| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 21 z 18.9. 2006

Usnesení 21. zasedání OZ dne 18. září 2006

 

Schvaluje:

-          revokaci usnesení z 20. zasedání OZ Směnnou smlouvu změnit na Kupní smlouvu části st.p.č. 353, a to 64 m2 dle GP od p. Marka Lenharta a pí Šárky Schmidové za 50,- Kč/m2, prodej p.p.č. 1998/1 o rozloze 521 m2 p. Marku Lenhartovi za 50,- Kč/m2

schváleno: 6 hlasy

-          prodej pozemků p.č. 1230/1 o rozloze 800 m2 a p. p.č. 1248/2 o rozloze 661 m2 v k.ú. Srní I, pí Lýdii Lahodové, Bryksova 780/59,Praha, za cenu 100,- Kč/m2

schváleno: 6 hlasy

-          prodej p.p.č. 1248/3 o rozloze 144 m2 v k.ú. Srní I p. Martinu Leišovi, bytem Běluňská 1711/25, Praha, za cenu 100,- Kč/m2

schváleno: 6 hlasy

-          prodej st.p.č. 153  v k.ú. Vchynice-Tetov II o výměře 63 m2 za cenu 1,- Kč/m2 sportovnímu klubu SKI CLUB Sušice

schváleno: 6 hlasy

-          pronájem části p.p.č. 1924/26 manželům Varausovým a Sellnerovým, bytem Vlachovo Březí

schváleno: 6 hlasy

-          prodej pozemku č. 1948/22 v k.ú. Srní I o rozloze 489 m2 za cenu 50,- Kč/m2 manželům Švajkovým, Srní 108

schváleno: 6 hlasy

-          částku 14.156,- Kč pí Vendlové – sloup veř. osvětlení St. Srní

schváleno: 6 hlasy

-          částku 1.000,-  na anketu „Strom roku 2006“

schváleno: 6 hlasy

-          částku 12.000,- Kč na pouť v Srní

schváleno: 6 hlasy

-          částku 16.030,- na požární nádrž pro SDH Srní

schváleno: 6 hlasy

-          částku 98.372,- Kč na obnovu nátěrů střechy, oken a dřevěného obložení budovy OÚ

schváleno: 6 hlasy

-          změnu požadavku SDH Srní – pro cvičiště využít část p.p.č. 2002/1 namísto

-          p.p.č. 1228/1 v k.ú. Srní I

schváleno: 6 hlasy

-          částku 487.000,- Kč na nákup hasičské stříkačky PS 16-Fox

schváleno: 6 hlasy

-          zhotovení slavnostního praporu pro SDH Srní a objednání státní vlajky pro SDH- 2 ks

schváleno: 6 hlasy

-          částku 36.000,- Kč na přípojný vozík pro SDH Srní k převozu pož. stříkačky

schváleno: 6 hlasy

-          prodej panelů z rekonstruované panelky za cenu 150,- Kč/m2

schváleno: 6 hlasy

-          částku 132.890,- Kč na nákup travní sekačky Starjet AJ 102

schváleno: 4 hlasy     proti: 1            zdržel se: 1

-          částku 276.646,- Kč na nákup sněhového pluhu Optimal VP 280

schváleno: 6 hlasy

 

-          částku 79.745,- Kč na nákup sněhové radlice Fransgard GT 250

schváleno: 6 hlasy

-          částku 333.698,- Kč na nákup sněhové frézy Trojan Optimal 2451 HD

schváleno: 6 hlasy

-          částku 1,990.275,- Kč na nákup stroje JCD 3CBX SM 4x4 – nakladač rypadlo

a částku 124.000,- Kč na nákup přídavných zařízení ke stroji JCD

schváleno: 4 hlasy     proti: 1            zdržel se: 1

-          částku 7.000,- Kč na nákup závěsných kalendářů

schváleno: 6 hlasy

-          částku 350,- Kč za 1 cisternu firmě Aquašumava po dobu rekonstrukce ČOV Srní

schváleno: 6 hlasy

-          prodej pozemku p.č. 1993/20 v k.ú. Srní I o výměře 1622 m2 za cenu 1.500,- Kč/m2

Ing. Ivanu Horákovi, bytem Na Kopanina 1154, Březová – Oleško, Marii Horákové, bytem Na Kopanina 1154, Březová – Oleško, Ivanu Horákovi, bytem Podjavorinské 1596/2, Praha 4, za podmínky předložení návrhu kupní smlouvy zastupitelstvu k prostudování a schválení

schváleno: 6 hlasy

-          nákup podílových listů IKS Peněžní trh v hodnotě 10mil. Kč

schváleno: 6 hlasy

-          rozpočtové opatření č. 2

schváleno: 6 hlasy

-          výjimku z počtu žáků v Základní škole Srní

schváleno: 6 hlasy

-          částku 18.167,- na úhradu neinvest. nákladů za žáky dojíždějící do Základní školy Kašperské Hory

schváleno: 6 hlasy

-          nájemné ve výši 15,99 Kč/m2/měs. s platností od 1. ledna 2007

schváleno: 6 hlasy

-          částku 2.167,- Kč – neinv. náklady v ZŠ Srní pro žáky, kteří nemají v obci trvalý pobyt, leden – červen 2006

schváleno: 6 hlasy

-          částku 40.000,- + DPH firmě FISKUS CZ, s.r.o. Praha za provedení šetření ekonomiky a účetnictví

schváleno: 6 hlasy

-          částku 842.078,- Kč na doplatek os. auta Volkswagen

schváleno: 6 hlasy

-          částku  24.460,- Kč na nákup 10 stolů a 20 lavic

schváleno: 6 hlasy

-          částku 613.000,- Kč na zhotovení dešťové kanalizace- stoka 1A

schváleno: 6 hlasy

-          částku 246.000,- Kč na zhotovení proj. dokumentace „vodovod a kanalizace Pod Spáleným vrchem

schváleno: 6 hlasy

-          částku 203.760,- Kč za zhotovení proj. dokumentace „kanalizace Mechov“

schváleno: 6 hlasy

-          částku 1,847.147,- Kč – „kanalizace St. Srní II a rek. ČOV Srní, etapa 1A“, dle smlouvy o dílo

schváleno: 6 hlasy

 

-          částku 107.100,- Kč – výkon inženýra stavby „kanalizace St. Srní II a rek. ČOV Srní, etapa 1A“

schváleno: 6 hlasy

-          částku 500,- Kč p. Čadkovi – pouť

schváleno: 6 hlasy

-          vypracování projektové dokumentace ke zřízení parkoviště na St. Srní

schváleno: 6 hlasy

-          vypracování projektové dokumentace na místní komunikaci na St. Srní

schváleno: 6 hlasy

-          částku 5.000,- Kč na vítání občánků

schváleno: 6 hlasy

 

 

 

Bere na vědomí:

-          práce spojené s plynofikací hasičské zbrojnice, předpoklad dokončení – září 2006

-          práce spojené s rekonstrukcí ČOV a kanalizací St. Srní

-          práce spojené s úpravou dětského hřiště v areálu ZŠ Srní

-          řešení autobusových spojů v sobotu a neděli

-          sběr kovového šrotu

-          sběr nebezpečného odpadu

-          přijaté finanční prostředky – dotace – 162.616,- Kč na lyž. stopy,  122.052,- Kč – studie, obnova intravilánu obce, 300.000,- Kč – dešťová kanalizace, 8.420,- Kč – SDH Srní

-          závazný záměr p. Knappa o koupi pozemku v lokalitě Pod Spáleným vrchem

 

Ukládá:

-          Řešit povrchovou vodu v kontextu s novou komunikací pod panelovými domy čp. 108-110, požadavky uplatňovat při

-           kolaudací

-          Ke kolaudaci kanalizace na Starém Srní přizvat p. Vendla – dořešit poškození soukromého pozemku

 

 

 

 

 

                  Ing. Jiří Kec                                                    Ing. Václav Veselý

                 místostarosta                                                            starosta

 

 

 

zapisovatel:                        Václav Sklenář

 

ověřovatelé zápisu: Jaroslava Švajková

                                         Eva Jiříková

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ