| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 19 z 3.4. 2006

Usnesení 19. mimořádného zasedání OZ ze dne 3. dubna 2006

                           

Schvaluje:

 

- prodej pozemků „ Pod Spáleným vrchem“, a to:    

pozemek p.č. 1993/16

platný právní vztah p.č. 1993/16

výměra 1917 m2

druh pozemku orná půda

 

pozemek p.č. 1993/17

platný právní vztah p.č. 1993/17

výměra 1757 m2

druh pozemku orná půda

 

pozemek p.č. 1993/18

(přidělené p.č.)

platný právní vztah p.č. 1995 (PK)

výměra 1795 m2

druh pozemku orná půda

 

pozemek p.č. 1993/20

(přidělené p.č.)

platný právní vztah p.č. 1993 d2 (GP)

výměra 1622 m2

druh pozemku orná půda

 

pozemek p.č. 1993/21

(přidělené p.č.)

platný právní vztah p.č. 1995 (PK), 1993 d2 (GP)

výměra 1603 m2

druh pozemku orná půda

 

pozemek p.č. 1993/22

(přidělené p.č.)

platný právní vztah p.č. 1995 (PK)

výměra 1748 m2

druh pozemku orná půda

 

pozemek p.č. 1993/23

(přidělené p.č.)

platný právní vztah p.č. 1995 (PK), 1993 d2 (GP)

výměra 1470 m2

druh pozemku orná půda

 

 

 

 

 

pozemek p.č. 1993/24

(přidělené p.č.)

platný právní vztah p.č. 1995 (PK), 1993 d2 (GP)

výměra 1600 m2

druh pozemku orná půda

 

pozemek p.č. 1993/25

(přidělené p.č.)

platný právní vztah p.č. 1995 (PK), 1993 d2 (GP)

výměra 1380 m2

druh pozemku orná půda

 

pozemek p.č. 1993/26

(přidělené p.č.)

platný právní vztah p.č. 1993 d2 (GP)

výměra 1374 m2

druh pozemku orná půda

 

pozemek p.č. 1993/27

(přidělené p.č.)

platný právní vztah p.č. 1995 (PK), 1993 d2 (GP)

výměra 1345 m2

druh pozemku orná půda

 

pozemek p.č. 1993/28

(přidělené p.č.)

platný právní vztah p.č. 1995 (PK), 1998/10 (GP), 1993 d2 (GP)

výměra 1095 m2

druh pozemku orná půda

 

pozemek p.č. 1993/12

platný právní vztah p.č. 1993/12, 1995 (PK)

výměra 1057 m2

druh pozemku orná půda

 

pozemek p.č. 1996/1

platný právní vztah p.č. 1996/1

výměra 1127 m2

druh pozemku trvalý travní porost

Poznámka:

pozemek p.č. 1993/12 a p.č. 1996/1 společně určeny pro stavbu jednoho rodinného domu

 

pozemek p.č. 1996/7

(přidělené p.č.)

platný právní vztah p.č. 1996/1

výměra 1508 m2

druh pozemku trvalý travní porost

 

 

 

 

pozemek p.č. 1996/8

(přidělené p.č.)

platný právní vztah p.č. 1996/1

výměra 1608 m2

druh pozemku trvalý travní porost

 

pozemek p.č. 1996/9

(přidělené p.č.)

platný právní vztah p.č. 1996/1

výměra 1465 m2

druh pozemku trvalý travní porost,

za minimální cenu 1 500,- Kč/m2, prodej bude realizován zastupitelstvem nejvyšší nabídce,

uvedené pozemky jsou zapsány na LV 10001, kat. území Srní I, obec Srní.

schváleno: 5 hlasy

- směnu pozemků mezi Římskokatolickou církví a obcí Srní, popřípadě odkoupení rozdílu za cenu v místě obvyklou, zachování trvalé průjezdnosti mezi farou a č.p. 18

schváleno: 5 hlasy     proti: 1

- požadavek obce Srní na převod pozemků do III. zón NPŠ, jedná se o:

-         „Lesopark“, tj. les za kostelem – bude řešeno projektem

-         směna obecního lesa za prameniště u Schwarzova statku

-         soukromý majetek JUDr. Vlastimila Heřmana

-         pozemek Ing. Soukupa

-         pozemek p. Panenky Petra – směr Sušice, kolem cesty

-         obec podporuje požadavky vlastníků pozemků – fyzických osob – v jejich požadavku na zařazení pozemků do III. zón NPŠ (mimo pozemků zařazených do kategorie lesa)

schváleno: 6 hlasy

- pověření starosty obce Ing. Václava Veselého  k jednáním se SFŽP ve věci dotace na stavbu „Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace“ ve věcech smluvních

schváleno: 6 hlasy

 

 

Bere na vědomí:

- informaci o připravenosti pozemků v lokalitě Pod Spáleným vrchem, kat. území Srní I

k prodeji

 

 

 

            Ing. Jiří Kec                                                                Ing. Václav Veselý

           místostarosta                                                                        starosta

 

 

 

 

Zapisovatel.                             Václav Sklenář

 

 

Ověřovatelé zápisu:                  Jaroslava Švajková

                                               Eva Jiříková

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ