| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Rozpočet 2004 - závěrečný účet, část 2

                                       VÝDAJE  po konsolidaci                                            

 

 

 paragraf

položka

                         text

SR v tis. Kč

UR v tis. Kč

Výsledek k 31.12.2002

   2140

  6202

nákup majetkových podílů

        0

    200,00

    200,00

 

 

služby, cestovní ruch celkem

        0

    200,00

    200,00

   2212

  5139

nákup materiálu

        0

        6,00

        6,24

   2219

  5139

nákup materiálu

        0

      16,00

      16,26

   2219

  5169

nákup služeb

        0

        6,00

        5,68

 

 

pozemní komunikace celkem

        0

      28,00 

      28,18

   2221

  5193

dopravní obslužnost

      27,00

     23,00

      23,28

 

 

silniční doprava celkem

      27,00

     23,00

      23,28

   2310

  6121

budovy, haly, stavby

        0

   238,00

    238,00

 

 

pitná voda celkem

        0

   238,00

    238,00

   2321

  6121

budovy, haly, stavby

        0

   262,00

    262,94

 

 

čištění odpadních vod celkem

        0

   262,00

    262,94

   3113

   5136

knihy, uč. pomůcky, tisk

        0

       0

        1,19

 

   5321

neinv. dotace obcím

    100,00

   100,00

    101,68

 

   5331

neinvest. příspěvek PO

    240,00

 1498,00

  1545,65

 

   5362

platby daní a poplatků

        0

       5,00

        5,00

 

 

základní škola celkem

    340,00

 1603,00 

  1653,52

   3314

   5021

ost. osobní výdaje – kronika

        4,00

       4,00

       3,60

  

   5136

knihy

        6,00

     10,00

     10,10

 

   5139

nákup materiálu

        0

       0

       0,21

   

   5173

cestovné

        0

       0

       0,49

 

 

kultura celkem

      10,00

     14,00

     14,40

   3399

   5169

nákup služeb

        0

       3,00

       3,00

  

   5194

věcné dary – SPOZ

      20,00

     17,00

     17,34

 

 

ost. činnost v zál. kultury celkem

      20,00

     20,00

     20,34

   3419

   5139

materiál

        0

     20,00

     19,89

  

   5166

poradenské služby

        0

       0

       4,38

  

   5169

ostatní služby – úprava lyž. stop

      70,00

   115,00

   114,93

 

 

tělovýchovná činnost – lyž. stopy

      70,00

   135,00

   139,20

   3511

   5011

platy zaměstnanců – úklid

      48,00

     48,00

     43,04

  

   5021

ost. osobní výdaje

        0

       5,00

       5,02

  

   5031

sociální pojištění

      13,00

     13,00

     11,19

  

   5032

zdravotní pojištění

        5,00

       5,00

       3,87

  

   5139

nákup materiálu

        2,00

       2,00

       1,20

  

   5151

spotřeba vody

        1,00

       1,00

       0

  

   5154

el. energie

        4,00

       4,00

       3,72

  

   5162

služby telekomunikací

        0,39

       0,39

       0,23

      

   5169

ost. služby

      20,00

       0

       0

 

 

ambulantní péče celkem

      93,39

     78,39

     68,27

   3612

   5137

DDHM

        0

       7,00

       6,99

 

   5154

el. energie

        1,00

        1,00

       0,52

 

   5166

poradenské a právní služby

        0

        2,00

       2,01

  

   5169

ost. služby

      90,00

      36,00

     39,12

  

   5171

opravy a udržování

       5,00

        1,00

       0,04

  

   5362

platby daní

     80,00

      80,00

     59,23

  

   6121

budovy, haly, stavby

  1500,00

  1650,00

 1649,95

 

 

bytové hospodářství celkem

  1676,00

 1777,00

 1757,86

   3631

   5139

nákup materiálu

        5,00

        5,00

       2,35

   3631

   5154

el. energie

      70,00

      70,00

     75,65

   3631

   5169

nákup ost. služeb

        3,00

        3,00

       0

 

 

veřejné osvětlení celkem

      78,00

      78,00

     78,00

   3633

   6121

budovy, haly, stavby – inž. sítě

      25,00

      25,00  

     18,06

 

 

inženýrské sítě celkem

      25,00

      25,00

     18,06

   3634

   5151

studená voda

        0

        0

       0,72

   3634

   5166

poradenské a právní služby

        0

        0

       1,10

  

 

uhelná kotelna celkem

        0

        0

       1,82 

   3635

   6119

nákup dlohod. nehm. majetku

        0

        0

     50,01

 

 

územní plánování celkem

        0

        0

     50,01

   3636

   6119

ost. dlouhodobý majetek

        0

      14,00

     13,33

 

 

územní rozvoj celkem

        0

      14,00

     13,33

   3639

   5163

služby peněžních ústavů

        0

      20,00

       9,77

 

   5166

poradenské a právní služby

        0

      47,00 

     62,83

   3639

   5169

ost. služby

        0

    103,00

     89,57

   3639

   5171

opravy a udržování

        0

      50,00

     44,64

   3639

   5178

leasing – traktor

        0

        0

   474,48

   3639

   5222

neinv. dotace obč. sdružením

        0

        3,00

       2,55

 

   5362

platby daní a poplatků

      50,00

      30,00

     48,04

 

   6119

nákup dlouhod. nehm. majetku

      50,00

        0

       0

 

   6121

budovy, haly, stavby

    100,00

    100,00

   109,31

 

   6130

nákup pozemků

        0

      76,00

     76,04

  

 

komunální služby celkem

    200,00

    429,00

    917,23

   3722

   5137

DDHM – popelnice

        0

        0 

       3,73 

   3722

   5139

nákup materiálu

        8,00

        8,00

       9,48

   3722

   5164

nájemné – nádoby na separ. odpad

      40,00

      30,00

     24,81

   3722

   5169

ost. služby – odvoz KO

    370,00

    423,00

   335,87

 

 

nakládání s odpady celkem

    418,00

    461,00

   373,89

   3745

   5011

platy zaměstnanců

      50,00

    125,00

   125,33

   3745

   5031

sociální pojištění

      15,00

      33,00

     32,59

   3745

   5032

zdravotní pojištění

        6,00

      10,00

     10,49

 

   5139

nákup materiálu

        0

        2,00

       2,18

   3745

   5169

ost. služby

        0

        1,00

       1,04

 

 

veřejná zeleň

      71,00

    171,00

   171,63

   5512

   5029

ost. platby

        0

        2,00

       1,90

   5512

   5134

oděv, obuv

        0

        4,00

       4,39

   5512

   5137

DDHM

      30,00

      15,00

     15,15

   5512

   5139

nákup materiálu

      10,00

      19,00

     18,54

 

   5151

studená voda

        0

        0

       1,56

   5512

   5154

el. energie

      45,00

      45,00

     48,39

   5512

   5156

PHM

      10,00

      13,00

     15,18

   5512

   5166

poradenské a právní služby

        0

        0

       0,70

   5512

   5167

školení

        0

        0

       0,70

   5512

   5169

ost. služby

        5,00

      13,00

     12,69

   5512

   5171

opravy a udržování

      15,00

      15,00

     29,54

   5512

   5173

cestovné

        0

        0

       0,56

 

 

požární ochrana celkem

    115,00

    126,00

   149,30

   6112

    5023

odměny členů zastupitelstva obce

    270,00

    270,00

   269,00

 

 

zastupitelstvo celkem

    270,00

    270,00

   269,00

   6115

    5xxx

volby do Zastupitelstva PK

        0

        0

     14,17

   6117

    5xxx

volby do Evropského parlamentu

        0

        0

       9,57

 

 

volby celkem

        0

        0

     23,74

   6171 

    5011

platy zaměstnanců

    910,00

    860,00

   825,36

 

    5021

ost. osobní výdaje

        0

        5,00

       5,76

   6171

    5031

sociální pojištění

    235,00

    215,00

   213,93

   6171

    5032

zdravotní pojištění

      80,00

      70,00

     69,79

   6171

    5038

pojistné hrazené zaměstnavatelem

        5,00

        5,00

       4,71

   6171

    5132

ochranné pomůcky

        0

        0

       2,17

   6171

    5136

knihy, tisk

      20,00

      16,00

     19,86

   6171

    5137

DDHM

      10,00

      31,00

     30,92

   6171

    5139

nákup materiálu

      50,00

      50,00

     48,72

   6171

    5151

spotřeba vody

        4,00

        6,00

       8,85

   6171

    5154

el. energie

        8,00

      43,00

     12,16

   6171

    5156

PHM

      60,00

      80,00

     85,54

   6171

    5161

služby pošt

      10,00

      10,00

       9,86

    6171

   5162

služby telekomunikací

      60,00

      60,00

     65,83

    6171

   5163

služby peněžních ústavů

      90,00

      90,00

     90,83

    6171

   5164

nájemné

      10,00

      10,00

     10,00

    6171

   5166

právní služby

      30,00

      20,00

       8,75

    6171

   5167

školení

        3,00

        3,00

       4,43

    6171

   5169

ost. služby

    200,00

    250,00

   239,85

    6171

   5171

opravy a udržování

    100,00

    360,00

   360,46

 

   5172

programové vybavení

        0

        7,00

       6,70

    6171

   5173

cestovné

      90,00

      90,00

     91,56

    6171

   5175

pohoštění

      10,00

      10,00

       4,62

 

   5361

nákup kolků

        0

        0

       0,30

    6171

   5362

platby daní

    900,00

 1089,00

 1089,54

 

   5363

úhrady sankcí jiným rozpočtům

        0

        0

       0,13

    6171

   6125

výpočetní technika

      50,00

      50,00

     48,67

 

 

činnost místní správy celkem

  2935,00

  3430,00

 3359,30

    6402

   5366

fin. vypořádání obec x kraj

        0

      50,00

     50,48

    6409

   5229

ost. dotace neziskovým org.

        0

        5,00

       4,72

 

 

ostatní činnosti celkem

        0

      55,00

     55,20

 

   8124

financování – splátka úvěru

    652,00    

    652,00   

   652,00  

 

 

 

 

výdaje celkem: schválený rozpočet                   6.348,39   tis. Kč 

                           upravený rozpočet                   9.437,39   tis. Kč

                           skutečnost k 31.12. 2004         9.886,50   tis. Kč

 

 

 

 

 

           

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ