SRNÍ A OKOLÍ : Z HISTORIE OBCE SRNÍ

Z historie obce Srní

Koncem 17. století byla celá široce se prostírající oblast farního kraje, zvaného Srnský les nebo Kynské pohoří, česká. Lesy a louky ležící podél česko-bavorských hranic nazývané též “Královský hvozd” byly majetkem králů. Byla to oblast králováků, tj. svobodných sedláků, kteří chránili zemskou hranici a byli vybaveni různými právy a povinnostmi a podléhali pouze královské komoře.

Během 18. století zde vzniklo rychtářství zvané Novostodůlecké.

Roku 1727 byl držitelem panství Stodůlka baron Schmiedel, který založil obec Srní. Jméno dostala podle toho, že se zde zdržoval velké množství srnčí zvěře.

Později vznikly osady Zelená Hora, Hrádky, Antigl, Vchýnice-Tetov. Přibývající obyvatelstvo vyžadovalo vlastní školu a faru.

Škola byla postavena v roce 1787. V roce 1788 byl postaven dřevěný kostel a založen hřbitov. Dřevěný kostel nahradil v roce 1807 kamenný kostel Nejsvětější trojice.

V roce 1798 začal kníže Schwarzenberg se stavbou plavebního kanálu, který byl dokončen v r. 1800. Sloužil k plavení dříví a byl dlouhý 16 km.

V roce 1803 žilo v Srní a blízkých osadách 1600 obyvatel.

Roku 1870 – v Srní zřízen poštovní úřad

1871 – postavena silnice Rejštejn – Srní

1906 – založena pobočka peněžního ústavu REIFENSENKA

1908 – zřízení 1. dobrovolného hasičského sboru v Srní a ve Vchynici-Tetově

1910 – podle sčítání lidu žilo v obci Srní 1734 obyvatel

1914 – otevřena konzumní prodejna

1916 – započato se stavbou silnice Srní – Prášily, která byla dokončena r. 1929

V 1. světové válce padlo z obce Srní celkem 31 mužů.

1.9.1925 byla v Srní otevřena česká škola

1930 – sčítání lidu, počet obyvatel

1937 – započato se stavbou nádrže na Sedle a se stavbou elektrárny Čeňkova Pila
 


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Srní
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ