| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Rozpočet 2005

Obec Srní

                                                            Rozpočet                            

                                                        na rok 2005

 

                        Schváleno obecním zastupitelstvem dne 21.března 2005

 

Příjmy

 

paragraf

položka

                               text

   Kč(v tis.)

 

   1111

daň z příjmu fyz. osob – ZČ

        480

 

   1112

daň z přijmu fyz. osob – SVČ

        200

 

   1113

daň z příjmu fyz. osob – zvláštní sazba

          30

 

   1121

daň z příjmu právnických osob

        455

 

   1122

daň z příjmu právnických osob za obce

       

 

   1211

daň z přidané hodnoty

        700

 

   1332

poplatek za znečišťování ovzduší

            4

 

   1337

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

        162

 

   1341

poplatek ze psů

          14

 

   1342

pobytové poplatky

     1.200

 

   1343

popl. za užívání veřejného prostranství

          30

 

   1345

poplatek z ubytovací kapacity

        440

 

   1361

správní poplatky

            5

 

   1511

daň z nemovitosti

        325

 

   4111

 

 

 

   4112

neinv. dotace ze SR

          33,69

 

   4116

ostatní neinv. dotace ze SR

 

 

   4118

neinvestiční převody z  NF – lyžařské stopy

         

 

   4121

neinvestiční dotace od obcí

          20

 

   4122

neinvestiční dotace přijaté od krajů

    

   3419

   2324

přijaté nekapitál. příspěvky – lyž. stopy

          10

   3612

   2111

příjmy z poskytování služeb – byty

          19

   3612

   2132

příjmy z pronájmu – byty

            8

   3613

   2132

pronájem nebytových prostor

            4

   3639

   2131

pronájem pozemků

            1

   

   2139

příjmy z pronájmu (kotelna – AXIA)

        100

 

   2324

přijaté nekapitálové příspěvky /AXIA/

          96

 

   3111

prodej pozemků

          50

   3722

   2111

sběr a svoz komunálního odpadu

        350

 

   2324

přijaté nekapitál. příspěvky

          25

   6171

   2111

příjmy z poskytovaných služeb

        140

 

   2132

příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

          80

 

   2139

ostatní příjmy z pronájmu majetku

          45

 

   2141

příjmy z úroků

          15

 

 

 

 

 

 

celkem:   5.041,69

    

Výdaje

 

paragraf

položka

                                 text

    Kč(v tis.)

   2221

   5193

výdaje na dopravní obslužnost

           24    

   2321

   6121

budovy, haly, stavby – ČOV Forward

         100

   3113

   5321

neinvestiční dotace obcím

         100

 

   5331

neinvest. příspěvky zřízeným PO /ZŠ/

         350

   3314

   5021

ost. osobní výdaje

             3,69

 

   5136

knihy

             4

   3399

   5194

SPOZ – balíčky

           20

   3419

   5139

materiál – lyž. stopy

           10

  

   5169

údržba lyž. stop

         150

   3511

   5011

zdravotnictví – plat

           48

 

   5031

sociální pojištění

           12

 

   5032

zdravotní pojištění

             5

 

   5139

materiál

             2

 

   5154

el. energie

             4

   3612

   5154

bytové hospodářství – el. energie

             1

 

   5169

služby

           40

   3631

   5139

veřejné osvětlení – materiál

             5

 

   5154

elektrická energie

           75

 

   5169

nákup ost. služeb

             8

   3636

   6119

ost. nákupy dlouhodob. nehmot. majetku

         200

   3639

   5163

služby peněžních ústavů

           10

 

   5178

leasing – traktor

         280

  

   5362

platby daní a poplatků – pozemky

           30

 

   6121

budovy, haly, stavby /Spálený vrch/

         100

   3722

   5139

svoz TKO – materiál (nákup pytlů)

           10

 

   5164

nájemné

           25

 

   5169

služby – odvoz

         431

   3745

   5011

veřejná zeleň – platy

         125

 

   5031

sociální pojištění

           33

 

   5032

zdravotní pojištění

           11

   5512

   5137

DDHM

           30

 

   5139

materiál

           20 

 

   5151

studená voda

             2

 

   5154

el. energie

           50

 

   5156

pohonné hmoty

           16

 

   5169

služby

           13

 

   5171

opravy a udržování

         170

   6112

   5023

odměny členů zastupitelstva obce

         275

   6171

   5011   

činnost místní správy – platy zaměstnanců

      1.000

 

   5021

ost. osobní výdaje

             6

 

   5031

sociální pojištění

         260

 

   5032

zdravotní pojištění

           90

 

   5038

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

             5

 

   5136

tisk, knihy

           20

 

   5137

DDHM

           50

 

   5139

materiál

           50

 

   5151

studená voda

             9

 

   5154

el. energie

           12

 

   5156

pohonné hmoty

         100

 

   5161

poštovné

           12

 

   5162

telefony

           80

 

   5163

poplatky peněžních ústavů, pojištění 

         100

 

   5164

nájemné – pozemek MěÚ K. Hory

           10

 

   5166

poradenská činnost – právníci

           20

 

   5167

školení, vzdělávání

           10

 

   5169

služby

         250

 

   5171

opravy a udržování

           50        

 

   5173

cestovné

         100

 

   5175

pohoštění

           10

 

   5362

daň z příjmu práv. osob – obec

        

     6409

   5229

ost. neinvest. dotace neziskovým organizacím

             5

 

                   

 

celkem:  5.041,69

 

 

 

 

                      

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ