| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Rozpočet na rok 2006 - výdaje

výdaje:

 

 paragraf

  položka

                                      text

   Kč (v tis.)

    2140

    6121

budovy, haly, stavby – inf. centrum

          500

    2212

    5139

nákup materiálu - posyp

              5

    2212

    5166

konzultační a poradenské služby

            20

    2212

    6121

stavby - silnice

       6.700

    2221

    5193

výdaje na dopravní obslužnost

            13

    2310

    5169

nákup ostatních služeb

            20

    2321

    6121

stavby – ČOV a kanalizace

       6.942

    3113

    5321

neinvestiční dotace obcím

            60

    3113

    5331

neinvestiční příspěvky zřízeným PO (ZŠ)

          355

    3314

    5021

ostatní osobní výdaje

              5

    3314

    5136

knihy do knihovny

              4

    3399

    5139

nákup materiálu

              5

    3399

    5194

věcné dary

            20

    3419

    5139

materiál

            20

    3419

    5166

konzultační, poradenské služby

              6

    3419

    5169

služby – úprava lyž. stop

          200

    3421

    6121

stavby – dětské hřiště

          200

    3511

    5011

zdravotnictví – plat

            40

    3511

    5021

ostatní osobní výdaje

              6

    3511

    5031

sociální pojištění

            10

    3511

    5032

zdravotní pojištění

              4

    3511

    5139

materiál

              2

    3511

    5154

elektrická energie

              5

    3612

    5154

elektrická energie

              1

    3612

    5169

bytové hospodářství - služby

            50

    3631

    5139

veřejné osvětlení - materiál

              5

    3631

    5154

elektrická energie

            80

    3631

    5169

nákup ost. služeb

              8

    3631

    5171

opravy a udržování

            15

    3636

    6121

stavby – reh. centrální části obce

       3.300

    3639

    5163

pojištění

            60

    3639

    5178

leasing - traktor

          281

    3639

    5362

platby daní a poplatků - pozemky

       1.000

    3639

    6121

stavby – sil. průtah obcí, přípojka kNN

          625

    3639

    6123

dopravní prostředky

       2.000

    3722

    5137

DHDM

            10

    3722

    5139

nakládání s odpady - materiál

            10

    3722

    5164

nájemné – nádoby na tříděný odpad

            30

    3722

    5169

služby – odvoz SKO

          550

    3745

    5011

veřejná zeleň – mzdy

          100 

    3745

    5031

sociální pojištění

            26

    3745

    5032

zdravotní pojištění

              9

    3745

    5139

nákup materiálu

              4

    5512

    5029

ost. platby - refundace

              2

    5512

    5137

požární ochrana - DHDM

            50

    5512

    5139

materiál

            20

    5512

    5151

studená voda

              2

    5512

    5154

elektrická energie

            50

    5512

    5156

pohonné hmoty a maziva

            20

    5512

    5169

služby

            15

    5512

    5171

opravy a udržování

            30

    5512

    6121

stavby – plynofikace has. zbrojnice

          250

    6112

    5023

odměny členů zastupitelstva obce

          290

    6171

    5011

činnost místní správy – platy zaměstnanců

       1.100

    6171

    5021

ostatní osobní výdaje

              6

    6171

    5031

sociální pojištění

          280

    6171

    5032

zdravotní pojištění

          100

    6171

    5038

povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

              5

    6171

    5136

knihy, tisk

            20

    6171

    5137

drobný hmotný dlouhodobý majetek

            50

    6171

    5139

materiál

            60

    6171

    5151

studená voda

              9

    6171

    5154

elektrická energie

            25

    6171

    5156

pohonné hmoty a maziva

          200

    6171

     5161

služby pošt

            12

    6171

     5162

služby telekomunikací

            90

    6171

     5163

služby peněžních ústavů, pojištění

            40

    6171

     5166

poradenské a právní služby

            14

    6171

     5167

školení, vzdělávání

            10

    6171

     5169

služby

          250

    6171

     5171

opravy a udržování

            50

    6171

     5173

cestovné

          100

    6171

     5175

pohoštění

            15

    6310

     5161

služby pošt

              5

    6310   

     5163    

služby peněžních ústavů

            15

    6409

     5229

ost. neinvest. dotace nezisk. organizacím

            11

 

 

 

 

 

 

celkem

     26.502,00  

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ