| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 08/2004

                                         USNESENÍ

                     z 8. zasedání OZ Srní, konaného 22.3. 2004

 

Schvaluje:

 

 1. částku 8.200,- Kč na zakoupení 2 plášťů na obecní traktor

schváleno: 6 hlasy

 1. neodprodání pozemku č. 2687 a 1407/2 v k.ú. Srní I

schváleno: 6 hlasy

 1. částku 2.000,- Kč na dětský karneval

schváleno: 6 hlasy

 1. projekt průtahu komunikace středu obce – projekt ing. Macána

schváleno: 6 hlasy

 1. rozpočet obce na rok 2004

schváleno: 6 hlasy

 1. směrnici „systém finanční kontroly“

schváleno: 6 hlasy

7.   rozpočet provozních nákladů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Srní na rok 2004

schváleno: 6 hlasy

8.   příspěvek na dopravu pro dojíždějící žáky

      Srní – Rejštejn   do 15 let     7,-Kč    nad 15 let   14,- Kč

      Srní – Sušice     do 15 let  15,- Kč    nad 15 let    30,- Kč

schváleno: 6 hlasy

9.    navýšení pokladní hotovosti na 50.000,- Kč

schváleno: 6 hlasy

10.  částku 55.000,- na nákup obecního počítače

schváleno: 6 hlasy

11.  částku 18.000,- Kč na nákup křovinořezu

schváleno: 6 hlasy

12.  prodej části pozemku č. 1252/1 za 35,- Kč/m2 + poplatky a daň manželům Divišovým

schváleno: 6 hlasy

13.  směnu pozemku p. Leiše Martina č. 1248 o výměře 1917 m2 za pozemek

č. 1993/16 o stejné velikosti, oba v k.ú. Srní I

schváleno: 6 hlasy

14.  prodej pozemků

      1998/49 o rozloze 269 m2 za 35,- Kč/m2 + poplatky a daň - Lenka a Jiří Štechovi

      1998/50 o rozloze 302 m2 za 35,- Kč/m2 + poplatky a daň -  Carmen a Zdeněk

                                                                                                        Hradilovi

      1998/48 o rozloze 300 m2 za 35,- Kč/m2 + poplatky a daň -  Miloslav Jakubec

schváleno: 6 hlasy

      15.  úhradu nadnormativních výdajů na mzdy a odvody za chybějící žáky v roce 2004

příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Srní

schváleno: 6 hlasy

16.  částku 110.429,- /úhrada nadnormativních výdajů PO v roce 2003/ použít na provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Srní v roce 2004, částečná úhrada nákladů rozpočtu PO v roce 2004 

schváleno: 6 hlasy

17.  zástupce do volební komise pro volby do Evropského parlamentu

      p. Modzga, Sklenář, pí Ryšavá, Vinická, Švajková

 

 

schváleno: 6 hlasy

 

18.  částku 42.964,50 Kč převést na účet obce – přebytek z finančního vypořádání příspěvku obce na provoz PO ZŠ a MŠ Srní za rok 2003

schváleno: 6 hlasy

19.  nákup programu MISYS

schváleno: 6 hlasy

20.  ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2004

schváleno: 6 hlasy

21.  Dodatek č. 1 k OZV č. 3/2001 o systému  a svozu TKO

schváleno: 6 hlasy

22.  Dodatek č. 1 k OZV č. 4/2001 o systému a svozu TKO

schváleno: 6 hlasy

23.    částku 52.065,- Kč na úhradu neinvestičních nákladů za žáky dojíždějící do ZŠ

Kašperské Hory

schváleno: 6 hlasy

 

 

 

Bere na vědomí:

 

 1. informaci p. Baumruka o řešení stavebního povolení k výstavbě pod „Spáleným vrchem“
 2. informaci o inventarizaci majetku obce za rok 2003
 3. oddělení pozemků 1213/3 a 1211/1 v k.ú. Srní I, které vlastní p. Voldřich a vytvoření nových čísel pozemků 2809/1 o výměře 787 m2 a 2809/2 o výměře 237 m2 pro obec Srní (cesta k objektu p. Babinského)
 4. dotaci 100 tis. Kč na projekt – vodovod Mechov
 5. informaci p. Panenky o závadě elektrického vedení na Sedle – z 98% na trafu
 6. žádost na PF ČR na odstranění ostnatých drátů po ohrazení pastvin – nefunkční
 7. cenu za dodávku tepla v roce 2003 – 407,32 Kč/GJ
 8. nabídku na pracovní místo pro OÚ – dělník pro čištění obce
 9. informaci o volbách do Evropského parlamentu a jednotlivých okrskových komisí
 10. stížnost na stání autobusů před Penzionem Panenka
 11. odstoupení „od dohody o úpravě pozemku č. 1918/7 v k.ú. Srní I“ manželům

      Senešiovým

 

 

 

 

                Ing. Jiří Kec                                                            Ing. Václav Veselý

               místostarosta                                                                   starosta

 

 

 

 

 

Zapisovatel: Sklenář Václav

 

Ověřovatelé zápisu: Jiříková Eva

                                 Švajková Jaroslava

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ