| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 16/2005

Usnesení 16. zasedání OZ ze dne 26. září 2005

 

 

Schvaluje:

 

-         částku 11.000,- na pouť v Srní

      schváleno: 4 hlasy

-         částku 50.000,- Kč na pouť v Srní v roce 2006

schváleno: 4 hlasy

-         cenu za vývoz fekálií – 1 cisterna 550,- Kč + 22,- Kč/km, práce na místě

jako mytí, proplachování – 350,- Kč/hod.

schváleno: 4 hlasy

-         cenu za použití traktoru – 350,- Kč/hod., platnost od 1.10. 2005

schváleno: 4 hlasy

-         prodej pozemku č. 1230/2 o rozloze 358 m2 a č. 2700 o rozloze 10 m2

manželům Václavu a Haně Svobodovým za cenu 100,- Kč/m2

schváleno: 4 hlasy

-         úpravu rozpočtu za období leden – srpen 2005 - rozpočtová změna č. 2

schváleno: 4 hlasy

-         částku 7.000,- Kč pro SDH Srní na nákup universálního ručního vyprošťovacího nástroje

schváleno: 4 hlasy

-         Volební řád Základní školy Srní pro volbu členů školské rady

schváleno: 4 hlasy

-         částku 40.000,- Kč na propagaci obce (prospekty)

schváleno: 4 hlasy

-         částku 10.000,- Kč na obnovu dopravních značek v obci Srní

schváleno: 4 hlasy

-         výjimku z počtu žáků pro Základní školu a mateřskou školu Srní

schváleno: 4 hlasy

-         částku 30.000,- Kč na zpracování pasportu místních komunikací firmě Dopravní centrum s.r.o., České Budějovice

schváleno: 4 hlasy

-         částku 3.000,- Kč na pohoštění – návštěva z diecéze České Budějovice

schváleno: 4 hlasy

-         odkup pozemku p.č. 1998/10 v k.ú. Srní I o rozloze 324 m2 za cenu 500,- Kč/m2, který je ve vlastnictví Jana Potužníka, Dany Denkové a Ivany Ryšavé

schváleno: 4 hlasy

      -    částku 677.000,- Kč na nákup fekálního návěsu

schváleno: 4 hlasy

      -    zamítnutí prodeje pozemku p.č. 1968/3 ve vlastnictví obce společnosti

            SHD Komes a.s., Most, zůstane trvale ve vlastnictví obce

            schváleno: 4 hlasy

-         částku 3.000,- Kč na jednoho žáka za období leden – červen 2005 – úhrada neinvestičních nákladů v ZŠ Srní za žáky, kteří nemají v obci trvalý pobyt

schváleno: 4 hlasy

 

 

Bere na vědomí:

 

-         práce spojené s projekcí rehabilitace centrální části obce Srní (kašna, pietní místo, Batoška, farní zahrada)

-         nástup p. Kůrky Antonína do pracovní poměru

-         specifikaci pozemků požadovaných obcí od PF ČR

-         zaslání nabídky 4 účastníkům na zpracování pasportu místních komunikací, vybrána firma Dopravní centrum s.r.o., České Budějovice

-         podání žádosti o grant na akci ČOV Srní a Kanalizace St. Srní

-         prodej pozemků PF ČR, které jsou v katastru obce Srní

-         poděkování manželům Rullmanovým za zorganizovaní akcí pro děti o srňské pouti

-    upozornění občanů na poškození zařízení ( „kapličky“) Telecomu za hotelem Srní

 

 

 

 

Ukládá:                         

 

-         projednat s p. Panenkou možnost vedení lyžařských stop po jeho pozemcích

zodpovídá: Ing. Jiří Kec

    

-         vypracovat „smlouvu o dílo“ se ZČE a.s. Plzeň na úpravu terénu pro lyžařské stopy

(financ. z prostředků PHARE)

                                                                      zodpovídá: Ing. Jiří Kec

 

 

 

 

 

            Ing. Jiří Kec                                                    Ing. Václav Veselý

           místostarosta                                                            starosta

 

 

 

 

 

Zapisovatel:                 Václav Sklenář

 

Ověřovatelé zápisu:      Eva Jiříková

                                   Ing. Jiří Kec

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ