| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Rozpočet 2003

Obec Srní

Rozpočet

na rok 2003

Schváleno v obecním zastupitelstvu dne 17.3. 2003

 

paragraf

položka

text

Kč(v tis.)

 

1111

daň z příjmu fyz. osob – ZČ

370

 

1112

daň z přijmu fyz. osob – SVČ

100

 

1113

daň z příjmu fyz. osob – zvláštní sazba

35

 

1121

daň z příjmu právnických osob

320

 

1122

daň z příjmu právnických osob za obce

700

 

1211

daň z přidané hodnoty

680

 

1337

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

157

 

1341

poplatek ze psů

14

 

1342

pobytové poplatky

1.110

 

1343

popl. za užívání veřejného prostranství

55

 

1345

poplatek z ubytovací kapacity

225

 

1361

správní poplatky

8

 

1511

daň z nemovitosti

320

 

4112

neinv. dotace ze SR

35,9

 

4116

ostatní neinv. dotace ze SR

 
 

4121

neinvestiční dotace od obcí

10

 

4122

neinvestiční dotace přijaté od krajů

 

4218

investiční převody z Nár. fondu

250

3419

2324

přijaté nekapitál. příspěvky – lyž. stopy

13

3612

3112

příjmy z prodeje

2.550

3613

2132

pronájem nebytových prostor

5

3639

2131

pronájem pozemků

1

 

3111

prodej pozemků

946,7

3722

2111

sběr a svoz komunálního odpadu

277

6171

2111

příjmy z poskytovaných služeb

120

 

2132

příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

30

 

2139

ostatní příjmy z pronájmu majetku

49

 

2141

příjmy z úroků

10

 

2310

příjmy z prodeje neinvestičního majetku

5

 

   
       

 

 

 

celkem: 8.396,6

 

 

Výdaje

paragraf

položka

text

Kč(v tis.)

2221

5193

výdaje na dopravní obslužnost

31

2321

6121

investice – kanalizace St. Srní, 11 RD

1.400

3113

5321

neinvestiční dotace obcím

100

 

5331

neinvest. příspěvky zřízeným PO /ZŠ/

386

3141

5169

stravování MŠ a ZŠ

10

3314

5021

ost. osobní výdaje

4

 

5136

knihy

6

3399

5194

SPOZ – balíčky

13

3419

5169

údržba lyž. stop

50

3511

5011

zdravotnictví – plat

49

 

5031

sociální pojištění

13

 

5032

zdravotní pojištění

5

 

5154

el. energie

3

 

5162

telefony

1

 

5169

služby (teplo)

45

3612

5154

bytové hospodářství – el. energie

1

 

5169

služby

2

 

5171

opravy a udržování

5

 

5362

daně a poplatky

30

 

6121

budovy, haly, stavby

1.510

3631

5139

veřejné osvětlení – materiál

5

 

5154

elektrická energie

80

 

5169

nákup ost. služeb

1

 

5171

opravy a udržování

10

3633

6143

investiční úroky

100

3636

6126

územní rozvoj – Reh. centrální části obce – projekt

250

3639

5362

platby daní a poplatků – pozemky

10

3722

5139

svoz TKO – materiál (nákup pytlů)

10

 

5164

nájemné

26

 

5169

služby – odvoz

330

3745

5011

veřejná zeleň – platy

42

 

5031

sociální pojištění

11

 

5032

zdravotní pojištění

4

5512

5137

DKP

30

 

5139

materiál

10

 

5154

el. energie

40

 

5156

pohonné hmoty

15

 

5169

služby

10

 

5171

opravy a udržování

20

6112

5023

odměny členů zastupitelstva obce

308

6171

5011

činnost místní správy – platy zaměstnanců

906

 

5031

sociální pojištění

236

 

5032

zdravotní pojištění

82

 

5038

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

6

 

5136

tisk, knihy

20

 

5137

DKP

20

 

5139

materiál

40

 

5151

studená voda

8

 

5154

el. energie

8

 

5156

pohonné hmoty

70

 

5161

poštovné

10

 

5162

telefony

35

 

5163

poplatky peněžních ústavů, pojištění

60

 

5164

nájemné – pozemek MěÚ K. Hory

10

 

5166

poradenská činnost – právníci

40

 

5169

služby

200

 

5171

opravy a udržování

20

 

5173

cestovné

70

 

5175

pohoštění

10

 

5362

daň z příjmu práv. osob – obec

700

 

 

7.527,00

8124 splátka úvěru 869,60

 

 

 

celkem: 8.396,6

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ