Členové zastupitelstva obce

 Petr Bolda  tel: 606 575 078
 Andrea Budíková  tel: 608 119 297
 Jolana Černá Cupková  tel: 724 552 251
 Josef Kadlec  tel: 602 436 616
 Michaela Tichotová  tel: 607 503 683