| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 11/2004

                   USNESENÍ

 

                         11. zasedání OZ Srní konaného dne 20.9. 2004

 

Schvaluje:

 

 1. podle § 16 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění změnu č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Srní včetně OZV č. 3/2004, zpracovanou projektovým ateliérem EGF, spol. s r.o. Sušice – ing. arch. Václav Franěk, jak textovou část tak grafickou část. Náměty podané po schválení zadání změny č. 1 ÚPN SÚ Srní a náměty v lokalitách mimo sídelní útvar nebudou do schvalované změny zahrnuty a jsou na OÚ Srní evidovány pro řešení nového ÚP Srní.

schváleno: 6 hlasy

 1. nevyhovění námitce občanů zastoupených JUDr. Gallivodou ke změně č. 1 ÚPN SÚ Srní týkající se nesouhlasu s funkčním využitím (možností výstavby RD) pozemkové parcely č. 1323/2 pro bydlení v zahradě a JUDr. Zbyňkovi a Marii Polákovým

      o možnosti výstavby na p.p.č. 40/1 v k.ú. Vchynice-Tetov I

schváleno: 6 hlasy

 1. OZV Obce Srní č. 2/2004 o „Místních poplatcích“

schváleno: 5 hlasy

proti:          1 hlas

 1. „Nařízení obce č. 1/2004“ o stanovení zákazu spalování suchých rostlinných materiálů a o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečištění

schváleno: 6 hlasy

 1. úpravu rozpočtu na rok 2004 - rozpočtová změna č. 2

schváleno: 6 hlasy

 1. nevydání pozemku p.č. 1188/1 v k.ú. Srní I p. Makovičkovi – na tomto pozemku se nachází zdroj vody pro Mechov

schváleno: 6 hlasy

 1. odkoupení pozemků od PF ČR v celkové částce 76.041,- Kč (dle znaleckého posudku), a to: p.p.č. 1230        1185 m2

                                          1237          252 m2

                                          1250          805 m2

                                          1408          162 m2

      schváleno: 6 hlasy

 1. odkoupení pozemku od paní Strnadové cca 300 m2 – pozemek zasahuje do panelové cesty před č.p. 108

schváleno: 6 hlasy

 1. pronájem nebytových prostor (chodba) v budově OÚ  Ing. Adamcové, Dlouhá Ves – prodej dárkového zboží

schváleno: 6 hlasy

 1. uvolnění částky 19.500,- Kč – provedení IGP (sondy) – Srní – „Spálený vrch“

schváleno: 6 hlasy

 1. uvolnění částky 2.000,- Kč – zpracování žádostí o dotace na údržbu lyž. tras

schváleno: 6 hlasy

 1. uvolnění částky 3.000,- Kč – koncert Heroldova kvarteta

schváleno: 6 hlasy

 1. uvolnění částky 238.000,- Kč – projekt „vodovod Srní-Mechov“

schváleno: 6 hlasy

 

 

 

 

 1. uvolnění částky 260.000,- Kč – výměna radiátorů a rozvodů v budově obecního úřadu, malířské a natěračské práce

schváleno: 6 hlasy

 1. nákup traktoru ZETOR 114,41 PVH formou leasingu za 1,267.350,- Kč, úhradu zákonného a havarijního pojištění, původní traktor opravit a používat k zajišťování prací v letních měsících

schváleno: 5 hlasy

      proti:         1 hlas

 1. uvolnění částky 6.300,- Kč – nákup boileru včetně materiálu a montáže

schváleno: 6 hlasy

 1. uvolnění částky 4.600,- Kč – dopravní značení - komunikace k 11 RD

schváleno: 6 hlasy

 1. uvolnění částky 2.600,- Kč – ceny na memoriál Aloise Riepla

schváleno: 6 hlasy

 1. krizový štáb obce ve složení Ing. Veselý, Ing. Kec, p. Modzga

schváleno: 6 hlasy

 1. vyčlenění příslušníků zásahové jednotky SDH z mobilizačních záloh  

schváleno: 6 hlasy

 

 

 

Bere na vědomí:

 

 1. Projednání návrhu změny č. 1 ÚPN SÚ Srní v OZ dne 23.6. a 29.9. 2003 obsahující rozhodnutí o zamítnutí námitek občanů zastoupených JUDr. J. Gallivodou – Staré Srní a JUDr. Poláka
 2. Vyhodnocení připomínek ke změně č. 1 ÚPN SÚ Srní
 3. Změnu závazné části územního plánu sídelního útvaru Srní dle návrhu č. 1 ÚPN SÚ Srní – viz příloha
 4. Úpravy terénu u 11 RD po dokončené kanalizaci
 5. Nevydání pozemku na Starém Srní  p. Peškovi
 6. Rozmístění 6 kusů nádob na třídění odpad – využita nabídka EKO-KOMU
 7. Odpověď obce na připomínku Ing. Pecánka, strážce NP, ohledně nepořádku na Rokytě
 8. Jednání ohledně VO Mechov
 9. Stanovisko Mikroregionu Západní Čechy k dopisu ředitele NPŠ
 10. Fyzické převzetí ČOV na Starém Srní
 11. Kompenzaci ztrát obcí za pozemky na území NP od MŽP ve výši 191 tis. Kč
 12. Stavební úpravy v hasičské zbrojnici firmou Frančík
 13. Informaci k dojíždění žáků ve šk. roce 2004/2005
 14. Informaci o sběru železného šrotu a nebezpečného odpadu
 15. Dodání 2 kusů plynových kamen a 6 kusů bomb od firmy Flaga Hustopeče – reklamní účely
 16. Žádost obce ohledně likvidace popř. opravy oplocení pozemků v katastru obce Srní, které jsou ve vlastnictví PF ČR
 17. Informaci o jednání s římskokatolickou farností ohledně farské zahrady v Srní
 18. Informaci o odkupu popř. pronájmu pozemků od Města Kašperské Hory v okolí ATC Antýgl

 

 

 

 

Ukládá:

 

 

 1. Zajistit podružné měření odběru elektrické energie obce na ČOV St. Srní.

 

                                                                                                    zodp. ing. Kasalický

                                                                              

 1. Zajistit realizaci stavebních úprav v hasičské zbrojnici včetně odvodu výfukových plynů.

                                                                                                    zodp.    p. Jakubec

 

 1. Projednat opravu, popř. likvidaci oplocení pozemků na katastru obce Srní, které jsou ve vlastnictví PF ČR

                                                                                                    zodp.    p. Jakubec

 

 

 

 

 

 

            Ing. Jiří Kec                                                     Ing. Václav Veselý

           místostarosta                                                              starosta

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel:               Václav Sklenář             

 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslava Švajková

                                  Petr Modzga

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ