SRNÍ A OKOLÍ : KOSTEL A HŘBITOV V NOVÉM SVĚTĚ

Kostel a hřbitov v Novém Světě

Na místě dřevěné kaple sv. Ducha z 1787 byl v osadě Nový Svět (Neugebäu) vystavěn v letech 1796 – 1797 kostel sv. Martina.

Po roce 1948 kostel postupně chátral.

V roce 1976 byl kostel zbořen a přilehlý hřbitov byl srovnán se zemí. Hřbitovní kříže a náhrobní kameny byl vyhrnuty mimo plochu hřbitova.

V roce 2008 dochází z iniciativy obce Borová Lada a rodáků bývalé obce a farnosti Nový Svět (Neugebäu) byla provedena pietní úprava zničeného hřbitova. Hřbitovní kříže a náhrobní kameny, které byly nalezeny pod hřbitovem, byly očištěny a znovu postaveny na hřbitově. Silně poškozené náhrobní kameny a jejich zbytky jsou umístěny na upraveném místě pod bývalou márnicí. Stávající dřevěný kříž byl nahrazen novým křížem s obnovenými nápisy. Hřbitovem vede pískový chodník, který jej spojuje s památníkem padlých z I. světové války. Památník byl očištěn, písmena se jmény padlých byla vyzlacena a byla opravena základová deska. Dřívější provizorní oplocení hřbitova bylo vyměněno za nové.

Při vchodu do hřbitova byl zřízen nový památník, který připomíná jména osad, jejichž obyvatelé jsou na hřbitově pohřbeni, tedy osady Borová Lada, Černá Lada, Hrabětická Lada, Paseky, Pravětínská Lada, Švajglova Lada, Svinná Lada, Šindlov, Zahrádky a Zelená Hora.

V roce 2010 byl úpraven prostor kostela, obnoveny zbytky základů obvodového zdiva a původní kamenné dlažby. V prostoru presbytáře byl umístěn kamenný oblouk se skleněnou plastikou zobrazující sv. Martina a kamenný stůl symbolizující hlavní oltář. V prostoru lodi byly symbolicky umístěny dvě kamenné lavice. Slavnostní posvěcení proběhlo 14. srpna 2010.

Zahraničním partnerem byla bavorská obec Philippsreut.


Mapa

Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Srní
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ