HAMRY A OKOLÍ : ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Cesta: Titulní stránka > Základní údaje

Základní údaje

Nadmořská výška: 582 – 720 m. n. m.

Založení: 1850 první zmínka, královská rychta 1429

Počet obyvatel: 113 (k 1.1.2013)

Velikost správního území: 3687,3 ha

Obec Hamry leží v západní části Šumavy v kotlině mezi masívem Královského Hvozdu a hřebenem Můstku  a Prenetu, podél toku řeky Úhlavy v  nadmořské výšce 582 m n.m., jihovýchodně 10 km od města Nýrska a severozápadně 15 km od Železné Rudy.

Nadmořská výška této oblasti prudce stoupá a přechází z 530 m n m. z údolí Úhlavy až na hřeben  Královského hvozdu do 1220 m n m. a dále na jeho nejvyšší vrchol Ostrý ve 1293 m n.m. Územím protéká řeka Úhlava s několika přitékajícími potoky jako např. Bílý, Ostrý, Sviňský, Zelenolhotský. Tok řeky je přehrazen sypanou hrází, která vytváří vodní nádrž s pitnou vodou.

Celé území je zahrnuto do CHKO Šumava se stanovenými ochrannými pásmy a zónami s přísně ochrannými režimy. V katastru obce se nachází přírodní památky, přírodní rezervace i rezervace biosférická se zaměřením na ochranu mokřadů. Je zde i stanoveno pásmo hygienické ochrany vodního zdroje. Rozloha obce je 3 531 ha s hustotou obyvatelstva 3,74 obyvatel / km.

Jihozápadně od obce po hřebenu Královského hvozdu prochází hranice se Spolkovou republikou Německa-Bavorskem, severozápadně s katastrálním územím města Nýrska, jihovýchodně s k ú. města Železná Ruda.

Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Hamry
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Znak obce