SRNÍ A OKOLÍ : BAVORSKÝ LES / BAYERISCHER WALD

Bavorský les / Bayerischer Wald

Na území České republiky, Německa a Rakouska se rozprostírá rozsáhlé zalesněné pohoří dříve nazývané „Böhmerwald“. Tento název po roce 1945 úplně vymizel z politické mapy a pohoří bylo rozděleno na dvě takřka „hermeticky“ uzavřené oblasti. Na české straně se pohoří nazývá „Šumava“, na území Německa Bavorský les/„Bayerischer Wald“. Opětovné sbližování obou oblastí lze datovat rokem 1989, kdy skončilo období tzv. „studené války.“

Dnešní Bavorský les se rozprostírá v nadmořské výšce mezi 300 – 1.456 m na území o rozloze cca. 5.000 km2. Zvedá se nad levým břehem Dunaje od Regensburgu a táhne se až k Pasovu. Více než 70 vrcholů dosahují nadmořské výšky 1000 m n.m.

Typickou a velkou oblast Bavorského lesa tvoří náhorní plošiny, slatě, močály, romantická údolí a horská jezera. Na svazích pohoří rostou horské smíšené lesy se zbytky pralesa. Ve vyšších polohách se táhnou rozsáhlé smrkové porosty.

Hlavní horský hřeben, podle kterého se vine česko-německá státní hranice, je tvořen těmito nejvyššími vrcholy: Ostrý/Grosse Osser (1293 m n.m.), Velký Javor/Grosser Arber (1456 m n.m.), Roklan/Rachel (1453 m n.m.), Luzný/Lusen (1370 m n.m.) a Bavorský Plechý/Plöckenstein (1363 m n.m.). V době ledové byly tyto vrcholky pokryty ledovcem; jako památka po ledovcích zbyly ledovcové kotle, ve kterých dnes najdeme malá horská jezera jako např. Roklanské jezero/ Rachelsee.

Samé jádro česko-bavorského pohoří je dnes po obou stranách hranice přírodní rezervací. V Německu se chráněná oblast nazývá Národní park Bavorský les/„Nationalpark Bayerischer Wald“ (zal. 1970, 24 250 ha ) a na české straně hranice jeho protějšek „Národní park Šumava“ (zal. r. 1991, 69.030 ha). Oba národní parky jsou pod patronátem UNESCO jako biosférická rezervace a spojuje je 25 km dlouhá hranice.

NÁRODNÍ PARK BAVORSKÝ LES / “Nationalpark Bayerischer Wald“

Národní park Bavorský les jakožto jediný lesní národní park střední Evropy byl vyhlášen v roce 1970 zemskou vládou Bavorska v oblasti masívu Roklan/Rachel (1453 m n.m.) a Luzný/Luzen ( 1373 m n.m.). V roce 1997 došlo k jeho rozšíření o oblast Falkensteinu (1315 m n.m.). Zaujímá 24 250 ha, přičemž podíl lesa činí cca. 98 %. Smyslem Národního parku Bavorský les je uchování a vědecké studium cenných hodnot živé a neživé přírody. Tato oblast je zcela vyloučena z hospodářského využívání a pohyb uvnitř parku je možný výhradně po vyznačených cestách.

Přístup:

Na území Národního parku Bavorský les existuje přes 300 km dobře značených turistických tras a cca. 200 km cyklistických stezek, které zpřístupňují vrcholy, horské potoky a také slatiny. Turistické stezky spojují oba národní parky na 3 místech – turistické hraniční přechody pro pěší Debrník/Ferdinandsthal, Gsenget a Bučina/Buchwald)

Podél turistických a cyklistických stezek jsou informační tabule, přístřešky, lavičky, místa k odpočinku a odpadkové koše.

Do výchozích míst na obvodu parku je možno pohodlně přijet autem. Kromě toho existuje celá řada parkovišť uvnitř parku, ze kterých lze dosáhnout zvolených cílů v poměrně krátkém čase. V zimním období je však většina značených turistických stezek uzavřena. Přesto lze doporučit návštěvu parku i v zimním období - díky husté síti dobře udržovaných lyžařských stop si milovníci běhu na lyžích přijdou na své. Velice lákavé je centrum běhu na lyžích v obci Zwieseler Waldhaus – středisko nabízí pečlivě upravované lyžařské stopy nejrůznějších délek a stupňů obtížnosti (lyžařské trasy od 1,5 km až po 15 km).

Značení turistických tras v Národním parku:

Jednotlivé trasy v Národním parku Bavorského lesa jsou značeny zvláštními symboly (např. zvířata, ptáci, rostliny). Naučené stezky jsou značeny jako „Lehrpfad“ a na informačních tabulích jsou uvedeny další zajímavosti vztahující se k tématu.

PŘÍRODNÍ PARK BAVORSKÝ LES / “Naturpark Bayerischer Wald“

V Německu existuje přes 90 přírodních parků, z nichž 16 leží právě v Bavorsku. Neznámější a nejstarší park je Přírodní park Bavorský les/“Naturpark Bayerischer Wald“ o rozloze 307,700 ha, který byl založen v roce 1967. Rozprostírá se na území mezi Dunají až k bavorsko-české hranici, kde sousedí s Národním parkem Šumava a chráněnou krajinnou oblastí Šumavy. Na východě hraničí s Národním parkem Bavorský les.

Přírodní park Bavorský les je registrované sdružení, jehož členy jsou 4 okresy (Straubing-Bogen, Deggendorf, Regen a Freyung-Grafenau) a k nim náležející obce. Kromě toho existuje ještě celá řada spolků a sdružení, jakož i soukromých osob, kteří jsou členy. Mezi hlavní cíle tohoto přírodního parku patří ochrana přírody a péče o krajinu, vytvoření rekreačních možností, styk s veřejností, vzdělávání a podpora regionálního rozvoje.

Rozdíl mezi Přírodním parkem a Národním parkem Bavorský les:

PŘÍRODNÍ park usiluje o zachování a regionální rozvoj krajiny, podporu harmonického využívání krajiny jako rekreační oblasti, podporu turistiky, styk s veřejností a vzdělávání, ochranu flory, fauny a ochranu přírodního biotopu.
Vymezení oblasti: rozsáhlá oblast od Dunaje až po hraniční pásmo s ČR. 
Správa Přírodního parku Bavorský les: sídlo ve Zwieselu

NÁRODNÍ park si klade za cíl ochranu dynamiky přírodních společenství; Motto zní: „ přírodu nechat přírodou“, žádné hospodářské využívání. Oblast slouží pouze k rekreaci, vzdělávání a výzkumu. Pohyb uvnitř parku jen po vyznačených stezkách.
Vymezení oblasti: zalesněný horský hřeben v okresech Regen a Freyung-Grafenau podél státní hranice s ČR (vrcholy Lusen, Rachel a Falkenstein).
Správa Národního parku Bavorský les: sídlo v Grafenau.


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Srní
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ