SRNÍ A OKOLÍ : 12.ÚNOR 2005 - ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY NA RODNÉM DOMĚ KARLA KLOSTERMANNA

12.únor 2005 - odhalení pamětní desky na rodném domě Karla Klostermanna

12.únor 2005 - odhalení pamětní desky na rodném domě Karla Klostermanna

Slavnostním dnem pro členy sdružení a pro příznivce děl Karla Klostermanna se stala sobota 12. února t.r. Občanskému sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy sekce Srní – Štěkeň se podařilo ve spolupráci s Hornorakouským městem Haag am Hausruck odhalit pamětní desku na jeho rodném domě. Oslava byla naplánována před dnem jeho 157. výročí narození. Snahou města bylo vytvořit důstojnou oslavu, která se i nepřízni počasí vydařila. Přijetí hostů ze Štěkně, kteří přijeli autobusem proběhlo dopoledne prohlídkou školy a navázání partnerských vztahů na úrovni budoucí spolupráce mezi školami a obou měst.

Ve 14 hodin nastal začátek oslavy na náměstí před domem č.p. 26. Na náměstí vlály vlajky Rakouska, České republiky a Evropské unie. K důstojné atmosféře napomohla dechová kapela oděna v místním kroji. Její věhlas zdůraznil místostarosta města Anton Draxler, který nezapomněl upozornit hosty, že kapela hrála po světě, úspěšně i v Japonsku.

Pan Walter Wilflingseder zahájil oslavu uvítáním hostů. Celá oslava se konala pod záštitou Hornorakouského hejtmana Puringera, který se bohužel pro pracovní zaneprázdněnost musel omluvil. Jako první promluvil ředitel Krajského úřadu v Českých Budějovicích PhDr. Jan Stráský. Připomenul velikost spisovatele Karla Klostermanna a jeho přínos pro Rakousko a pro Čechy. Na závěr připomenul oslavy dalšího velikána literatury Adalberta Stiftera, který psal německy, rodáka z Horní Plané, ohodnotil  přínos obou spisovatelů pro tento evropský region a pozval hosty na oslavu A. Stiftera v říjnu do Horní Plané. Dalším projevem přispěla ke slavnosti Mgr. Olga Kalčíková radní Plzeňského kraje. Připomenula kulturní akce ze Šumavy z minulého týdne a kladně ohodnotila kulturní přínos města Haagu za snahu připomenout veřejnosti tohoto rodáka.

Po odhalení pamětní desky předsedou a místopředsedou Občanského sdružení Karel Klostermann zazněla česká a rakouská hymna. Na oslavě se zúčastnili hosté jak z Jižních Čech, Plzeňského kraje, zástupci Národního parku Šumava, Střediska setkávání Karla Klostermanna z Plzně, Občanského sdružení Karl Klostermann - Dichter Bohmerwaldes z Bavorska, občanské veřejnosti z Rakouska a Německa.

Odpoledne probíhala ve škole další část slavnosti. Bývalý starosta pan Ziegelbeck osvětlil občanům města význam a život Karla Klostermanna a na oplátku českým občanům zvýraznil pozici města Haag am Hausruck jako města, které bylo důležitou spojkou na cestě z Vídně do Mnichova a význačné osobnosti, které město navštívili, jako hudební skladatel Mozart nebo sám papež. Starosta města Štěken pan Václav Nový svým projevem projevil radost nad tím, jakým způsobem se obě města sblížila. Po té Občanské sdružení K.Klostermann předalo škole bustu spisovatele Karla Klostermanna, na vzpomíku na tento slavnostní den. Jako součást kulturního odpoledne zahrála sl. Babková ze Štěkně na dudy a zazpívala,  rakouská strana zajistila komorní kvarteto, které zahrálo skladby renesančních klasiků. Dále se četly česko – německy úryvky z děl spisovatele.

Závěrem lze hodnotit akci jako velmi vydařenou, přínosnou pro obě strany jak českou, tak i rakouskou. Byly navázány potřebné kontakty měst Štěkeň a Haag am Hausruck, pro české turisty se může stát město místem poznání místa narození českého spisovatele. Nabízí se otázka jak nadčasový byl spisovatel KAREL KLOSTERMANN. Je dnes uznávaným a překládaným spisovatelem v Bavorsku, v Rakousku poznali jakého rodáka dali Evropě a snad i v Čechách si přiznáme, že spisovatel určitě patří mezi největší Čechy.

Za OS KK V. Sklenář, Srní
  


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Srní
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ