| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 2/2005 - květen 2005

 

 

  Místní zpravodaj      číslo 02/2005       květen  2005

 

          Kulturní, sportovní a společenské akce

 

     Obec Hamry bude v roce 2005 pořádat a zajišťovat Den matek a Den seniorů.

Ostatní akce, které proběhnou v obci : 28.5. Den dětí, 20.8. Hamerský Bivoj, turnaj v minikopané.

    

 

         Valná hromada OS Hamry na Šumavě

 

     Sedmnáct členů místního Občanského sdružení se sešlo 2.4. 2005 na jeho Valné hromadě, kde zvolilo ve třetím kole hlasování nového předsedu svého sdružení p. F. Červinku  Odstupující předseda p. Kroupa přednesl zprávu o činnosti, hospodaření a podání daňového přiznání za rok 2004.

Schválený plán činnosti na r. 2005 :

-         jaro 2005 Den zvelebení našeho okolí

-         28.5. 2005 pořádání Dne dětí

-         18.6. 2005 návštěva Meditační zahrady v Plzni

-         20.8. 2005 pořádání 4. ročníku soutěže Hamerský Bivoj

-         podzim 2005 tématický zájezd

-         průběžně ochrana přírody v zájmu a v souladu s životem místních občanů

Občanské sdružení Hamry na Šumavě Vás srdečně zve na pořádané akce.

 

                                                                                                   

         Valná hromada Regionálního OS Královský Hvozd

 

     V naší obci se v sobotu 9.4. 2005 uskutečnila Valná hromada Regionálního občanského sdružení Královský Hvozd, jehož členem je i naše obec. Cílem sdružení je zachování kulturních a historických tradic Králováků, svobodných sedláků z králováckých rychet Šumavy, z nichž byla Hamerská rychta jednou z největších.

     Jednání zhodnotilo činnost sdružení, zvláště pak zájem a úspěšnost mobilní výstavy expozice „Šumava – historie Královského hvozdu“, která byla vystavována též na Hamrech od 24.8. do 5.9. 2004 v pensionu Královský Hvozd. Výstavní expozice je již zamluvena

do roku 2006 a bude vystavována např. v bavorském Neukirchenu.

     Sdružení připravuje na rok 2005 první ročník „Pochodu po králováckých stezkách“. Nově zavádí besední pořad „Na kus řeči s ….“, s prvním hostem 14.5. 2005 od 14 hodin

u Koryťáků na Hamrech panem Hubeným vedoucím Správy CHKO Šumava.

     Na podzim 15.9. 2005 je připraven autobusový zájezd pro starší a méně zdatné po části Šumavy přístupné jen pro pěší. NP Šumava umožňuje starším lidem a lidem s omezenou pohyblivostí navštívit autobusem tato místa pro ně jinak nedostupná.    

                                                                                                             

 

        Zimní údržba

 

     Dne 8.4. 2005 se sešel dopravní výbor ve složení Roman Coufal ( předseda výboru ), Josef Vlasák ml., Štefan Arendám ml., Miroslav Kroupa k vyhodnocení zimní údržby 2004 – 2005, zjištění nedostatků a jejich odstranění pro zimu 2005 – 2006.

     Dopravní výbor konstatoval, že zimní údržba 2004 -2005 byla přes menší nedostatky a připomínky prováděna na dobré úrovni, s uznáním a kladným ohlasem od občanů i podnikatelských subjektů. Ve ztížených klimatických podmínkách letošní zimy byla sjízdnost místních komunikací zabezpečena dle vypracovaného Plánu zimní údržby.

     Dopravní výbor došel k názoru příští sezonu posyp zajišťovat jen individuelně pomocí kontejnerů.

     Kritizovány byly nedostatky v součinnosti se Správou silnic, překážky na komunikacích

( parkující auta, stromy, odvodnění ).

     Pro zlepšení a zjednodušení zimní údržby v sezoně 2005 – 2006 byly navrženy úpravy na místních komunikacích ( odvodnění ) a odstranění některých překážek podél komunikací

( pokácení nebo ořezání některých stromů, odstranění nebo posunutí plotů a vytvoření prostoru pro odhrnutí sněhu a otáčení vozidel ). Nutné bude také zlepšit spolupráci se Správou silnic před začátkem sezony.

     Celkové výdaje na úklid sněhu a posyp činily v sezoně 2004 – 2005          116.000,- Kč

                                                                             výdaje na posypový materiál    6.854,- Kč.  

Vzhledem k výjimečné sněhové nadílce nebyly tyto výdaje extrémně vysoké.                      

 

         Den matek

 

    I v letošním roce pořádala naše obec přátelské posezení na oslavu Dne matek. Tentokrát jsme se sešli v penzionu Královský Dvůr. Zpívalo se i tancovalo při příjemné hudbě, o kterou se postarali majitelé pensionu. Opět se potvrdilo, že „muzika“ vždy přispěje k přátelskému ovzduší a dobré pohodě.

 

         Hamerská setkání

 

     Jako každý rok uskuteční se v naší obci setkání rodáků, které pořádá spolek „Kűnische Gemeinde Hammern“ dne 2.7. 2005.

Program setkání :   11. hodin Mše svatá v kostele Panny Marie Bolestné

                               14.30 hodin procházka k místu bývalého kostela Kreuzwinkel.

 

     V roce 2005 se připravuje též „Německo české setkání“ které se uskuteční ve dnech

16. – 18. září 2005. Na programu bude mše svatá, vycházka a večerní společné setkání rodáků a místních občanů v hotelu Kollerhof. Přítomen bude tlumočník.

Občané budou s přesným programem seznámeni.

 

        Sběr železného šrotu

 

     I v letošním roce proběhne v naší obci sběr železného šrotu.

Sběrná místa zůstávají stejná jako v minulých letech tj.

  1. Přední Hamry naproti č.p. 23
  2. Odstavná plocha naproti č.p. 27 ( Tauer )
  3. U telefonní budky

Železný šrot lze ukládat do 29.5. 2005, občany žádáme, aby byl ukládán pouze tento materiál.

       Příspěvky Plzeňského kraje

 

     Z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje byla obci přidělena dotace ve výši 150.000,- Kč na opravu obecní komunikace pod Chatou na Papírně. Součástí této akce bude celková úprava prostranství kolem telefonní budky a kontejnerů.

     Další dotaci  ve výši 15.000,- Kč obec obdržela jako příspěvek na výrobu a osazení informačních tabulí na přístupových cestách do obce.

 

 

       Pozvánka na Den dětí

 

     Zveme všechny děti i dospělé na zábavné odpoledne pořádané na oslavu Dne dětí, které se bude konat  dne 28.5. 2005 od 14.00 hodin. Sraz u Hospůdky pod lesem. Na programu budou

hry a soutěže, táborák, opékání vuřtů a Bobřík odvahy.

 

 

        Rozpočet obce Hamry na rok 2005

 

S návrhem rozpočtu byli občané seznámeni na veřejné schůzi v lednu tohoto roku. Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 24.2. 2005.

 

Příjmy celkem        1.344.120,- Kč

Z toho např. – daňové příjmy 1.111.820,- Kč,   bytové a nebytové hospodářství  175.800,- Kč,

                        podíl na změně územního plánu  4.000,- Kč, zajištění odvozu komunálního a 

                        tříděného odpadu 31.000,- Kč, ostatní příjmy 21.500,- Kč.

 

Výdaje celkem        1.344.120,- Kč

Z toho např. – komunikace  301.500,- Kč, příspěvek základním školám 30.000,- Kč, sociální

                       fond 12.000,- Kč, příspěvek lékařské službě první pomoci  3.000,- Kč, 

                       sportoviště 110.000,- Kč, bytové a nebytové hospodářství  88.500,- Kč, veřejné

                       osvětlení 27.000,- Kč, sběr a odvoz odpadů 61.000,- Kč, zastupitelstvo obce

                       181.000,- Kč, místní správa 427.200,- Kč, příspěvek na pojízdnou prodejnu

                       1.800,- Kč, příspěvek na odkanalizování obce  92.120,- Kč.

 

Rozpočet je k nahlédnutí na obecním úřadě a případné dotazy zde budou zodpovězeny.

           

 

                     ________________________________________________

 

                                         Blahopřejeme jubilantům   

 

                   Květen   :          Miroslava Maťková            -      75 let

                                            Jan Koryťák                         -      50 let

 

         Oslavencům přejeme hodně zdraví, dobré pohody a radosti ze života  

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ