SRNÍ A OKOLÍ : MODRAVA - ROKYTA - TŘÍJEZERNÍ SLAŤ - RYBÁRNA - MODRAVA

Modrava - Rokyta - Tříjezerní slať - Rybárna - Modrava

Délka : 12,5 km
Pro pěší i cyklisty.

Rekonstrukcí zříceného hradlového mostu získalo okolí Modravy novou turistickou trasu vhodnou rovněž pro cyklisty.

Vydáme se z Modravy údolím řeky Vydry po státní silnici směrem na Antýgl. Po necelých 2 km cesty přijdeme k odbočce, kde nás přivítá zrekonstruovaný most. Ten byl v minulosti součástí příjezdové komunikace z Rokyty na Modravu. Toto místo je rovněž počátkem Vchynicko - Tetovského plavebního kanálu , který byl vybudován v letech 1799 - 1801. Most sloužil i jako hráz, která zabraňovala pronikání plaveného dřeva do nesplavného balvanitého koryta Vydry.
( 2 km )

Vydáme se přes most a pokračujeme podél plavebního kanálu, údolím Vydry. Mineme historický královácký dvorec Antýgl a vyjdeme v místě zvaném Rokyta.

Zde je možná prohlídka venkovní geologické expozice Národního parku Šumava , která nás seznámí s druhy hornin , ze kterých je masiv Šumavy složen. V místě je rovněž informační středisko NPŠ, ve kterém je mimo stále expozice zaměřené na práci zdejších obyvatel zhlédnout filmy se zaměřením na přírodu , národní park a ekologii.
( 2,5 km )

Z Rokyty pokračujeme podél plavebního kanálu, jistě si prohlédneme jeho historické přemostění. Málokdo odolá v letních měsících pokušení se brodit v ledové vodě. Dorazíme na rozcestník červené a žluté turistické značky.
( 0,5 km )

Červená překročí kanál a vrací se do Modravy. My pokračujeme po žluté, po sto metrech také přejdeme kanál, opustíme ho a mírně stoupáme na úbočí Adamovy Adamovy hory 1078 m.n.m. a po necelých 4 kilometrech cesty lesní silničkou dostaneme na rozcestí turistických cest Tříjezerní slať.
( 4 km )

Tip : pokud si chceme cestu o 3 km prodloužit, neopouštíme plavební kanál a pokračujte dva kilometry silničkou po jeho břehu až k místo křížení s modrou turistickou značkou. Nezapomenutelná atmosféra si vás jistě podmaní. Po modré stezce opusťíme plavební kanál a začnneme stoupat lesní silničkou k rozcestí Pod Oblíkem. Odtud pokračujeme asi 200 metrů po žluté na rozcestí Tříjezerní slať.

Od rozcestí je bezprostřední vstup do romantické Tříjezerní slatě. Naučná stezka z povalového chodníku nás seznámí se zajímavostmi šumavských slatí.

Po její prohlídce se vydáme spojnicí s prudkým klesáním směrem na Rybárnu s klasickým schwarzenbergský typem hájovny postavené do tvaru U. Dnes slouží jako rekreační zařízení. Její název má pramálo společného s chovem ryb - jde o překlad jména posledního lesníka, který zde žil a pracoval - Fischera.
( 0,8 km )

Cesta nás dále povede malebným údolím Roklanského potoka až do Modravy.
( 2,4 km )

Tip zejména pro cyklisty ! Z Tříjezerní slatě je možná cesta , která se vyhýbá prudkému klesání. Od slatě pojedeme po žluté na rozcestí Pod oblíkem, poté po modré na Javoří Pilu. Zde stávala hájenka s ubytovacím hostincem. Odbočíme doleva na červenou směrem na Modravu. Celý objížděcí okruh měří 4,7 km.

Mapa ( 300 KB )


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Srní
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ