| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 4/2005 - říjen 2005

 

 

  Místní zpravodaj      číslo 04/2005       říjen  2005

 

 

 

         Dešenice 1925 - 2005

 

     U příležitosti 80. výročí založení české školy v Dešenicích byla 29.7. 2005 slavnostně otevřena starostou obce panem Petrem Štemberou výstava obrazů a jiných výtvarných prací, která byla umístěna ve starém pivovaru. Vystavovalo zde 16 malířů z blízkého okolí, ale též malíři ze SRN. Pro nás nejbližší z vystavovatelů byla Anna Holasová z Dešenic.

 

 

 

          Bivoj

 

    5. ročník soutěže „Hamerský Bivoj“, kterou pořádá OS Hamry na Šumavě o patnáct cen v každé disciplíně usilovalo 36 startujících. Pro první místo v kategorii „Šumavský běžec“ si s patnáctilitrovým sudem nejlépe poradil p. Pašek junior. V hlavní kategorii „Bivoj“ obhájil prvenství loňský vítěz Tomáš Gattinger z Plzně, bohužel v letošním ročníku hranici sta metrů nepokořil. Břemeno tří sudů ztěžklo již na 96 metrech. Vítěz získal kromě hlavní ceny i putovní pohár Hamerského Bivoje, který mu předal předseda OS p. Červinka. Pohár je vystaven v Hospůdce pod lesem.

     Razantním způsobem se přihlásily o svou kategorii v příštím ročníku i ženy. Vydaly se s jedním plným sudem na trať, za vydatné podpory diváků. Ze šestice odvážných čtyři 100 metrovou hranici zdolaly.

     Naši obec zastupovalo několik místních borců, nejúspěšnějším byl Koryťák Jan junior,

který si doběhl pro skvělé druhé místo v kategorii Šumavský běžec, Jaroslav Wolf ml. dosáhl pěkného pátého místa v kategorii Hamerský Bivoj. 

  

   Turnaj v minikopané

 

V sobotu 8.8. 2005 proběhl pátý ročník turnaje v minikopané na sportovišti v Hamrech. V konkurenci sedmi týmů vybojovalo mužstvo Hamrů pěkné čtvrté místo, když v zápase

o třetí místo prohrálo s týmem Bortin 1: 0. Do finále se probojovaly týmy Teratom a Bude R8, a výhrou 1: 0 si prvenství v turnaji zajistilo mužstvo Bude R8.

     Pořadatele turnaje podpořila Horská chata Hamry, Hotel Kollerhof a hospoda U Jakuba

ze Zelené Lhoty.

 

 

          Nová malá vodní elektrárna na Hamrech

 

     „Malá vodní elektrárna  Hamry – Svinský potok“ – to je oficiální název elektrárny, kterou vybudovala rodina Vlasákova u svého domu č.p. 19, kterému se dodnes říká Rodrovský mlýn

( Rodermuhle ). Jak je z názvu patrno, již před válkou zde voda poháněla turbínu a sloužila obyvatelům Šumavy. Po válce však byly budovy zbořeny, některé sloužily dlouhá léta jako různé sklady.

     Obnova starého náhonu a vybudování malé elektrárny bylo snem pana Vlasáka již v době, kdy poslední zachovalou budovu Rodrovského mlýna kupoval. První jednání o obnově vodního díla se uskutečnilo již v roce 1989. V dalších letech Vlasákovi věnovali všechny síly na rekonstrukci obytné budovy, výstavbu stodoly a obnovu konírny.

     Myšlenka výstavby elektrárny tak nabyla konkrétní podoby až v roce 2003, kdy bylo na stavbu vydáno stavební povolení. Započalo se s vyčištěním a opravou otevřeného náhonu, výstavbou jezu a vtokového a odběrného objektu. Vlastní objekt elektrárny je umístěn mimo budovy, proto bylo nutno položit přívodní a odpadní potrubí a vybudovat elektropřípojku.

     V objektu elektrárny – v malé obílené chaloupce, která je vidět z cesty na Guber, je osazena turbina typu „Banki“. Při plném výkonu je schopna vyrobit do sítě až 25 KW.

Záleží to také na tom, kolik svatý Petr nadělí srážek a jak se vyčistí česla na jezu, kterážto práce se zatím musí dělat ručně.

     Práce je skončena, 1.9. 2005 proběhla kolaudace. Turbina se točí, voda opět teče náhonem a slouží lidem na Šumavě jako před mnoha lety. Je vidět pořádný kus práce a pan Vlasák se teď již směje , že nejvíce starostí a nervů bylo a ještě je s obstaráváním všech povolení, zkoušek a různých vyjádření.

     Celé rodině pana Vlasáka gratulujeme k dokončení stavby a uskutečnění jednoho snu - ať se turbína točí.             

          Svatby

 

     V pátek 9.9. 2005 za krásného slunečného počasí proběhly na Hamrech u kapličky

pod Jezevcem dva svatební obřady. Oddávající p. Miroslav Junek a matrikářka Města Nýrska paní Rubášová oddali ve 13.oo hodin slečnu Danu Kubíčkovou a pana Jaromíra Koppla, syna naší místostarostky p. Kropáčkové.  V 15.oo hodin byli oddáni p. Cvrch se slečnou Devátou, dcerou herečky a spisovatelky Ivanky Deváté.

     Oběma párům, kteří se rozhodli uzavřít občanský sňatek v naší obci přejeme

do společného života mnoho lásky, štěstí a spokojenosti.

 

     Dostupná Šumava

 

     Někteří občané Hamrů se 15.9. 2005 zúčastnili zájezdu, který na jaře a na podzim

pro starší a méně pohyblivé občany pořádá NP a CHKO Šumava ve spolupráci s ČSAD Sušice. Trasa zájezdu vedla po šumavských pláních na Modravsko, Kvildsko po slatích i do míst, které jsou jinak přístupné pouze pěšky nebo na kole jako je hájovna na Březníku nebo bývalá obec Bučina.

     Se zájezdem byli všichni účastníci spokojeni, všem občanům ho doporučujeme. Pouze je nutno vybrat lepší počasí.

     Informace o termínech jsou dostupné na obecním úřadě.  

 

Německo – české setkání

 

     Ve dnech 16. a 17. září proběhlo v hotelu Kollerhof setkání německých i českých obyvatel a rodáků s programem „Hamry dříve a dnes“. Setkání proběhlo v přátelském duchu, nejvíce se mluvilo o osudech jednotlivých hamerských usedlostí a statků a o osudech lidí, kteří je v komplikované době po druhé světové válce opouštěli nebo znovu osídlovali. Oba dva večery se hrály i zpívaly české i německé písničky a povídalo dlouho přes půlnoc.

 

          Úpravy v budově obecního úřadu   

 

     V srpnu proběhla výměna topného systému, namísto kotle na pevná paliva, byly nainstalovány čtyři elektrokotle, které budou zabezpečovat vytápění jednotlivých bytů a OÚ. Výměna přinese nejen odstranění problémů se zabezpečováním topení, skladování paliva, ale přispěje i ke vzhlednějšímu a kulturnějšímu vstupu do obecního úřadu.

     Změna topného systému ve výši cca 130.000,- Kč bude splácena po dobu 20ti let formou zvýšeného nájemného jednotlivých bytů. Následně proběhlo vymalování společných prostor

budovy.      

 

 

          Lyžařská stopa

 

     V současné době probíhají jednání o zřízení lyžařského běžeckého okruhu na Hamrech. V rámci přeshraniční spolupráce s obcí Neukirchen je připravován projekt „Zimního sportu pod Ostrým“, který by měl navazovat na udržovanou stopu a propojit zimní střediska v Železné Rudě a německém Rittsteigu přes Hamry – Zadní Chalupy a hraniční přechod Helmhof. Součástí tohoto projektu je i místní okruh, který by z této hlavní trasy odbočoval

U svatého a přes Míškovu svážnici, Křižovatku, Ostré boudy, Příloh a pod Černým jezerem

na hlavní trasu opět navazoval. Od soutoku Bílý – Ostrý potok přes starou signální stěnu

na Ostré boudy je řešen přístup z obce na tuto udržovanou lyžařskou stopu.

__________________________________________________________________________

Hamerský list - místní noviny, vychází 6x za rok, povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14115, redakce Obec Hamry, kontakt Marie Kropáčková,  Obecní úřad Hamry,  340 22 Nýrsko,  okres Klatovy,  tel. 376390180, fax 376390180, e-mail  obechamry@nextra.cz

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ