| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Publicita projektu

Tento projekt

Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota na ČOV Nýrsko, část Hamry – II. Etapa

byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje
Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet na rok 2005

Rozpočet na rok 2005

Příjmy:

1111

DPFO ze závislé činnosti

160.000.- Kč

1112

DPFO samost. výděl. činnosti

50.000,- Kč

1113

DPFO z kapitál. výnosů

10.000,- Kč

1121

DPPO

170.000,- Kč

1122

Daň za obec

40.000,- Kč

1211

DPH

245.000,- Kč

1337

popl. za likvidaci TKO

42.000,- Kč

1341

popl. ze psů

3.000,- Kč

1342

popl. za rekreační pobyt

40.000,- Kč

1343

popl. za využ. veřejného prostranství

100,- Kč

1345

popl. z využ. lůžko. kapacity

13.000,- Kč

1361

správní poplatky

9.000,- Kč

1347

VHP

8.000,- Kč

1511

daň z nemovitostí

300.000,- Kč

2411

splátky půjčky - Wolfová

4.200,- Kč

2460

splátky půjčky z FRB

15.800,- Kč

4112

dotace na státní správu

1.720,- Kč

1.111.820,- Kč

Bytové hospodářství

3612 2111

nájemné - služby

40.000,- Kč

3612 2131

nájemné - pozemky

1.800,- Kč

3612 2132

nájemné

110.000,- Kč

151.800,- Kč

Nebytové hospodářství

3613 2132

nájemné

24.000,- Kč

Územní plán

3635 2111

podíl na změně ÚP

4.000,- Kč

Sběr a odvoz komunál. odpadů

3722 2111

zajištění odvozu TKO

25.000,- Kč

Sběr tříděného odpadu

3723 2329

recyklace tř. odpadu

6.000,- Kč

6171 2111

poskytování služeb

1.000,- Kč

6171 2131

pronájem pozemků

5.500,- Kč

6171 2141

úroky

8.000,- Kč

6171 2329

ostatní příjmy

7.000,- Kč

21.500,- Kč

Celkem příjmy :

1.344.120,- Kč

Výdaje :

Komunikace

2212 5139

nákup posyp. materiálu

9.000,- Kč

2212 5171

zimní údržba, rekonstrukce MK

290.000,- Kč

2212 5193

dopravní obslužnost

2.500,- Kč

301.500,- Kč

Pitná voda

2310 5169

rozbor vody

8.000,- Kč

Základní školy

3113 5321

dotace školám v Nýrsku

30.000,- Kč

Hamerský list

3349 5139

nákup materiálu

1.000,- Kč

Sociální fond

3399 5175

pohoštění- Den žen, MDD,..

1.000,- Kč

3399 5194

věcné dary

3.000,- Kč

3399 5492

dary obyvatelstvu

8.000,- Kč

12.000,- Kč

Sportoviště

3419 5139

nákup materiálu

500,- Kč

3419 5156

pohonné hmoty

500,- Kč

3419 5137

sekačka

9.000,- Kč

3419 5171

úprava, plot,…

100.000,- Kč

110.000,- Kč

Lékařská služba první pomoci

3513 5321

dotace

3000,- Kč

Bytové hospodářství

3612 5139

nákup materiálu

500,- Kč

3612 5154

elektřina

1.000,- Kč

3612 5155

pevná paliva

20.000,- Kč

3612 5169

nákup ost. služeb

15.000,- Kč

3612 5171

opravy

50.000,- Kč

86.500,- Kč

Nebytové hospodářství

3613 5139

nákup materiálu

2.000,- Kč

Veřejné osvětlení

3631 5154

elektrická energie

9.000,- Kč

3631 5169

zajištění VO

18.000,- Kč

27.000,- Kč

Nebezpečný odpad

3721 5169

odvoz

6.000,- Kč

Komunální odpad

3722 5169

odvoz

45.000,- Kč

Tříděný odpad

3723 5169

odvoz

10.000,- Kč

Zastupitelstvo obce

6112 5019

refundace mzdy starosty

45.000,- Kč

6112 5023

odměna ZO

130.000,- Kč

6112 5167

školení

1.000,- Kč

6112 5173

cestovné

5.000,- Kč

181.000,- Kč

Činnost místní správy

6171 5011

platy zaměstnanců

135.000,- Kč

6171 5021

dohody

35.000,- Kč

6171 5031

sociální pojištění

50.000,- Kč

6171 5032

zdravotní pojištění

16.000,- Kč

6171 5136

knihy, tisk,..

5.000,- Kč

6171 5137

nákup počítače a křovinořezu

55.000,- Kč

6171 5139

kancelářské potřeby

10.000,- Kč

6171 5154

elektrická energie

13.000,- Kč

6171 5161

služby pošt

5.000,- Kč

6171 5162

služby telekomunikací, radio

23.000,- Kč

6171 5167

školení

1.000,- Kč

6171 5168

služby zpracování dat

5.000,- Kč

6171 5169

nákup služeb

10.000,- Kč

6171 5171

opravy

2.000,- Kč

6171 5172

programové vybavení

2.000,- Kč

6171 5173

cestovné

1.000,- Kč

6171 5175

pohoštění

1.500,- Kč

6171 5212

pojízdná prodejna

1.800,- Kč

6171 5362

platba daní a poplatků

40.000,- Kč

6171 6349

kanalizace

92.120,- Kč

503.420,- Kč

Služby peněžních ústavů

6310 5163

služby

5.000,- Kč

Pojištění nemovitostí

6320 5163

pojištění

12.700,- Kč

Výdaje celkem :

1.344.120,- Kč

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce Hamry dne : 24. 2. 2005

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce