KVILDA A OKOLÍ : ŠUMAVA

 Znak obce Srní
Šumavou se skupinou ČEZ

Oranžové stopy Kvilda

Naplánujte si výlet

V mapách klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Přidat do trasy. Pak udělejte totéž u cíle a zvolte, zda pěšky, na kole či autem.
14.8.2021, Kvilda, bývalá rota PS
14. 8. od 15:00 divácky atraktivní podoba dřevorubeckých soutěží
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje přijme nové policisty…
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny, muzeum podmaleb na skle.
Muzeum o významu skla v historii regionu. Cyklostezka mezi Hohenau, Mauthem a Kvildou.
Projekt podpořen v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020
Projekt programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020
Sobota 1. srpna 2020. Představení zajímavých česko-bavorských projektů.
Projekt programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020