Šumavská jezera

Všech 8 ledovcových jezer (5 na české a 3 na bavorské straně) vzniklo při postupném tání ledovců, které se vytvořily koncem třetihor při ochlazení klimatu ve střední Evropě na úbočí (nejen) šumavských svahů.

Tající ledovce tlačily před sebou množství kamene a štěrku z nichž se pod svahy utvořili mohutné hráze - morénové valy.

Tyto hráze zadržely vodu odtátou z ledovců při ústupu poslední doby ledové.

Černé a Čertovo jezero (železnorudsko) jsou považovány za nejznámější na Šumavě. Po pádu železné opony jsou dostupná jezera: Plešné, Laka a Prášilské a na německé straně Velké a Malé Javorské jezero.