| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Rozpočet 2004

Obec Srní

Rozpočet na rok 2004              

 

Schváleno v obecním zastupitelstvu dne 22. března 2004

 

 

paragraf

položka

                               text

   Kč(v tis.)

 

   1111

daň z příjmu fyz. osob – ZČ

        400

 

   1112

daň z přijmu fyz. osob – SVČ

        200

 

   1113

daň z příjmu fyz. osob – zvláštní sazba

          25

 

   1121

daň z příjmu právnických osob

        440

 

   1122

daň z příjmu právnických osob za obce

        900

 

   1211

daň z přidané hodnoty

        633

 

   1332

poplatek za znečišťování ovzduší

            4

 

   1337

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

        150

 

   1341

poplatek ze psů

          13

 

   1342

pobytové poplatky

     1.400

 

   1343

popl. za užívání veřejného prostranství

            5

 

   1345

poplatek z ubytovací kapacity

        430

 

   1361

správní poplatky

            6

 

   1511

daň z nemovitosti

        315

 

   4111

 

 

 

   4112

neinv. dotace ze SR

          43,39

 

   4116

ostatní neinv. dotace ze SR

 

 

   4118

neinvestiční převody z  NF – lyžařské stopy

          63

 

   4121

neinvestiční dotace od obcí

          20

 

   4122

neinvestiční dotace přijaté od krajů

    

   3419

   2324

přijaté nekapitál. příspěvky – lyž. stopy

          25

   3612

   3112

příjmy z prodeje

     1.300

   3613

   2132

pronájem nebytových prostor

            5

   3639

   2131

pronájem pozemků

            1

 

   2324

přijaté nekapitálové příspěvky /AXIA/

          96

 

   3111

prodej pozemků

      

   3722

   2111

sběr a svoz komunálního odpadu

        312

   6171

   2111

příjmy z poskytovaných služeb

        120

 

   2132

příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

          30

 

   2139

ostatní příjmy z pronájmu majetku

          46

 

   2141

příjmy z úroků

          10

 

   2310

příjmy z prodeje neinvestičního majetku

            3

   6409

   2324  

přijaté nekapitálové příspěvky – ITA Šumava

            5

 

 

 

 

celkem:     7.000,39

 

 

Výdaje

 

paragraf

položka

                                 text

    Kč(v tis.)

   2221

   5193

výdaje na dopravní obslužnost

           27    

   3113

   5321

neinvestiční dotace obcím

         100

 

   5331

neinvest. příspěvky zřízeným PO /ZŠ/

         240

   3314

   5021

ost. osobní výdaje

             4

 

   5136

knihy

             6

   3399

   5194

SPOZ – balíčky

           20

   3419

   5169

údržba lyž. stop

           70

   3511

   5011

zdravotnictví – plat

           48

 

   5031

sociální pojištění

           13

 

   5032

zdravotní pojištění

             5

 

   5139

materiál

             2

 

   5151

voda

             1

 

   5154

el. energie

             4

 

   5162

telefony

            0,39

 

   5169

služby (teplo)

           20

   3612

   5154

bytové hospodářství – el. energie

             1

 

   5169

služby

           90

 

   5171

opravy a udržování

             5

 

   5362

daně a poplatky

           80

 

   6121

budovy, haly, stavby

      1.500

   3631

   5139

veřejné osvětlení – materiál

             5

 

   5154

elektrická energie

           70

 

   5169

nákup ost. služeb

             3

 

   5171

opravy a udržování

          

   3633

   6121

investiční úroky

           25

   3639

   5362

platby daní a poplatků – pozemky

           50

 

   6119

územní plán

           50

 

   6121

budovy, haly, stavby /Spálený vrch/

         100

   3722

   5139

svoz TKO – materiál (nákup pytlů)

             8

 

   5164

nájemné

           40

 

   5169

služby – odvoz

         370

   3745

   5011

veřejná zeleň – platy

           50

 

   5031

sociální pojištění

           15

 

   5032

zdravotní pojištění

             6

   5512

   5137

DKP

           30

 

   5139

materiál

           10 

 

   5154

el. energie

           45

 

   5156

pohonné hmoty

           10

 

   5169

služby

             5

 

   5171

opravy a udržování

           15

   6112

   5023

odměny členů zastupitelstva obce

         270

   6171

   5011   

činnost místní správy – platy zaměstnanců

         910

 

   5031

sociální pojištění

         235

 

   5032

zdravotní pojištění

           80

 

   5038

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

             5

 

   5136

tisk, knihy

           20

 

   5137

DKP

           10

 

   5139

materiál

           50

 

   5151

studená voda

             4

 

   5154

el. energie

             8

 

   5156

pohonné hmoty

           60

 

   5161

poštovné

           10

 

   5162

telefony

           60

 

   5163

poplatky peněžních ústavů, pojištění 

           90

 

   5164

nájemné – pozemek MěÚ K. Hory

           10

 

   5166

poradenská činnost – právníci

           30

 

   5167

školení, vzdělávání

             3

 

   5169

služby

         200

 

   5171

opravy a udržování

         100

 

   5173

cestovné

           90

 

   5175

pohoštění

           10

 

   5362

daň z příjmu práv. osob – obec

         900

 

   6125

výpočetní technika- počítač

         50     

 8124        splátka úvěru                                                                           652,00

         celkem:  7.000,39

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ