled na Králováky, který není zrovna lichotivý :

 

„ Velká část těchto dvořáků, kteří do dnes v paměti mají bývalá svá práva a

proto do dnes na sobě si zakládají, schudla nesmyslným prodáváním a kácením

lesů.  Obyvatelé tito jsou sice lidé skromní a dobrosrdeční, žijíce v spokojenosti

ve svých horách se svými českými sousedy. O návštěvu škol málo dbají, za to

však hledí každý, by již od mládí přivykl šňupání zvláštního tabáku Brisil

zvaného, který si každý sám připravuje (máslo, vápno nehašené a rozetřené

sklo, k tomu přidá něco čpavkovité vůně).

     Barevná sklenička na tabák, po stranách u kožených spodků nůž a vidličky,

nesmějí již ani výrostkům scházeti. Po prvním pozdravení nabízí ti již každý

sklenku svou bys klepnutím hrdélka na ruku vyrazil si z ní šňupec. Silným

šňupáním tak ostrého tabáku naběhne nemálo každému nos a zohyzdí mu obličej.

Ženy zase mají dědičné vole a jsou taktéž ohyzdné. Zvláštní zdrženlivost těchto

horalů ku každému cizinci zabraňuje nám, abychom dopodrobna poznali jeho

způsoby života. . . . .“  

     Připomínáme, že toto je pohled z roku 1878, kdy již neexistovali svobodní

Králováci a byla právě otevřena trať s tunelem na Železnou Rudu ( 1877 ).

Je vidět, že i pro plzeňské turisty byla  tehdejší Šumava velkou neznámou.

 

 

    

        -------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                       Blahopřejeme  jubilantům

 

                  Září        : Miroslav Kroupa                         -  50 let

                

                                    Bohumil Tauer                            -  70 let

                

 

        ------------------------------------------------------------------------------------------        

       

                  Hezky česky                        

        „ Blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se kam co schová,

           směle lehne, směle vstane, nikdo mu nic neukradne “

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ