Podpořte úpravu stop*&T&*

Vážení přátelé,

zimní Šumava je tradičním rájem pro běžkaře. Každoročně sem přijíždí tisíce návštěvníků za novými zážitky, které v zimě běžecké lyžování ve spojení s přírodními krásami Šumavy nabízí.

Stejně tak jako v zahraničí, i zde se staly skutečností upravované, všem volně přístupné lyžařské trasy. U běžeckého lyžování, narozdíl od sjezdového, není samozřejmostí, že každý lyžař za připravenou službu předem zaplatí. Navzdory tomu úprava běžeckých stop stojí každou sezónu hodně úsilí i finančních prostředků.

I když se za tímto účelem sdružují prostředky, stále se ještě potýkáme s jejich nedostatkem. Proto Vás chceme touto formou požádat o příspěvek na strojovou údržbu lyžařských tras v okolí Kvildy pro zimní sezónu 2021/2022.

Příspěvky můžete zasílat na účet Obce Kvilda č. 155234194/0300, var. symbol 20212022, případně předat přímo na obecní úřad a následně můžete uzavřít smlouvu o sponzorském daru.

Předem děkujeme za spolupráci, přejeme Vám úspěšnou zimní sezónu a příjemné zážitky v bílé stopě.

S úctou a pozdravem

Václav Vostradovský
starosta obce Kvilda