| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Publicita projektu

Tento projekt

Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota na ČOV Nýrsko, část Hamry – II. Etapa

byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje
Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočtový výhled na rok 2005 - 2006

Rozpočtový výhled na rok 2005 - 2006

Příjmy:

1111

DPFO ze závislé činnosti

350.000.- Kč

1112

DPFO samost. výděl. činnosti

100.000,- Kč

1113

DPFO z kapitál. výnosů

20.000,- Kč

1121

DPPO

350.000,- Kč

1122

Daň za obec

44.000,- Kč

1211

DPH

500.000,- Kč

1337

popl. za likvidaci TKO

90.000,- Kč

1341

popl. ze psů

6.000,- Kč

1342

popl. za rekreační pobyt

80.000,- Kč

1343

popl. za využ. veřejného prostranství

200,- Kč

1345

popl. z využ. lůžko. kapacity

25.000,- Kč

1361

správní poplatky

10.000,- Kč

1347

VHP

8.000,- Kč

1511

daň z nemovitostí

600.000,- Kč

2460

splátky půjčky z FRB

30.000,- Kč

4112

dotace na státní správu

3.500,- Kč

2.216.700,- Kč

Bytové hospodářství

3612 2111

nájemné - služby

80.000,- Kč

3612 2131

nájemné - pozemky

3.600,- Kč

3612 2132

nájemné

220.000,- Kč

303.600,- Kč

Nebytové hospodářství

3613 2132

nájemné

48.000,- Kč

Územní plán

3635 2111

podíl na změně ÚP

4.000,- Kč

Sběr a odvoz komunál. odpadů

3722 2111

zajištění odvozu TKO

50.000,- Kč

Sběr tříděného odpadu

3723 2329

recyklace tř. odpadu

12.000,- Kč

Státní správa

6171 2131

pronájem pozemků

11.000,- Kč

6171 2141

úroky

16.000,- Kč

6171 2329

ostatní příjmy

15.000,- Kč

42.000,- Kč

Celkem příjmy :

2.676.300,- Kč

Výdaje :

Komunikace

2212 5139

nákup posyp. materiálu

20.000,- Kč

2212 5171

zimní údržba, rekonstrukce MK

600.000,- Kč

2212 5193

dopravní obslužnost

5.000,- Kč

625.000,- Kč

Pitná voda

2310 5169

rozbor vody

8.000,- Kč

2310 5171

úprava vodojemu Přední Hamry

112.000,- Kč

Základní školy

3113 5321

dotace školám v Nýrsku

60.000,- Kč

Hamerský list

3349 5139

nákup materiálu

2.000,- Kč

Sociální fond

3399 5175

pohoštění- Den žen, MDD,..

4.000,- Kč

3399 5194

věcné dary

6.000,- Kč

3399 5492

dary obyvatelstvu

16.000,- Kč

26.000,- Kč

Sportoviště

3419 5139

nákup materiálu

1.500,- Kč

3419 5156

pohonné hmoty

1.500,- Kč

3419 5137

sekačka

9.000,- Kč

3419 5171

úprava, plot,…

120.000,- Kč

132.000,- Kč

Lékařská služba první pomoci

3513 5321

dotace

6.000,- Kč

Bytové hospodářství

3612 5139

nákup materiálu

2.500,- Kč

3612 5154

elektřina

2.000,- Kč

3612 5155

pevná paliva

2.000,- Kč

3612 5169

nákup ost. služeb

50.000,- Kč

3612 5171

opravy

100.000,- Kč

156.500,- Kč

Nebytové hospodářství

3613 5139

nákup materiálu

2.000,- Kč

Veřejné osvětlení

3631 5154

elektrická energie

20.000,- Kč

3631 5169

zajištění VO

39.000,- Kč

59.000,- Kč

Nebezpečný odpad

3721 5169

odvoz

12.000,- Kč

Komunální odpad

3722 5169

odvoz

95.000,- Kč

Tříděný odpad

3723 5169

odvoz

30.000,- Kč

Zastupitelstvo obce

6112 5019

refundace mzdy starosty

90.000,- Kč

6112 5023

odměna ZO

260.000,- Kč

6112 5167

školení

2.000,- Kč

6112 5173

cestovné

10.000,- Kč

362.000,- Kč

Činnost místní správy

6171 5011

platy zaměstnanců

280.000,- Kč

6171 5021

dohody

80.000,- Kč

6171 5031

sociální pojištění

100.000,- Kč

6171 5032

zdravotní pojištění

40.000,- Kč

6171 5136

knihy, tisk,..

8.000,- Kč

6171 5137

nákup počítače a křovinořezu

55.000,- Kč

6171 5139

kancelářské potřeby

20.000,- Kč

6171 5154

elektrická energie

30.000,- Kč

6171 5161

služby pošt

10.000,- Kč

6171 5162

služby telekomunikací, radio

45.000,- Kč

6171 5167

školení

2.000,- Kč

6171 5168

služby zpracování dat

10.000,- Kč

6171 5169

nákup služeb

20.000,- Kč

6171 5171

opravy

2.000,- Kč

6171 5172

programové vybavení

5.000,- Kč

6171 5173

cestovné

2.000,- Kč

6171 5175

pohoštění

2.500,- Kč

6171 5212

pojízdná prodejna

4.000,- Kč

6171 5362

platba daní a poplatků

45.000,- Kč

6171 6349

kanalizace

192.300,- Kč

952.800,- Kč

Služby peněžních ústavů

6310 5163

služby

10.000,- Kč

Pojištění nemovitostí

6320 5163

pojištění

26.000,- Kč

Výdaje celkem :

2.676.300,- Kč

Rozpočtový výhled na rok 2005 - 2006 schválen

zastupitelstvem obce dne 19.5. 2005

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce