| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 18 z 29.06.2009

USNESENÍ

18. zasedání OZ  Obce Srní

konaného dne 29.06.2009
 v 19.00 hodin v požární zbrojnici

 
2) schválení hospodaření 2 spol s r.o. za rok 2008

2.1 zastupitelstvo schvaluje usnesení valné hromady ze dne 16.06.2009
      pro s.r.o.Autocamping Antýgl
pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

  
2.2
zastupitelstvo schvaluje usnesení valné hromady ze dne 16.06.2009
      pro Technické služby obce Srní s.r.o.
pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -   

 

3) hospodaření obce za rok 2008
   
zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy
     o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 a souhlasí s celoročním
     hospodařením bez výhrad

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -   

4) návrh rozpočtové změny č. 2 pro rok 2009

     zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2009

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5) různé


5.1 zastupitelstvo schvaluje odprodej podílových listů u KB a.s. Sušice ve výši:
      9.653.919,24 Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.2 zastupitelstvo schvaluje příspěvek na dětský maškarní bál ve výši
      3.000,-- Kč.

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.3 zastupitelstvo schvaluje úhradu investičních nákladů MěÚ Sušice za 1 žákyni, období 07-12 / 2008, ve výši 3.492,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.4 zastupitelstvo schvaluje příspěvek obecní knihovně na zakoupení nových knih
      ve výši: 6.000,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.5 zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání SOD s f. EGF Sušice na zhotovení
      nového územního plánu Obce Srní pro celé správní území ve výši: 577.150,--Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

 


5.6 zastupitelstvo schvaluje přidělení 1 známky na popelnici na 1 rok pro jednu
      rodinu. V případě, že celkově zaplacený poplatek 1 rodiny překročí cenu svozu
      komunálního odpadu platnou v aktuálním roce, bude přidělena další známka.

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.7 zastupitelstvo schvaluje nákup koberců a jejich položení, lamp včetně instalace
     a vybavení nábytkem pro Infocentrum a Czech point Srní ve výši: 40.000,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.8 zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání kupní smlouvy č.026855
      s f. THT
s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička na dodávku cisternové
      automobilové stříkačky. Celková cena: 6.121.360,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.9 zastupitelstvo schvaluje proplacení částky 1242,-- Kč za přílohy Klatovského
      deníku

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.10 zastupitelstvo schvaluje zadání zhotovení projektové dokumentace Doc. Ing.
        M. Jiránkovi na odstranění zvýšeného výskytu radonu v ZŠ a MŠ Srní.

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.11 zastupitelstvo schvaluje opravu a rozšíření budovy ČOV Srní.

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.12 zastupitelstvo schvaluje výměnu oken a vstupních dveří v požární zbrojnici.
        Práce budou provedeny f. STAVMAT Čkyně, částka: 229.000,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.13 zastupitelstvo schvaluje zakoupení a instalaci nového boileru v obecním bytě
        č.18, částka: 8.288,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.14 zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Dětský den ve výši: 3.000,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.15 zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro vydání knihy „Šumava umírající
        a ohrožená“ ve výši 4.000,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.16 zastupitelstvo schvaluje částku 40.000,-- Kč pro tradiční Srnskou pouť.
        a částku 7.000,-- Kč pro hudební skupinu Štreka

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.17 zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5.000,-- Kč pro Sdružení občanů Srní

        za účelem zajištění zájezdů pro místní občany

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.18 zastupitelstvo schvaluje nátěr ciferníku hodin kostela Nejsvětější Trojice
        a pozlacení ručiček a čísel. Celková cena: 34.000,-- Kč.
        Obec převezme kostelní hodiny do svého majetku.

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.19 zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o úhradě mzdových nákladů
        pro zaměstnance PO ZŠ a MŠ Srní za 1. pololetí roku 2009.
        Částka 30.000,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.20 zastupitelstvo schvaluje proplacení 3 faktur f. Ing. Václav Vlček Klatovy:

        69.853,-- Kč ATC Antýgl zhotovení studie k rekonstrukci
        27.400,-- Kč zhotovení projektové dokumentace na opravu č.p. 17 – fara
        17.500,-- Kč zhotovení PD – přípojky inž. sítí č.p. 106 – „Bartoška“

          7.800,-- Kč zhotovení PD k změně užívání stavby č.p. 106 – „Bartoška“

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.21 zastupitelstvo schvaluje nákup map a proplacení 2 faktur pro Infocentrum Srní.
        Částka: 5.767,-- Kč a 2.584,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.22 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur souvisejících s akcí „Tierisch wild“
        Částka: 8.232,-- Kč. Z této sumy obdrží obec 90% zpět.(7.408,80 Kč)

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.23 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. F. Markus, Plánice za revizi HP.
         Částka 2.944,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.24 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. P. Jáchim Horažďovice za přípravu

        Tatry 815 pro technickou kontrolu. Částka: 6.382,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.25 zastupitelstvo schvaluje zakoupení regálu pro ÚV. Částka: 2.735,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.26 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. F. Vozka, Hrádek u Sušice
        za elektro-přípojku pro objekt č.p. 106 „Bartoška“.
        Částka: 29.025,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.27 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury JUDr. Nesvedovi Nýrsko za právní
        pomoc v r. 2008/2009.  Částka: 7.540,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.28 zastupitelstvo schvaluje proplacení 2 faktur f. KVINT s.r.o. Vlachovo Březí
        akce: Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace.
        Částka: 683.085,-- Kč a 587.808,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.29 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury Ing. J. Pechovi, Lhenice
        za zhotovení odhadu lesní školky. Částka: 3.435,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.30 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur f. B. Dach Sušice za dodání
        výpočetní techniky pro Czech point a obec Srní.
        Částka: 75.244,-- Kč a 8.925,-- Kč

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -

 

5.31 zastupitelstvo schvaluje zakoupení elektrického rozvaděče s příslušenstvím
        a nákup párty stanu pro Srnskou pouť.

pro :   8                                            proti :   -                                     zdržel se :  -       

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ