USNESENÍ Č. 17 Z 15.06.2009 | OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

USNESENÍ Č. 17 Z 15.06.2009

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 17 z 15.06.2009

USNESENÍ

17. mimořádného zasedání  OZ Obce Srní

konaného dne 15.06.2009
 v 19.00 hodin na OÚ Srní

 

2) dočasný pronájem částí obecních pozemků


1. zastupitelstvo schvaluje dočasný pronájem částí obecních pozemků v katastrálním
    území Srní I.


Pozemek :   
p.č.  1972        v katastrálním území 753092 Srní I, obce 557111 Srní, KN     47 m2
p.č.  1924/30   v katastrálním území 753092 Srní I, obce 557111 Srní, KN       5 m2
p.č.  1978/13   v katastrálním území 753092 Srní I, obce 557111 Srní, KN       7 m2
p.č.  2750/1     v katastrálním území 753092 Srní I, obce 557111 Srní, KN     12 m2
p.č.  1975/1     v katastrálním území 753092 Srní I, obce 557111 Srní, PK     50 m2
p.č.  1990        v katastrálním území 753092 Srní I, obce 557111 Srní, PK   110 m2
p.č.  1991        v katastrálním území 753092 Srní I, obce 557111 Srní, PK     40 m2


pro :    9                                           proti :   -                                     zdržel se :   -3) uzavření nájemní smlouvy pro části uvedených pozemků

 

1. zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání nájemní smlouvy starostkou obce
     pro části obecních pozemků uvedených v bodě 2.1. se společností
     SP MÁCHOVA DEVELOP s.r.o.,
    
se sídlem: Plzeň, Východní Předměstí, Guldenerova 485/3, PSČ 3260.

     Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to ode dne podpisu oběma
     smluvními stranami na dobu 2 let.


pro :    9                                           proti :   -                                     zdržel se :   -Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ