HAMRY A OKOLÍ : KOSTEL A CESTA PANNY MARIE BOLESTNÉ, HAMRY

Kostel a Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry

Dominantou Hamrů je památkově chráněný kostel Bolestné Panny Marie, který vznikl přestavbou původní kaple v roce 1773. Kaple stávala na pozemku Kollerova dvora a odtud je i lidový název Kollerův kostel. Založení farního úřadu v roce 1785 přineslo do obce i vedení matrik, které do té doby byly pro Hamry vedeny v Nýrsku a v Dešenicích.

Obci se počátkem devadesátých let díky peněžním darům německých starousedlíků podařilo zrekonstruovat tento krásný kostel, který byl před pádem železné opony v podstatě na odpis.

Kostel od války až do roku 1992 trpěl značnou devastací. Obci Hamry se v rámci česko-německé příhraniční spolupráce se sdružením rodáků německé národnosti „Künische Gemeinde Hammern“ se podařilo kostel opravit a znovu vysvětit v červenci roku 1993.

Prostory kostela zdobí barokní obraz Panny Marie zapůjčený od pražského Arcibiskupství z depozitáře Náboženské matice, Madona Panny Marie s Ježíškem, lidová plastika z lipového dřeva pocházející ze zbouraného dolního Nýrského kostela a novodobé podmalby na skle od pražského profesora Jiřího Patery.

Na prostranství před kostelem je umístěna kulturně-historická památka – žulová kašna s letopočtem 1846. Kašna jeden čas sloužila i pro ukládání melasy na krmení dobytka.

Nově vybudované dílo Cesta Panny Marie Bolestné nalezneme podél pěší stezky s 85 schody vedoucími ke kostelu v Hamrech. Do osmi původních žulových kamenů, z bývalé křížové cesty, byly osazeny keramické plastiky vyjadřující sedm bolestí Panny Marie. Další čtyři plastiky jako volné pokračování díla od klatovského keramika Gustava Fifky zdobí prostory kostela

Foto cesty : Obecní úřad Hamry


Mapa

Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Hamry
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Znak obce