| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 3/2005 - červenec 2005

 

  Místní zpravodaj      číslo 03/2005       červenec  2005

 

          Den dětí

 

     Den dětí pořádalo Občanské sdružení Hamry dne 28. května 2005.

Odpoledne plného soutěží a her se zúčastnilo 20 dětí i několik dospělých návštěvníků. Nejvíce se líbila stezka statečnosti se strašidly a tradičně večerní táborák. S průběhem akce byli všichni spokojeni.

 

         Hamerské setkání

 

     Setkání rodáků proběhlo v letošním roce 2. července.

Slavnostní mši sloužil Domkapitular Alois Ehrl, za účasti mons. Vladislava Sysla a farářů Wierra, Jandery. K účastníkům převážně hamerským rodákům promluvil starosta Lamu Klaus Bergbauer, starosta obce Hamry Miroslav Kroupa, za spolek Gemeinde Hammern Erwin Wierer. Součástí setkání byla i procházka k místu bývalého kostela Kreuzwinkel.

 

                                                                                                  

         Turnaj v malé kopané

 

     Turnaj v malé kopané proběhne na obecním hřišti v Hamrech 6.8. 2005.

Startovné 400,- Kč, prezentace od 8.oo  hodin na hřišti.

Hameráci přijďte podpořit naše mužstvo!

 

 

        Cizinecká policie

 

     Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie v Plzni našemu obecnímu úřadu oficiálně oznámilo, že od 1.7. 2005 dojde k ukončení samostatné činnosti referátu cizinecké a pohraniční policie Pod Ostrým a k jeho sloučení se sousedním referátem ve Svaté Kateřině.

     V případě řešení záležitostí spojených s ochranou státních hranic a dalších policejních úkolů spadajících do kompetence Služby cizinecké a pohraniční policie v našem teritoriu se obracejte na telefonní číslo 376571344, adresa : Policie ČR – Oblastní ředitelství SCPP, referát CPP Svatá Kateřina, 340 22 Nýrsko.

 

 

         Výměna občanských průkazů

 

    Upozorňujeme občany na nutnost výměny starých občanských průkazů.

     Dne 31.prosince 2005 končí platnost občanských průkazů vydaných do 31. prosince 1994. jedná se o občanské průkazy :

1) typu knížka s vyznačenou platností „bez omezení“ nebo „prodloužena bez omezení“

2) typu karta vydané od 1. května 1993 do 31. prosince 1994, ve kterých je rovněž vyznačena doba platnosti „bez omezení“.

Žádost o vydání občanského průkazu je třeba vzhledem k výrobním lhůtám podat nejpozději do 30. listopadu 2005. Dle informace z Ministerstva vnitra jsou v držení občanů naší obce

2 občanské průkazy typu knížka vydané do 30.4.1993 a 3 občanské průkazy typu karta vydané od 1.5. 1993 do 31.12.1994.

     Žádáme občany, aby ve vlastní zájmu o výměnu včas požádali.

 

 

         Aktualizace BPEJ

 

     Pozemkový úřad Klatovy jako příslušný správní úřad zahájil 4. července 2005 aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek ( BPEJ ) v katastrálním území Hamry na Šumavě. Aktualizaci budou provádět pracovníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy

Praha – Zbraslav. Pozemkový úřad vydává těmto pracovníkům souhlas ke vstupu na pozemky a provedení terénního průzkumu v nezbytně nutném rozsahu v době od 4.7. do 31.12. 2005. Současně žádá všechny občany, aby byli nápomocni pověřeným osobám při jejich činnosti.

 

 

         Hamerský Bivoj

 

Občanské sdružení Hamry na Šumavě pořádá IV. ročník Hamerského Bivoje

dne 20.8. 2005 od 9.oo hodin, startovné 100,- Kč ( v ceně klobása a pivo ).

Přihlášky v místě startu nebo na telefonním čísle 376390272. 

 

          A léta běží  -  Co nás /ne/ pálí

 

     Před pár léty, když jsme se usadili v Hamrech, přímo mi vyrazila dech činorodost jejich obyvatel. Obdivovala jsem zájem těchto lidiček, zájem o každé dění v obci, každý musel vědět, co se kde šustne, každý u všeho chtěl být, přiložit ruku k dílu, pomoci. Také jsem ráda pozorovala pohyb, který tady panoval. Celá ves byla v neustálém pohybu, každý něco sháněl, převážel, přemisťoval a večer ještě byla chuť skotačit na parketu. Byla to krásná léta. Vzpomínám na Mikuláše, kdy se v hospůdce sešla celá vesnice a Mikuláš rozdával dárečky, takové blbůstky, které jsme si se sousedy nadělovali. Staří, mladí, bohatí, chudí, každý rád přišel, každý rád viděl své sousedy, poklábosit, zasmát se i vyplakat.

     Teď je to jinak. Sleduji lidičky a přemýšlím. Proč jsme se tak změnili?

Jsme snad horší než před deseti lety? Nemáme rádi své sousedy, nebo jim nechceme pomoci? Ne, já myslím, že to až tak zlé není. Stárneme, přátelé!

Pozoruji pohyb a už to není ta skotačivá činorodost, ale pomalý rozvážný krok. Očím chybí jiskra šibala, navíc kosti bolí a úsměv se ztrácí pod tíhou nemalých existenčních starostí. A mladí utíkají a nechtějí pomoci. Ale pravda je taková, že mladí nemohou pomoci. Něco je totiž vyhání z této krásné krajiny. Práce trochu slušně honorovaná se v celém okolí nenajde a z turistického ruchu se sotva přežije. Nejsou zde podmínky pro člověka. A tak mě napadá, co bude za dvacet let? Naší vsí se bude ploužit sto stařečků a stařenek. Hrozná představa!

                                                                                                             

                                                                                                             JK

        Meditační zahrada

 

 

     Dne 18.6. 2005 se uskutečnil výlet do Meditační zahrady v Plzni. Zúčastnilo se 10 osob, které se dopravily osobními auty. Zahradou osobně provázel p. Hruška, který zahradu vybudoval a posléze předal Biskupství v Plzni. Zájezd se všem zúčastněným líbil a všem doporučují návštěvu.

Blíže o zahradě a panu Hruškovi jsme se dozvěděli z publikace vydané Irenou Kastnerovou:

Pan Luboš Hruška se narodil 1927 v Plzni , kde studoval i maturoval, po únoru 1948 se jako čerstvý důstojník rozhodl emigrovat. Na hranicích byl však zatčen a odsouzen na 18 let. Z vězení vyšel po deseti a půl letech. Svůj osud zde sdílel  s dalšími nepřáteli komunismu, s frontovými hrdiny, politiky, učiteli, zemědělci i knězi. Přežil zde jen díky své víře, věřícím se stal až za mřížemi. Tehdy se také rozhodl, že vybuduje z otcovy ovocné zahrady památník obětem komunismu. Trvalo mnoho let než ze svého výdělku  a za stálé kontroly STB vytvořil překrásnou zahradu známou i za hranicemi. Je zde osazeno 12 soch akademického sochaře Romana Podrázského, které symbolizují Křížovou cestu a vystavěna kaple Sv. Maxmiliána Kolbeho. Krásné prostředí dotváří sametový trávník, jezírka a stovky dřevin, čarověníků a keřů různých tvarů a barev, které pan Hruška sám rouboval. Vyrostl tak důstojný Památník obětem zla, který je veřejnosti znám jako Meditační zahrada a který obdivovalo již mnoho návštěvníků z celé Evropy.

 

        

                    ________________________________________________

 

                                         Blahopřejeme jubilantům   

 

                   Srpen     :          Božena Brůhová                  -      50 let

                                            Antonín Kocum                   -      60 let

 

         Oslavencům přejeme hodně zdraví, dobré pohody a radosti ze života  

 

__________________________________________________________________________

Hamerský list - místní noviny, vychází 6x za rok, povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14115, redakce Obec Hamry, kontakt Marie Kropáčková,  Obecní úřad Hamry,  340 22 Nýrsko,  okres Klatovy,  tel. 376390180, fax 376390180, e-mail  obechamry@nextra.cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ