| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Oznámení o místním šetření ohledně kanalizačních přípojek dne 7.4. 2012  

                   O B E C   H A M R Y


__________________________________________________________________________


340 22 Nýrsko                                                                                                  okres Klatovy    


                       


tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058


e-mail : obechamry@nextra.cz


                                                                                                                                                      V Hamrech 3. 4. 2012


 


Věc :  Oznámení o místním šetření ohledně kanalizačních přípojek


                                         v obci Hamry


        ______________________________________________________


 


     Oznamujeme Vám, že dne 7. 4. 2012 (sobota) od 9.30 hodin do 14.00 hodin proběhne místní šetření ohledně kanalizačních přípojek v rámci projektu „Odkanalizování obce Hamry, Zelená Lhota, Stará Lhota, Milence, Dešenice na ČOV v Nýrsku“. V tomto termínu pracovníci firmy PROVOD obejdou veškeré nemovitosti uvedené v tabulce a budou řešit s majiteli nemovitostí hloubku přípojek popřípadě jiné problémy. Žádáme majitele nemovitostí o přítomnost.


 


     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
      
          
          

č.p.24

          
          
          

 

          
          
          

D

          
          
          

RNDr. Karel Fajfrlík, Mgr. Eva Fajfrlíková

          
      
      
          
          

č.p.23

          
          
          

 

          
          
          

D

          
          
          

Obec Hamry

          
      
      
          
          

č.p.25

          
          
          

 

          
          
          

D

          
          
          

Antonie Koleňáková, Jaroslava Márová

          
      
      
          
          

č.p.26

          
          
          

 

          
          
          

D

          
          
          

Karel Glaser, Milena Glaserová

          
      
      
          
          

č.p.34

          
          
          

 

          
          
          

F

          
          
          

Konečný Miloslav Ing. a Konečná Jitka Ing., Jiří Szabó

          
      
      
          
          

č.p.36

          
          
          

 

          
          
          

F

          
          
          

Karel Žáček

          
      
      
          
          

č.p.35

          
          
          

 

          
          
          

F

          
          
          

Mgr. Milan Řádek, Drahomíra Řádková

          
      
      
          
          

č.p.37

          
          
          

 

          
          
          

F

          
          
          

Vojtěch Šneberger

          
      
      
          
          

č.p.42

          
          
          

Fl

          
          
          

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

          
      
      
          
          

č.p.81

          
          
          

Fl

          
          
          

PharmDr. Petr Hrabačka

          
      
      
          
          

č.p.43

          
          
          

Fl

          
          
          

Kolací František a Kolací Milena

          
      
      
          
          

č.p.44

          
          
          

Fl

          
          
          

Ing. Vojtěch Němec

          
      
      
          
          

č.p.79

          
          
          

F3

          
          
          

Němec Export Import s.r.o.

          
      
      
          
          

č.p.45

          
          
          

F3

          
          
          

Královský Hvozd s.r.o.

Przygrodski Petr Ing. a Przygrodská

          

 

          
      
      
          
          

č.p.80

          
          
          

F3

          
          
          

Svoboda Libor Ing.

          
      
      
          
          

č.poz.st.4

          
          
          

F3

          
          
          

Svoboda Libor Ing.

          
      
      
          
          

č.p.46

          
          
          

F3

          
          
          

Arendáš Štefan a Arendášová Jaroslava

          
      
      
          
          

č.p.27

          
          
          

E4

          
          
          

Tauer Bohumil a Tauerová Veronika

          
      
      
          
          

č.p.86

          
          
          

E4

          
          
          

Wolf Jaroslava Wolfová Jana

          
      
      
          
          

č.p.28

          
          
          

E4

          
          
          

Miroslav Kroupa

          
      
      
          
          

č.p.29

          
          
          

E4

          
          
          

WIKEL, spol.s.r.o.

          
      
      
          
          

č.p.30

          
          
          

E4

          
          
          

Obec Hamry

          
      
      
          
          

č.p.84

          
          
          

E4

          
          
          

Koryťák Jan a Koryťáková Eva

          
      
      
          
          

č.p.89

          
          
          

V12

          
          
          

Ing. Miroslava Tylová

          
      
      
          
          

č.p.33

          
          
          

V12

          
          
          

Karin Bálková

          
      
      
          
          

č.p.22

          
          
          

V6-1

          
          
          

Václav Hefler, Miloslava Heflerová

          
      
      
          
          

parc.st.44

          
          
          

VS

          
          
          

Jiří Arendáš, Štefan Arendáš

          
      
      
          
          

15

          
          
          

V4-1

          
          
          

 

          
          
          

MUDr. Miroslav Vondráš,Věra Vondrášová

          
      
      
          
          

parc.18/1

          
          
          

V4-1

          
          
          

 

          
          
          

Václav Seidl

          
      
      
          
          

parc.18/2

          
          
          

V4-1

          
          
          

 

          
          
          

Václav Seidl

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          
      
  


    
                                                                   
      
          
          

č.p.47

          
          
          

 

          
          
          

Červinka František a Červinková Věra

          
      
      
          
          

č.p.48

          
          
          

 

          
          
          

Kožený Petr a Kožená Irena

          
      
      
          
          

č.p.49

          
          
          

 

          
          
          

Haš Ctibor

          
      
  

 


 


 


 


 


 


                                                                                                                            Miroslav Kroupa


                                                                                                   Starosta obce


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ