ÚZEMNÍ PLÁN - SOUHRN K 13.11.2017 | OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN - SOUHRN K 13.11.2017

Územní plán - souhrn k 13.11.2017


Územní plán - Návrh pro jednání s dotčenými orgány

Vyhodnocení vlivů koncepce územního plánu Srní na životní prostředí a udržitelný vývoj - „SEA“

A2a) Výkres základního členění území - varianta A  - a

A2a) Výkres základního členění území - varianta A - b

A2a) Výkres základního členění území - varianta B - a

A2a) Výkres základního členění území - varianta B - b

A2b) Hlavní výkres - Urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny - varianta A - a

A2b) Hlavní výkres - Urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny - varianta A - b

A2b) Hlavní výkres - Urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny - varianta B - a

A2b) Hlavní výkres - Urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny - varianta B - b

A2c) Koncepce veřejné infrastruktury - varianta A - a

A2c) Koncepce veřejné infrastruktury - varianta A - b

A2c) Koncepce veřejné infrastruktury - varianta B - a

A2c) Koncepce veřejné infrastruktury - varianta B - b

A2d) Výkres veřejně prospěšných staveb - a

A2d) Výkres veřejně prospěšných staveb - b

B2a) Výkres širších vztahů

B2b) Koordinační výkres - Varianta A - a

B2b) Koordinační výkres - Varianta A - b

B2b) Koordinační výkres - Varianta B - a

B2b) Koordinační výkres - Varianta B - b

B2c)  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu -  Varianta A - a

B2c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - Varianta A - b

B2c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - Varianta B - a

B2c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - Varianta B - b

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ