| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Rozpočet na rok 2008

Obec Srní

Rozpočet na rok 2008

Schválený obecním zastupitelstvem dne 10.12.2007

příjmy:

paragraf

položka

text

Kč (v tis.)

 

1111

daň z příjmu fyz. osob – ZČ

900

 

1112

daň z příjmu fyz. osob – SVČ

300

 

1113

daň z příjmu fyz. osob – zvl. sazba

45

 

1121

daň z příjmu právnických osob

900

 

1211

daň z přidané hodnoty

1.400

 

1332

poplatky za znečišťování ovzduší

2

 

1337

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

150

 

1341

poplatek ze psů

9

 

1342

pobytové poplatky

1.350

 

1343

poplatek za užívání veřejného prostranství

30

 

1345

poplatek z ubytovací kapacity

435

 

1361

správní poplatky

5

 

1511

daň z nemovitosti

350

 

4112

neinvestiční dotace ze SR

36

 

4116

ost. neinvestiční transf. ze SR

3.514

 

4121

neinvestiční dotace přijaté od obcí

11

2141

2112

příjmy z prodeje zboží

80

3419

2329

ostatní nedaňové příjmy – lyž. stopy

10

3612

2111

příjmy z poskytování služeb

19

3612

2132

příjmy z pronájmu – byty

10

3612

2139

příjmy z pronájmu majetku

72

3612

2324

přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady

5

3612

3112

příjmy z prodeje ost. nemovitostí

250

3613

2111

příjmy z poskytování služeb

1

3613

2132

příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

3

3639

2131

příjmy z pronájmu pozemků

46

3639

2132

příjmy z pronájmu movitých věcí

61

3639

2139

příjmy z pronájmu majetku

100

3639

2310

příjmy z prodeje DHDM

16

3639

3111

příjmy z prodeje pozemků

4.000

3722

2111

sběr a svoz komunálního odpadu

130

3722

2324

přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady

5

3749

2210

přijaté sankční platby

5

5512

2132

příjmy z pronájmu ost. nemov.

16

6171

2111

příjmy z poskytovaných služeb

80

6171

2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

15

6171

2139

ostatní příjmy z pronájmu majetku

15

6171

2141

příjmy z úroků

40

6171

2324

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

20

   

celkem

14.436,00

výdaje:

paragraf

položka

text

Kč (v tis.)

2141

5021

ostatní osobní výdaje

110

2141

5138

nákup zboží

60

2141

5162

služby telekomunikací

8

2141

5173

cestovné

5

2212

5139

nákup materiálu - posyp

10

2212

5169

nákup služeb

70

2212

5137

DHDM

5

2219

5169

nákup služeb

5

2221

5193

výdaje na doprav. obslužnost

12,2

2310

6121

stavby - vodovod

4.160

2321

6121

stavby – ČOV a kanalizace

2.869

3113

5321

neinvestiční dotace obcím

40

3113

5331

neinvestiční příspěvky zřízeným PO (ZŠ)

340

3314

5136

knihy do knihovny

0,5

3314

5139

nákup materiálu

0,5

3319

5021

ostatní osobní výdaje

5

3319

5139

nákup materiálu

1

3399

5136

knihy, tisk

1

3399

5139

nákup materiálu

5

3399

5164

nájemné

5

3399

5169

nákup služeb

45

3399

5194

věcné dary

15

3419

5139

materiál

3

3419

5169

služby – úprava lyž. stop

30

3511

5011

zdravotnictví – plat

56

3511

5021

ostatní osobní výdaje

6

3511

5031

sociální pojištění

13

3511

5032

zdravotní pojištění

5

3511

5139

materiál

2

3511

5154

elektrická energie

5

3612

5169

bytové hospodářství - služby

67

3613

5164

nájemné

12

3631

5139

veřejné osvětlení - materiál

1

3631

5154

elektrická energie

100

3631

5171

opravy a udržování

20

3634

5151

studená voda

1,5

3634

5169

nákup služeb

3

3639

5137

DHDM

5

3639

5139

nákup materiálu

5

3639

5166

právní služby

90

3639

5169

nákup služeb

270

3639

5171

opravy a udržování

10

3639

5362

platby daní a poplatků

120

3639

6130

pozemky

170

3722

5138

zboží k prodeji

10

3722

5169

služby – odvoz SKO

400

3745

5139

nákup materiálu

2

3745

5169

nákup služeb

120

5512

5137

požární ochrana - DHDM

220

5512

5139

materiál

10

5512

5151

studená voda

2

5512

5152

teplo

80

5512

5154

elektrická energie

55

5512

5156

pohonné hmoty a maziva

25

5512

5167

školení

5

5512

5169

služby

3

5512

5171

opravy a udržování

30

5512

5175

pohoštění

1

6112

5023

odměny členů zastupitelstva obce

550

6112

5031

sociální zabezpečení

75

6112

5032

zdravotní pojištění

30

6171

5011

činnost místní správy – platy zaměstnanců

530

6171

5021

ostatní osobní výdaje

15

6171

5031

sociální pojištění

140

6171

5032

zdravotní pojištění

50

6171

5038

povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

5

6171

5136

knihy, tisk

10

6171

5137

drobný hmotný dlouhodobý majetek

10

6171

5139

materiál

25

6171

5151

studená voda

5

6171

5152

teplo

200

6171

5154

elektrická energie

100

6171

5156

pohonné hmoty a maziva

1

6171

5161

služby pošt

9

6171

5162

služby telekomunikací

80

6171

5167

školení, vzdělávání

7

6171

5169

služby

70

6171

5171

opravy a udržování

10

6171

5173

cestovné

70

6171

5175

pohoštění

10

6310

5161

služby pošt

0,5

6310

5163

služby peněžních ústavů

10

6320

5163

pojištění

25

6409

5222

neinvest. transfery obč. sdružením

5

6409

5229

ost. neinvest. transfery nezisk. organizacím

20

   

celkem

11.792,20

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ